Mẹo về Đâu là trào lưu tiêu biểu vượt trội được đề cập trong đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ xi? 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đâu là trào lưu tiêu biểu vượt trội được đề cập trong đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ xi? được Update vào lúc : 2022-04-18 18:08:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên trân trọng trình làng toàn văn đề cương như sau:

 I. SỰ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc riêng với việc xây dựng tổ chức triển khai Đoàn

Ngày thứ 5/6/1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Với nhiệt huyết của tuổi thanh niên, năm 1917, Người sáng lập “Nhóm những người dân Việt Nam yêu nước” tại Paris (Pháp), thành phần hầu hết là thanh niên, mục tiêu sẵn sàng sẵn sàng cho cuộc đấu tranh chính trị chống thực dân Pháp ngay tại Pháp mà hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêu biểu vượt trội là gửi bản yêu sách 08 điểm đòi quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc bản địa Việt Nam. Dư luận Pháp coi đấy là quả bom chính trị nổ ngay giữa Paris. Đến tháng 7/1920, khi được đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa” của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã sáng rõ con phố giải phóng dân tộc bản địa, từ đó Người quyết định hành động đi theo con phố cách mạng tháng Mười Nga và tiếp theo đó tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế III (tháng 12/1920). Năm 1921, tại Paris (Pháp), Nguyễn Ái Quốc xây dựng ra “Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa thuộc địa”, thành viên hầu hết là thanh niên, mục tiêu đoàn kết những lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa thực dân, thông qua tổ chức triển khai này truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin đến những dân tộc bản địa thuộc địa. Đây đó đó là quy mô Quốc tế thanh niên thuộc địa theo quan điểm của Lênin mà Nguyễn Ái Quốc bước đầu bắt tay thực thi.

Tháng 6/1924, Nguyễn Ái Quốc là người đại diện thay mặt thay mặt ưu tú của những dân tộc bản địa bị áp bức, đại biểu chính thức tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V tại Matxcơva (Nga), Người đã đề xuất kiến nghị với Ban Phương Đông Quốc tế Cộng sản về việc xây dựng “Nhóm châu Á” tại trường Đại học Phương Đông nhằm mục đích tạo Đk cho thanh niên có thời cơ nghiên cứu và phân tích tình hình, điểm lưu ý những nước thuộc địa phụ thuộc. Khi tham gia Đại hội Quốc tế thanh niên cộng sản lần thứ IV tại Matxcơva vào tháng 7/1924, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì soạn thảo và trình diễn tại Đại hội “Luận cương về thanh niên thuộc địa”, trong số đó nêu lên yêu cầu cấp bách phải tổ chức triển khai, tập hợp lực lượng thanh niên cách mạng và hình thành những đoàn thể thanh niên, xây dựng những tổ chức triển khai Thanh niên cộng sản ở thuộc địa.

Tháng 12/1924, tại Quảng Châu Trung Quốc, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã tìm hiểu tình hình, tìm cách tiếp cận và thao tác với nhóm thanh niên trong tổ chức triển khai Tâm Tâm xã. Người đã nêu lên những thiếu sót trong nhận thức, hành vi của nhóm này và khâm phục tinh thần yêu nước riêng với những chiến sỹ cách mạng trẻ tuổi. Dưới hình thức mở những lớp tu dưỡng về chủ nghĩa xã hội khoa học và học thuyết Mác – Lênin, Cách mạng tháng Mười Nga, Quốc tế Cộng sản… Nguyễn Ái Quốc đã tạo ra niềm tin mạnh mẽ và tự tin cho số thanh niên yêu nước và đưa họ dần đến với chân lý cách mạng. Tháng 02 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc tổ chức triển khai một nhóm thanh niên bí mật gồm 09 người (Lý Thụy, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Quảng Đạt, Lâm Đức Thụ, Vương Thúc Oánh, Lưu Quốc Long và Lâm Văn Dĩnh). Đây là yếu tố kiện đặc biệt quan trọng quan trọng mở đầu cho quy trình hình thành và tăng trưởng những tổ chức triển khai thanh niên cách mạng theo Xu thế cộng sản cũng như sự Ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở việt nam.

