Mẹo về Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau -Thủ Thuật Mới Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-19 11:49:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-19 11:49:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM gồm điện trở thuần mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung C = 0,05/π (mF). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau π/3. Giá trị L bằng

A.

B.

C.

D.

Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = (100sqrt3 Omega)mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung C = 0,05/π (mF). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau π/3. Giá trị L bằng

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 100 3 Ω  mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL, đoạn MB chỉ có tụ điện có dung kháng 200 Ω . Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau π 6 . Giá trị ZL bằng

A. 50 3 Ω  

B.  100 Ω

C. 100 3 Ω

D.  300 Ω

Các vướng mắc tương tự

A. 60 Ω, 25 2  V.

B. 30 Ω, 25 2  V. 

C. 60 Ω, 25 V

D. 30 Ω, 25 V.

Đặt điện áp xoay chiều tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM gồm điện trở thuần 100 3   Ω  mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MB chỉ có tụ điện có điện dung 0 , 05 π   (mF). Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau π 3  . Giá trị L bằng

A.  2 π   H

B.  1 π   H

C.  3 π   H

D.  3 π   H

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau. Đoạn AM gồm điện trở thuần R = 100 3 Ω  mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL, đoạn MB chỉ có tụ điện có dung kháng 200 Ω . Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau π 6 . Giá trị ZL bằng

A.  50 3 Ω

B.  100 Ω

C.  100 3 Ω

D.  300 Ω

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau. Đoạn mạch AM có điện trở R = 100 Ω mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2/π H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp u = U0cos100πt vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C1 bằng

A. 40/π μF.

B. 80/π μF.

C. 20/π μF.

D. 10/π μF.

Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U 2 cos ω t   ( V )  (trong số đó U và ω không đổi) vào hai đầu AB của một đoạn mạch gồm đoạn mạch AM tiếp nối đuôi nhau với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và biến trở R mắc tiếp nối đuôi nhau, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung C. Biết rằng ω = (2LC)–0,5. Khi thay đổi biến trở đến những giá trị R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω và R3 = 150 Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM có mức giá trị lần lượt là U1, U2, U3. Kết luận nào sau này là đúng?

A. U1 < U2 < U3.  

B. U1 > U2> U3.    

C. U1 = U3 > U2.   

D. U1 = U2 = U3.

. Đoạn mạch MB chứa điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Biết điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AM là  và điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch MB là .  Điện dung C của tụ có mức giá trị bằng

Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 50  Ω   , tụ điện có dung kháng là 50 Ω    và một cuộn cảm thuần có cảm kháng là 100 Ω   mắc tiếp nối đuôi nhau. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u   =   200 √ 2 cos 100 π t (V) . Biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn dây là:

A.  u L   =   400 √ 2 cos ( 100 π t   +   π / 4 )   ( V )

B.  u L   =   200 cos ( 100 π t   –   π / 6 )   ( V )

C.  u L   =   400 cos ( 100 π t   +   π / 4 )   ( V )

D.  u L   =   220 cos ( 100 π t   –   π / 6 )   ( V )

Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 50 Ω, tụ điện có dung kháng là 50 Ω và một cuộn cảm thuần có cảm kháng là 100 Ω mắc tiếp nối đuôi nhau. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200√2cos100πt (V) . Biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn dây là

A. uL = 400√2cos(100πt + π/4) (V)

B. uL = 200cos(100πt – π/6) (V)

C. uL = 400cos(100πt + π/4) (V)

D. uL = 220cos(100πt – π/6) (V)

Đặt điện áp xoay chiều u = 200 3 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là  2 A. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là 200 Ω  và 100 Ω . Giá trị của R là

A. 50  Ω .        B. 40  Ω .        C. 100  Ω .        D. 100 3   Ω

Share Link Download Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đặt #điện #áp #xoay #chiều #vào #hai #đầu #đoạn #mạch #gồm #hai #đoạn #mạch #và #mắc #nối #tiếp

4531

Clip Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau -Thủ Thuật Mới miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặt #điện #áp #xoay #chiều #vào #hai #đầu #đoạn #mạch #gồm #hai #đoạn #mạch #và #mắc #nối #tiếp #Thủ #Thuật #Mới