Thủ Thuật về Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 Chi tiết Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-07 12:53:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 được Update vào lúc : 2022-02-07 12:53:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ta có: (V_ACB’D’ = V – V_A.A’B’D’) ( – V_B’.BAC – V_C.C’B’D’ – V_D’.ADC)

Đề bài

Cho hình hộp (ABCD.ABCD). Tính (dfracV_ACB’D’V_ABCD.A’B’C’D’)

Tính thể tích khối hộp và thể tích tứ diện. Từ đó suy ra tỉ số.

Sử dụng phương pháp phân loại khối đa diện.

Lời giải rõ ràng

Đặt (V = V_ABCD.A’B’C’D’).

Ta có: (V_ACB’D’ = V – V_A.A’B’D’) ( – V_B’.BAC – V_C.C’B’D’ – V_D’.ADC)

Mà (V_A.A’B’D’ = V_B’.BAC) ( = V_C.C’B’D’ = V_D’.ADC = dfrac16V)

( Rightarrow V_ACB’D’ = V – dfrac46V = dfrac13V).

Vậy (dfracV_ACB’D’V_ABCD.A’B’C’D’ = dfrac13).

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #hình #học

4562

Clip Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 1.26 trang 19 sbt hình học 12 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #hình #học #Chi #tiết