Tháng 6 năm 1925, “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” với nòng cốt là Cộng sản Đoàn đã chính thức tuyên bố xây dựng và khởi đầu mở rộng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong trào lưu yêu nước của Nhân dân ta, nhất là của thanh niên. Cơ quan ngôn luận của Hội là báo “Thanh niên”, với mục tiêu truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam và sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng, chính trị, tổ chức triển khai cho việc Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đặt nền tảng thứ nhất để sẵn sàng sẵn sàng cho việc Ra đời tổ chức triển khai thanh niên sau này.

Cuối năm 1925 thời điểm đầu xuân mới 1926, Nguyễn Ái Quốc cử đồng chí Hồ Tùng Mậu về Thái Lan để củng cố cơ sở cách mạng của bà con Việt kiều, đồng thời lựa chọn một số trong những thiếu niên ưu tú là con em của tớ Việt kiều yêu nước đang học tại trường Hoa – Anh học hiệu (của một nhà yêu nước người Trung Quốc) bí mật đưa sang Quảng Châu Trung Quốc đào tạo và giảng dạy để sẵn sàng sẵn sàng cho đội ngũ kế cận cách mạng sau này và sẵn sàng sẵn sàng cho việc xây dựng Thanh niên cộng sản Đoàn ở trong nước.

2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với việc xây dựng tổ chức triển khai Đoàn

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10/1930) đã đặt nền móng cho việc Ra đời của Đoàn Thanh niên cộng sản. Hội nghị đã thông qua: “Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và trách nhiệm cần kíp của Đảng”. Đặc biệt là thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Trong Án nghị quyết có ghi: “Đảng phải thi hành ngay Án nghị quyết của Quốc tế cộng sản Đoàn và tương hỗ cho Đoàn có tính độc lập…”. “Đảng Cộng sản phải cần kíp công tác thao tác trong quần chúng thanh niên, phải lãnh đạo quần chúng thanh niên… Muốn vậy, chỉ hoàn toàn có thể tổ chức triển khai ra một đoàn thể của thanh niên mới được”. “Trung ương, những xứ ủy, những tỉnh, thành, đặc ủy phải phái ra một số trong những đồng chí trẻ tuổi phụ trách tổ chức triển khai ra Thanh niên cộng sản Đoàn và tương hỗ cho Đoàn có tánh chất độc lập”. “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động” là văn kiện nền tảng về lý luận vận động thanh niên thứ nhất của Đảng, phục vụ kịp thời những yên cầu của trào lưu yêu nước trong thanh niên đang tăng trưởng và thực sự tạo ra những chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng tổ chức triển khai Đoàn.

Thực hiện Án nghị quyết tháng 10/1930 về công tác thao tác thanh niên của Trung ương Đảng, những cơ sở Đoàn được xây dựng trên hầu hết những địa phương toàn nước, nhưng khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đoàn vẫn không được thống nhất và Đoàn chưa tồn tại sinh hoạt riêng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ hai trình làng tại Sài Gòn từ thời điểm ngày 20 đến ngày 26/3/1931 do Tổng Bí thư Trần Phú chủ trì đã để nhiều thời hạn bàn về công tác thao tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn. Hội nghị đã đưa ra trách nhiệm cần kíp mà Đảng phải làm, trong số đó có việc phải nhanh gọn xây dựng tổ chức triển khai Đoàn: “Cần kíp tổ chức triển khai ra Cộng sản thanh niên Đoàn, Đảng cần kíp đánh tan cái thái độ hờ hững lãnh đạm với việc đó. Lập tức những Đảng bộ địa phương phải mau mau tổ chức triển khai những ủy viên tổ chức triển khai ra Đoàn, đốc xuất cho chi bộ tổ chức triển khai; tổ chức triển khai cơ quan báo chương về việc vận động của Đoàn và phải chỉ huy cho những chi bộ mới xây dựng của Đoàn khởi đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí trong quần chúng thanh niên… Trong thuở nào gian ngắn ngủi tới đây, Đảng bộ những địa phương phải gây ra cơ sở của Đoàn…”.

