Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-10 13:43:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 được Update vào lúc : 2022-02-10 13:43:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Gọi (I’ = V_left( O; – 2 right)left( I right)). Khi đó (overrightarrow OI’ = koverrightarrow OI )( Leftrightarrow left{ beginarraylx’ – 0 = – 2left( 1 – 0 right)y’ – 0 = – 2left( 2 – 0 right)endarray right. Leftrightarrow left{ beginarraylx’ = – 2y’ = – 4endarray right.).

Đề bài

Trong mặt phẳng (Oxy) cho đường tròn (left( C right)) có phương trình (left( x – 1 right)^2 + left( y – 2 right)^2 = 4). Phép vị tự tâm (O) tỉ số (k = – 2) biến (left( C right)) thành đường tròn có phương trình

A. (left( x – 2 right)^2 + left( y – 4 right)^2 = 16)

B. (left( x – 4 right)^2 + left( y – 2 right)^2 = 4)

C. (left( x – 4 right)^2 + left( y – 2 right)^2 = 16)

D. (left( x + 2 right)^2 + left( y + 4 right)^2 = 16)

Phép vị tự tỉ số (k) biến đường tròn bán kính (R) thành đường tròn có bán kính (R’ = left| k right|R).

Lời giải rõ ràng

Đường tròn (left( C right)) có tâm (Ileft( 1;2 right)) và bán kính (R = 2).

Gọi (I’ = V_left( O; – 2 right)left( I right)). Khi đó (overrightarrow OI’ = koverrightarrow OI )( Leftrightarrow left{ beginarraylx’ – 0 = – 2left( 1 – 0 right)y’ – 0 = – 2left( 2 – 0 right)endarray right. Leftrightarrow left{ beginarraylx’ = – 2y’ = – 4endarray right.).

Suy ra (I’left( – 2; – 4 right)).

Đường tròn (left( C’ right)) là ảnh của (left( C right)) qua (V_left( O; – 2 right)) nên (R’ = 2R = 4).

Vậy (left( C’ right):left( x + 2 right)^2 + left( y + 4 right)^2 = 16).

Chọn D.

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #hình #học

4389

Video Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 2022 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 1.77 trang 42 sbt hình học 11 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #hình #học