Thủ Thuật về Dãy những sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng Chi tiết Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Dãy những sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng Chi tiết được Update vào lúc : 2022-07-31 21:50:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng được Update vào lúc : 2022-07-31 21:45:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thực hiện những thí nghiệm sau:

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

(1) Nung quặng đolomit.

(2) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc.

(3) Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc, đun nhẹ.   

(4) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4HCO3, đun nhẹ.

(5) Cho CuS vào dung dịch HCl loãng.                    

(6) Cho Si vào dung dịch KOH.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

Page 2

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) Nung quặng đolomit.

(2) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 đặc.

(3) Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc, đun nhẹ.   

(4) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4HCO3, đun nhẹ.

(5) Cho CuS vào dung dịch HCl loãng.                    

(6) Cho Si vào dung dịch KOH.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

Dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại đều tác dụng với dung dịch axit clohiđric:
A. Al, Cu, Zn, Fe.
B. Al, Fe, Mg, Ag.
C. Al, Fe, Mg, Cu.

D. Al, Fe, Mg, Zn.

Dãy gồm những sắt kẽm sắt kẽm kim loại đều tác dụng được với axít HCl:

A.

B.

C.

D.

17/11/2022 1,988

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

A. Al, Cu, Zn, Fe. B. Al, Fe, Mg, Ag. C. Al, Fe, Mg, Cu. D. Al, Fe, Mg, Zn.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cu và Ag không tác dụng với axit HCl.

Nguyễn Hưng [Tổng hợp]

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe[OH]2

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO

C. Cu, C, Fe2O3, Fe[OH]2, SO2

D. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag

Xem đáp án » 23/03/2022 43,800

Kim loại nào sau này sẽ không còn tác dụng được với dung dịch axit HCl?

A.  Al

B. Fe

C.  Na

D. Cu

Các vướng mắc tương tự

Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng ?

A. Kim loại Cu, Ag tác dụng với dung dịch HCl,  H 2 SO 4  loãng.

B. Kim loại Al tác dụng với dung dịch NaOH.

C. Kim loại Al, Fe không tác dụng với H 2 SO 4  đặc, nguội.

D. Kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg không tan trong nước ở nhiệt độ thường.

Câu 4: Các nhóm sắt kẽm sắt kẽm kim loại nào sau này phản ứng với H2O ở Đk thường, viết PTHH
A. Zn, Al, Ca       B. Cu, Na, Ag
C. Na, Ba, K        D. Cu, Mg, Zn
Câu 5: Cho những sắt kẽm sắt kẽm kim loại sau: Mg, Fe, Cu, Au. Kim loại nào tác dụng được với
a. Dung dịch H2SO4
b. Dung dịch AgNO3
Viết PTHH
Câu 6: Cho 10,5g hỗn hợp Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí [đktc]
a. Viết PTHH
b. Tính thành Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp
Câu 7: Cho 0,54 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại R có hóa trị III tác dụng với Cl2 thấy cần vừa đủ 0,672 lít Cl2 ở đktc. Xác định R và tính khối lượng muối thu được

Dãy sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng được với HCl : …
. A. Mg, Al, Pb, Cu ….
B. Fe, Pb, Na , Ag
… C. Mg, Al, Fe, Zn
… D. Al, Mg, Cu, Zn

Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO 3  và  Cu NO 3 2  thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 sắt kẽm sắt kẽm kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư, thấy có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là :

A. Al, Fe và Cu ;     B. Fe, Cu và Ag ;

C. Al, Cu và Ag ;     D. Kết quả khác.

: Dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại đều tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Na, Al, Cu, Mg.                                    B. K, Na, Al, Ag.       

C. Na, Fe, Cu, Mg.          D. Zn, Mg, Na, Al

Câu 15: Để làm sạch sắt kẽm sắt kẽm kim loại Fe có lẫn tạp chất Al và Mg hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng dd nào sau này:

A.   NaOH dư                   B. HCl dư                          C. ZnCl2 dư                        D. FeCl2 dư

Câu 2. Cho những dãy sắt kẽm sắt kẽm kim loại sau:

 a] Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.

b] Zn, K, Mg, Cu, Ag, Cu.

– Sắp xếp dãy sắt kẽm sắt kẽm kim loại sau theo chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sắt kẽm sắt kẽm kim loại tăng dần.

– Kim loại nào tác dụng được với axit HCl ? 

Các dung dịch đều làm quỳ tím chuyển đỏ là

Để bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực thi Theo phong thái:

Dãy sắt kẽm sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Để nhận ra dung dịch H2SO4, người ta thường dùng

Dung dịch HCl không tác dụng với chất nào sau này?

Trong công nghiệp, sản xuất axitsunfuric qua mấy quy trình

Công thức hóa học của axit sunfuric là:

Khả năng tan của H2SO4 trong nước là

Chất tác dụng được với dung dịch axit HCl là

Nhóm chất tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

Axit clohiđric có công thức hóa học là:

Để phân biệt ba dung dịch HCl, H2SO4, HNO3 , nên dùng

Dãy những oxit nào dưới đây tác dụng được với H2SO4 loãng?

Chất nào hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng để nhận ra axit sunfuric và muối sunfat ?

Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành thành phầm có chất khí:

Cho 0,1mol sắt kẽm sắt kẽm kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là:

Đáp án A

vì Fe, Al, Cr thụ động với HNO3 đặc nguội nhưng đứng trước H trong dãy điện hóa nên phản ứng được với axit HCl.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tắc chung được sử dụng để điều chế sắt kẽm sắt kẽm kim loại là

Hai sắt kẽm sắt kẽm kim loại hoàn toàn hoàn toàn có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

Dãy gồm những oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là:

Trường hợp nào sau này tạo ra sắt kẽm sắt kẽm kim loại?

Trường hợp nào sau này xẩy ra ăn mòn điện hoá?

Phát biểu nào sau này sai?

Reply
3
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Dãy những sắt kẽm sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dãy #những #kim #loại #đều #không #phản #ứng #với #dung #dịch #HCl #loãng

4364

Video Dãy những sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dãy những sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Dãy những sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Dãy những sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Dãy những sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dãy những sắt kẽm kim loại đều không phản ứng với dung dịch HCl loãng Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dãy #những #kim #loại #đều #không #phản #ứng #với #dung #dịch #HCl #loãng #Chi #tiết