Sau khi có Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những chi bộ đảng ở địa phương đã cử ngay những cấp ủy viên của Đảng phụ trách công tác thao tác Đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trào lưu thanh niên ngày càng vững mạnh, đã xuất hiện nhiều tổ chức triển khai Đoàn cơ sở trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, một số trong những địa phương đã tạo nên khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai đoàn xã, huyện lên đến mức tỉnh. Đến thời gian ở thời gian cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trong toàn nước lên đến mức khoảng chừng hơn 2.500 đoàn viên. Qua cao trào cách mạng 1930 – 1931, với những góp phần to lớn của đoàn viên, thanh niên toàn nước, Ban Chấp hành Quốc tế thanh niên cộng sản đã công nhận Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương là một bộ phận của Quốc tế thanh niên cộng sản.

Theo đề xuất kiến nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định hành động lấy ngày 26/3/1931 (một trong những ngày cuối của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai đã bàn và quyết định hành động những yếu tố quan trọng riêng với công tác thao tác vận động thanh niên) làm ngày kỷ niệm xây dựng Đoàn hằng năm.

3. Ý nghĩa sự Ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sự Ra đời của Đoàn TNCS Đông Dương (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phục vụ kịp thời đòi hỏi cấp bách của trào lưu thanh niên việt nam lúc bấy giờ. Đây là yếu tố vận động khách quan phù phù thích hợp với quy luật tăng trưởng của cách mạng Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm sáng suốt, tầm nhìn kế hoạch của Đảng ta và Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thao tác thanh niên. Sự Ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam trở thành một dấu mốc lịch sử trọng đại của thế hệ trẻ Việt Nam, từ đây những người dân cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức triển khai riêng của tớ đặt dưới sự lãnh đạo, rèn luyện thường xuyên, trực tiếp, toàn vẹn và tổng thể về mọi mặt của Đảng; luôn sắt son niềm tin với Đảng, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng phần đông, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam; luôn phấn đấu vì tiềm năng, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội; xây dựng giang sơn Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công minh, văn minh.

II. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – 90 NĂM RÈN LUYỆN VÀ TRƯỞNG THÀNH

1. Các tên thường gọi của Đoàn qua những thời kỳ lịch sử

Trải qua những quy trình lịch sử, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mang nhiều tên thường gọi rất khác nhau, rõ ràng:

– Từ 1931 – 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

– Từ 1936 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

– Từ 1939 – 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

– Từ 1941 – 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.

– Từ 1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

– Từ 1970 – 1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

– Từ 1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Những góp sức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm rèn luyện và trưởng thành

Ngay sau khi xây dựng, Đoàn TNCS Đông Dương đã tiếp tục tăng trưởng được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh điểm là Xô – Viết Nghệ Tĩnh. Từ trào lưu cách mạng quy trình này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh, quyết tử vì Tổ quốc, tiêu biểu vượt trội là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án quân địch: “Con đường của thanh niên chỉ là con phố cách mạng, không thể có con phố nào khác”.

Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã đưa ra đường lối chuyển hướng trách nhiệm từ đấu tranh bí mật, phạm pháp sang đấu tranh công khai minh bạch hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương tiếp nối truyền thống cuội nguồn của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, trận chiến tranh toàn thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, Tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật và xây dựng tổ chức triển khai ngặt nghèo với tên mới là Đoàn Thanh niên Phản Đế Đông Dương.

Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm hoạt động và sinh hoạt giải trí ở ngước ngoài, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 tại Pác Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam Ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa của những tổ chức triển khai thanh niên trước đó do Đảng, Bác Hồ tổ chức triển khai, giáo dục và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cứu quốc cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc bản địa, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Thực hiện lời lôi kéo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cách mạng, đoàn viên, thanh niên là lực lượng nhiệt huyết đón đầu trong trào lưu chống “giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”. Thời gian độc lập không được bao lâu, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược việt nam một lần nữa, cả dân tộc bản địa lại bước vào cuộc kháng mặt trận kỳ đầy gian truân, quyết tử. Tiêu biểu cho những ngày đầu kháng chiến là tuổi trẻ Sài Gòn – Chợ Lớn đã xây dựng những Đội Thanh niên xung phong cảm tử, thanh niên tự vệ nhất quyết đánh trả quân địch. Tại Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô trong suốt 60 ngày đêm, nhiều chiến sỹ với tuổi đời còn rất trẻ đã ôm bom ba càng chặn xe tăng giặc ngay trên đường phố…

