Mẹo về Đây chất nào sau này gồm những oxit tác dụng được với dung dịch HCl Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đây chất nào sau này gồm những oxit tác dụng được với dung dịch HCl được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-19 14:46:17 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án B

Do FeO, CaO, MgO là những oxit bazơ.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 40

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây gồm những oxit tác dụng được với dung dịch HCl?

A. CaO, Na2O, SO2

B. FeO, CaO, MgO

C. CO2, CaO, BaO

D. MgO, CaO, NO

Câu 2. Dãy chất nào dưới đây gồm những oxit tác dụng được với dung dịch KOH?

A. CO2, Na2O, SO3

B. N2O, BaO, CO2

C. N2O5, P2O5, CO2

D. CuO, CO2, Na2O

Câu 3. Dãy chất nào dưới đây gồm những oxit tác dụng được với nước?

A. CaO, CuO, SO3, Na2O

B. CaO, N2O5, K2O, CuO

C. Na2O, BaO, N2O, FeO

D. SO3, CO2, BaO, CaO

Loại A vì `SO_2` là oxit axit nên không tác dụng với `HCl`

Loại B vì `N_2O_5` là oxit axit nên không tác dụng với `HCl`

Loại C vì `CO_2` là oxit axit nên không tác dụng với `HCl`

Loại D vì `NO` là oxit trung tính nên không tác dụng với `HCl`

`=>` Không có đáp án đúng

Dãy những oxit tác dụng được với dung dịch HCl:

A.

B.

C.

D.

Đáp án:

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây gồm những oxit tác dụng được với dung dịch HCl?
A. CaO, Na2O, SO2                  B. FeO, CaO, MgO
C. CO2, CaO, BaO                      D. MgO, CaO, NO

Đáp án B Câu 2. Cho những chất sau: H2O, Na2O, CO2, CuO và HCl. Số cặp chất phản ứng đượcvới nhau là:

A. 4              B. 5                    C. 6                   D. 3

Đáp án D Câu 3. Oxit bazơ nào sau này được sử dụng để làm khô nhiều nhất?

A. CuO                    B. FeO                     C. CaO                 D. ZnO

Đáp án C Câu 4. Phản ứng giữa hai chất nào dưới đây không tạo thành khí lưu huỳnh đioxit?

A. Na2SO3 và HCl                         B. Na2SO3 và Ca(OH)2

C. S và O2 (đốt S)                          D. FeS2 và O2 (đốt quặng pirit sắt)

Đáp án B Câu 5. Để phân biệt 2 dd H2SO4 loãng và HCl ta dùng hóa chất nào sau này?

A. BaO           B. Al C.               K2O                   D. NaOH

Đáp án ACâu 6. Cặp chất nào sau này cùng tồn tại trong dung dịch?A. BaCl2 và KNO3                 B. HCl và Ca(OH)2

C. H2SO4 và BaO                   D. NaOH và FeSO4

Đáp án DCâu 7. Kim loại X tác dụng với H2SO4 loãng giải phóng khí Hidro. Dẫn toàn bộ lượnghidro trên qua ống nghiệm chứa oxit, nung nóng thu được sắt kẽm kim loại Y. Hai chất X, Ylần lượt là:A. Ca và Zn                  B. Mg và Ag

C. Na và Mg                 D. Zn và Cu

Đáp án DCâu 8. Dãy dung dịch nào dưới đây không làm quỳ tím đổi thành màu xanh là:A. NaOH, KOH, Cu(OH)2                            B. NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2

C. KOH, Fe(OH)2, Ca(OH)2                         D. Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2

Đáp án D

Giải thích tiến trình giải:

://.youtube/watch?v=eBRxYPEJukU

4044

Video Đây chất nào sau này gồm những oxit tác dụng được với dung dịch HCl ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đây chất nào sau này gồm những oxit tác dụng được với dung dịch HCl tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đây chất nào sau này gồm những oxit tác dụng được với dung dịch HCl miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đây chất nào sau này gồm những oxit tác dụng được với dung dịch HCl miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đây chất nào sau này gồm những oxit tác dụng được với dung dịch HCl

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đây chất nào sau này gồm những oxit tác dụng được với dung dịch HCl vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đây #chất #nào #sau #đây #gồm #những #oxit #tác #dụng #được #với #dung #dịch #HCl