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức triển khai tại Đại Từ, Thái Nguyên (từ thời điểm ngày thứ 7 đến ngày 14/2/1950) với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”. Phát huy tinh thần của Đại hội, hàng vạn nam, nữ thanh niên nhiệt huyết xung phong tham gia phục vụ những chiến dịch, trào lưu “Tòng quân giết giặc lập công” tăng trưởng khắp mọi nơi. Sau chín năm trường kỳ kháng chiến, tháng 5/1954, quân và dân ta đã làm ra một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong cuộc trường kỳ kháng chiến ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ kiên cường, dũng cảm như: Trần Văn Ơn, Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Nguyễn Thị Chiên, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện… Họ thật xứng danh đại diện thay mặt thay mặt cho một trẻ tuổi “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thay tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.   Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ thời điểm ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn: “Đảng và Chính phủ ta hoàn toàn có thể tự hào đã tạo ra một thế hệ thanh niên dũng cảm như những cháu, và mong những cháu tiếp tục phấn đấu nhiệt huyết cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”. Từ sau Đại hội, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên trào lưu thi đua lao động sản xuất để Phục hồi kinh tế tài chính, tái tạo và xây dựng xã hội mới. Hàng vạn thanh niên tham gia xây dựng những khu công trình xây dựng thủy lợi, khai hoang phục hóa đất đai; hàng triệu thanh niên nhiệt huyết theo học những lớp bổ túc văn hóa truyền thống… Ở miền Nam, trào lưu đấu tranh chính trị của thanh niên, học viên, sinh viên tuy bị đế quốc Mỹ và tay sai đàn áp dã man tuy nhiên không hề nao núng. Trong những ngày đồng khởi, những đội “Trung kiên”, “Xung phong” do thanh niên đảm nhiệm đã được xây dựng ở khắp mọi nơi, tiến hành vây đồn, lấy bốt, trừ gian, phá ấp kế hoạch…

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được tổ chức triển khai tại Tp Hà Nội Thủ Đô (từ thời điểm ngày 23 đến ngày 25/3/1961), đã phát động trào lưu “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ leo thang gây trận chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, tuổi trẻ Thủ đô đã phát động trào lưu “Ba sẵn sàng”. Được sự chỉ huy kịp thời của Trung ương Đoàn, trào lưu đã tiếp tục tăng trưởng sâu rộng trong toàn nước, ở miền Bắc, hàng triệu đoàn viên, thanh niên Đk tham gia trào lưu “Ba sẵn sàng” nêu cao quyết tâm chi viện cho mặt trận miền Nam với tinh thần “Chưa thắng giặc Mỹ, chưa về quê nhà”.

Tháng 02/1965, Đại hội Đoàn Thanh niên toàn miền Nam đã phát động trào lưu “Năm xung phong”, sau thuở nào gian ngắn, có hàng vạn đoàn viên, thanh niên tham gia trào lưu này. Từ trào lưu “Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong” đã xuất hiện nhiều tập thể và thành viên với những chiến công xuất sắc như: 10 cô nàng thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Bảy dũng sỹ Điện Ngọc (Quảng Nam) can đảm và mạnh mẽ và tự tin đánh trả một tiểu đoàn địch; Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc; Lê Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở ở đầu cuối không chịu đầu hàng giặc; Nguyễn Văn Trỗi “Còn giặc Mỹ thì không còn niềm sung sướng”; Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!” đang trở thành tín hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, thể theo nhu cầu của cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định hành động: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm ra một Đại thắng ngày xuân năm 1975, toàn nước thống nhất và tăng trưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thắng lợi vĩ đại ấy, có sự góp phần to lớn của đoàn viên, thanh niên trên khắp những mặt trận. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định hành động Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tổ chức triển khai tại Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô (từ thời điểm ngày 20 đến ngày 22/11/1980). Đại hội đã quyết định hành động tăng cường hơn thế nữa trào lưu “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành vi cách mạng của tuổi trẻ thực thi thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Vào thời gian này, hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trào lưu “Ba xung kích làm chủ tập thể”; gần 9 triệu đoàn viên, thanh niên tham gia trào lưu “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; hàng trăm vạn thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang, góp thêm phần tích cực bảo vệ vững chãi biên cương Tổ quốc và làm tròn trách nhiệm và trách nhiệm quốc tế. Tiếp đó là những trào lưu “Hành quân theo bước chân những người dân anh hùng” đã thu hút gần 6 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia và “Hành quân theo chân Bác” đã có 10 triệu thiếu niên nhi đồng tham gia.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V được tổ chức triển khai tại Tp Hà Nội Thủ Đô (từ thời điểm ngày 27 đến ngày 30/11/1987), Đại hội đã phát động trào lưu “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI trình làng từ thời điểm ngày 15 đến 18/10/1992; tại Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 02 năm 1993) đã quyết định hành động triển khai 2 trào lưu lớn là: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ thời điểm ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đã quyết định hành động tiếp tục tăng trưởng và nâng hai trào lưu trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định hành động chọn là “Năm thanh niên Việt Nam”. Từ thời gian này trào lưu “Thanh niên xung phong” có bước tăng trưởng mới, đi vào thực tiễn, được phần đông những cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo ra ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ thời điểm ngày thứ 8 đến ngày 11/12/2002 với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện” đã mở ra một trang mới trong lịch sử tăng trưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động trào lưu lớn “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và lôi kéo tuổi trẻ Việt Nam cùng xiết chặt tay dưới lá cờ vinh quang của Đoàn, nguyện đi theo con phố cách mạng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, góp thêm phần to lớn vào sự nghiệp thay đổi giang sơn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX trình làng tại Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô từ thời điểm ngày 17 đến 21/ 12/ 2007. Đại hội đã xác lập: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục thay đổi toàn vẹn và tổng thể, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, khuynh hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, sát cánh với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các trào lưu, những cuộc vận động và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của Đoàn đều phải hướng tới tiềm năng tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lành mạnh, bảo vệ an toàn và uy tín cho thanh niên rèn luyện và tự xác lập, vì sự tiến bộ của thanh niên và sự tăng trưởng của giang sơn. Mục tiêu chung của công tác thao tác Đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 – 2012 là: Tăng cường tu dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực chăm sóc bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu nhi; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích “Sớm đưa việt nam thoát khỏi tình trạng kém tăng trưởng”, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực thi thắng lợi công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn vì tiềm năng “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh”. Nhằm rõ ràng tiềm năng trên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triệu tập triển khai hai trào lưu lớn là “Năm xung kích tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn sát cánh với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2022 là Đại hội của khát vọng tuổi trẻ. Đại hội được tổ chức triển khai từ thời điểm ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 thời gian năm 2012 tại Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô. Đại hội đã quyết định hành động tiếp tục triển khai 02 trào lưu “Xung kích, tình nguyện tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (có kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update những nội dung của hai trào lưu để phù phù thích hợp với yêu cầu trách nhiệm trong tình hình mới) nhằm mục đích tiếp tục phát huy mạnh mẽ và tự tin vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia thực thi thành công xuất sắc sự nghiệp. công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn và hội nhập quốc tế.

Trong nhiệm kỳ Đại hội, nhiều trào lưu lớn của Đoàn được triển khai mạnh mẽ và tự tin, thu hút sự tham gia của phần đông đoàn viên, thanh niên và tạo nên hiệu ứng tốt đẹp trong hiệp hội xã hội như trào lưu “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, những trào lưu học viên, sinh viên như: “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”, “Sinh viên 5 tốt”; hay trào lưu thi đua “3 trách nhiệm”, “Sáng tạo trẻ”… Phong trào “Thanh niên xung phong” có bước tăng trưởng cả về chất lượng và số lượng với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nổi trội, ý nghĩa như Chiến dịch Thanh niên xung phong hè, Tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tình nguyện ngày đông, xuân tình nguyện, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tình nguyện của y, bác sỹ trẻ, tri ân đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… Nhiều chương trình, cuộc vận động khuynh hướng về biển hòn đảo thu hút sự quan tâm, tham gia của tuổi trẻ toàn nước như: “Hành trình tuổi trẻ vì biển hòn đảo quê nhà”, “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”… với nội dung có nhiều thay đổi, sáng tạo đã thu hút được phần đông thanh niên tham gia, được xã hội ghi nhận, ủng hộ và nhìn nhận cao. Ngoài ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tích cực tham gia vào nhiều sự kiện, hoạt động và sinh hoạt giải trí chính trị, đối ngoại quan trọng của tuổi trẻ trong khu vực và trên toàn thế giới, góp thêm phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ Việt Nam với những nước trên toàn thế giới, trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng thiết yếu cho việc tham gia vào quy trình hội nhập của giang sơn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trình làng từ thời điểm ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2022 tại Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô, với khẩu hiệu hành vi “Tiên phong – bản lĩnh – đoàn kết – sáng tạo – tăng trưởng”. Đại hội biểu thị quyết tâm thực thi tiềm năng công tác thao tác đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2022: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống, trách nhiệm, tuân thủ pháp lý, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức mạnh thể chất, tham vọng, khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết phần đông thanh niên, xứng danh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Tập trung triển khai 3 trào lưu hành vi cách mạng: “Thanh niên xung phong”; “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng người dùng, tiếp tục duy trì những trào lưu đặc trưng. Toàn Đoàn triển khai 3 chương trình sát cánh với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”;“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và tăng trưởng kỹ năng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa truyền thống tinh thần”, góp thêm phần tăng trưởng thanh niên toàn vẹn và tổng thể, xác lập vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Thu hút, tập hợp, giáo dục thanh niên qua trào lưu góp thêm phần phát huy tính tích cực chính trị – xã hội của thanh niên, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thực tiễn to lớn, phong phú để giáo dục, rèn luyện, phát huy thanh niên.

III. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, XÂY DỰNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, VĂN MINH

1. Những truyền thống cuội nguồn vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Một là, truyền thống cuội nguồn yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành với chủ tuyệt riêng với Đảng, với Nhân dân, với chính sách xã hội chủ nghĩa. Truyền thống quý báu này đã tạo ra động lực tinh thần vô giá xuyên thấu những thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành vi cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử gần 90 năm qua.

Hai là, truyền thống cuội nguồn của lực lượng xung kích cách mạng, dám đón lấy những trách nhiệm nặng nề, dám đi đến những nơi trở ngại vất vả, gian truân, dám tâm ý sáng tạo…để hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm được giao. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì rất khó có thanh niên”, thế hệ trẻ việt nam luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải hòn đảo, dù việc làm đó là mới mẻ hay trở ngại vất vả.

Ba là, truyền thống cuội nguồn gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong những tổ chức triển khai Đoàn, Hội; đoàn kết gắn bó với Nhân dân; thương yêu giúp sức lẫn nhau trong hoạn nạn, nhất là những thời gian phải đương đầu với quân địch hay thiên tai. Đoàn kết dân tộc bản địa và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện vào nhau, đồng cảm và đồng tâm hợp lực vì những tiềm năng cao cả của dân tộc bản địa và thời đại.

Bốn là, truyền thống cuội nguồn hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ, chính trị văn hóa truyền thống, khoa học, kỹ thuật, quản trị và vận hành và quân sự chiến lược… say mê sáng tạo trong hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn, để góp sức cho việc nghiệp của dân tộc bản địa và của Đảng. Học ở trong nhà trường, học trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, học để làm người dân có ích cho xã hội, luôn luôn được những thế hệ thanh niên phấn đấu, thực thi ngày càng tốt hơn.

Với những góp sức to lớn trong 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã vinh dự được trao nhiều thương hiệu, hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước: 02 lần nhận Huân chương Sao Vàng, 02 lần nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, 13 Huân chương Lao động, 10 Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng cao quý khác. Điều đó xác lập sự ghi nhận, nhìn nhận cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta riêng với những góp sức xứng danh của thế hệ trẻ nước nhà và sự tăng trưởng, vững mạnh mẽ và tự tin của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai và hành vi, góp thêm phần xây dựng giang sơn ngày càng giàu mạnh, văn minh

Từ khi Ra đời tới nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang không ngừng nghỉ thay đổi nội dung và phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí; dữ thế chủ động tìm tòi những hướng đi mới, phù phù thích hợp với tiến trình cách mạng của dân tộc bản địa, phục vụ sự kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân dành riêng cho thế hệ trẻ; phù phù thích hợp với quy luật tăng trưởng của thời đại và nhu yếu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn đã nghiên cứu và phân tích tăng trưởng lý luận, tổng kết thực tiễn, đưa ra nhiều nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch để triển khai những mặt công tác thao tác Đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi. Công tác chỉ huy luôn thay đổi, sáng tạo, kiên trì, quyết liệt, trong số đó luôn ưu tiên triệu tập khuynh hướng về cơ sở, chăm sóc xử lý và xử lý những yếu tố bức thiết của thanh thiếu niên, góp thêm phần quan trọng của toàn Đảng, khối mạng lưới hệ thống chính trị, hiệp hội và toàn xã hội chăm sóc, tu dưỡng, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Để rõ ràng hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, từ trên đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát hành 10 đề án, 6 kết luận và nhiều chương trình, kế hoạch rõ ràng khác để triển khai thực thi những tiềm năng, trách nhiệm công tác thao tác đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi quy trình 2022 – 2022. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí minh đã ký kết kết Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối phù thích hợp với Chính phủ quy trình 2022 – 2022. Ban Bí thư Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối phù thích hợp với gần 40 bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và nhiều tổ chức triển khai khác…; được rõ ràng hóa hiệu suất cao ở cấp cơ sở, tạo ra cơ chế, chủ trương đồng điệu cho công tác thao tác thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Với những bước đi và cách mới, quyết liệt, công tác thao tác đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đạt được những kết quả rất tích cực, toàn vẹn và tổng thể trên những mặt công tác thao tác.

– Nội dung, phương thức giáo dục được triển khai đồng điệu, thay đổi theo phía chất lượng, hiệu suất cao hơn. Việc thực thi Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực thi Chỉ thị số 42-CT/TW được xác lập là nội dung xuyên thấu, trách nhiệm cơ bản, bao trùm trong công tác thao tác giáo dục của Đoàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của tuổi trẻ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Công tác giáo dục truyền thống cuội nguồn cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc bản địa cho thanh thiếu nhi được tổ chức triển khai thường xuyên, bám sát những sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa truyền thống của giang sơn. Các cấp bộ Đoàn duy trì hiệu suất cao những kênh thông tin truyền thống cuội nguồn, phát huy vai trò social nhằm mục đích kịp thời phục vụ thông tin, khuynh hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không khí mạng có nhiều kết quả tích cực thông qua việc xây dựng và duy trì quy mô “Câu lạc bộ lý luận trẻ” và Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu truyện đẹp”. Các thành phầm tuyên truyền trên Internet và social như infographic, video clip, bộ ảnh, video ca nhạc, poster cổ động, phóng sự, phim ngắn… do những cấp bộ Đoàn xây dựng nhân những ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị quan trọng được thanh thiếu niên yêu thích, đón nhận. Hình thức thi tìm hiểu trực tuyến phát huy hiệu suất cao trong công tác thao tác giáo dục của Đoàn.

– Các trào lưu có sự thay đổi trong phương thức tổ chức triển khai, tăng trưởng về quy mô, hiệu suất cao từng bước được thổi lên, thông qua này đã phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên. Đặc biệt, trong toàn cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19, những cấp bộ đoàn đã dữ thế chủ động thay đổi mạnh mẽ và tự tin nội dung, phương thức triển khai trào lưu, kịp thời update những nội dung mới theo tình hình thực tiễn và theo chỉ huy của Đảng, Chính phủ đã mang lại hiệu suất cao tích cực. Phong trào “Thanh niên xung phong” tiếp tục được đoàn viên, thanh niên đón nhận, được thẩm thấu đến cơ sở thông qua việc thiết kế và tổ chức triển khai triển khai trào lưu rộng tự do, toàn vẹn và tổng thể từ Trung ương đến cơ sở; những số liệu thống kê đã đã cho toàn bộ chúng ta biết sự tăng trưởng về diện rộng và tác động của trào lưu. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được tăng cường thực thi ngay từ trên đầu nhiệm kỳ đã thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được triển khai hiệu suất cao, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn bảo mật thông tin an ninh chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội.

– Các chương trình sát cánh với thanh niên được quan tâm, tăng cường đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu yếu, quyền lợi chính đáng của thanh niên, đặc biệt quan trọng trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tăng trưởng kinh tế tài chính, nâng cao đời sống văn hóa truyền thống tinh thần và những kỹ năng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường thiết yếu riêng với thanh niên.

– Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chương trình “Rèn luyện đội viên” quy trình 2022 – 2022 được triển khai với nhiều điểm thay đổi, thích hợp hơn với Đk học tập, rèn luyện và sự trưởng thành của thiếu nhi. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua tuân theo 5 điều Bác Hồ dạy” tiếp tục được xác lập là trọng tâm, xuyên thấu của nhiệm kỳ. Công tác bảo vệ, chăm sóc cho trẻ con và thực thi trách nhiệm đại diện thay mặt thay mặt tiếng nói, nguyện vọng của trẻ con có nhiều chuyển biến tích cực, dần đi vào thực ra.

– Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có những bước tăng trưởng mới về chiều sâu, chất lượng được thổi lên, góp phần tích cực vào thành công xuất sắc chung của công tác thao tác đối ngoại nhân dân. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí nâng cao khả năng ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam được quan tâm triển khai hiệu suất cao.

– Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được đánh giá trọng và triển khai quyết liệt để thực thi những chủ trương mới, tiêu biểu vượt trội: chủ trương 1+2; chủ trương 1+1; xây dựng cơ sở Đoàn 3 dữ thế chủ động; thực thi sắp xếp lại cỗ máy Đoàn cấp tỉnh được thực thi quyết liệt, có nhiều cách thức làm sáng tạo, hiệu suất cao, thông qua đó, chất lượng cán bộ đoàn, đoàn viên, tổ chức triển khai cơ sở Đoàn từng bước được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyển biến tích cực. Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên được thay đổi theo phía phục vụ với nhu yếu, sở trường của thanh niên, tỷ suất đoàn kết tập hợp thanh niên tăng so với đầu nhiệm kỳ.

– Công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” tiếp tục được triển khai có hiệu suất cao, chất lượng trình làng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp ngày càng được nâng cao. Các cấp bộ Đoàn tích cực tham mưu xây dựng và triển khai những chủ trương, chủ trương về thanh niên và công tác thao tác thanh niên. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí phản biện xã hội được tham mưu, triển khai dưới nhiều hình thức, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp phần ý kiến xây dựng những chủ trương, chủ trương, pháp lý liên quan đến thanh niên và công tác thao tác thanh niên, đặc biệt quan trọng triệu tập vào góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Các cấp bộ Đoàn phối phù thích hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội cùng cấp thực thi việc phản biện những dự thảo văn bản của cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực địa phương về những yếu tố tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội tại địa phương.

Phát huy truyền thống cuội nguồn vẻ vang trong 90 năm qua, những cấp Đoàn và tuổi trẻ toàn nước giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, biến những trở ngại vất vả, thử thách thành động lực, kiên trì, kiên định thực thi vị trí, hiệu suất cao, vai trò của tớ trong khối mạng lưới hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc bản địa và đoàn kết quốc tế; khơi dậy khát vọng dựng xây dựng giang sơn phồn vinh, niềm sung sướng trong những tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Luôn tiên phong đón đầu, phát huy truyền thống cuội nguồn cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp thêm phần thực thi thành công xuất sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG – TW ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

4115

Clip Đâu là trào lưu tiêu biểu vượt trội được đề cập trong đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ xi? ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đâu là trào lưu tiêu biểu vượt trội được đề cập trong đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ xi? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đâu là trào lưu tiêu biểu vượt trội được đề cập trong đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ xi? miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đâu là trào lưu tiêu biểu vượt trội được đề cập trong đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ xi? Free.

Giải đáp vướng mắc về Đâu là trào lưu tiêu biểu vượt trội được đề cập trong đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ xi?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đâu là trào lưu tiêu biểu vượt trội được đề cập trong đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ xi? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đâu #là #phong #trào #tiêu #biểu #được #đề #cập #trong #đại #hội #đại #biểu #đoàn #toàn #quốc #lần #thứ