Thủ Thuật Hướng dẫn Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-03 20:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 Mới Nhất
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-03 20:15:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đặt điện áp u = U0cos(100πt+π/6) vào cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/(2π) (H). Ở thời hạn khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4 (A). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Nội dung chính

  Phương pháp:
  + Đọc phương trình
  + Vận dụng biểu thức tính hiệu suất: P=UIcosφ
  Cách giải:
  Công suất tiêu thụ của mạch: P=UIcosφ=1002⋅22⋅cosπ6−π3=503W
  Chọn D. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Phương pháp:
  Vận dụng lí thuyết về những mạch điện xoay chiều.
  Cách giải:
  Mạch chỉ có điện trở thuần ⇒u,i cùng pha 
  ⇒uU0−iI0=uU−iI=0 và  UU0+II0=2⇒A sai  
  Chọn A. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.

B.

C.

D.

Phương pháp:
+ Đọc phương trình
+ Vận dụng biểu thức tính hiệu suất: P=UIcosφ
Cách giải:
Công suất tiêu thụ của mạch: P=UIcosφ=1002⋅22⋅cosπ6−π3=503W
Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực lớn và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau này sai? 

Xem đáp án » 13/10/2022 5,095

Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc tiếp nối đuôi nhau với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1πH. Điều chỉnh biến trở để hiệu suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực lớn, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

Xem đáp án » 14/10/2022 4,393

Mạch chỉ có R, biểu thức i qua mạch có dạng i = 2cos100πt(A), R = 20Ω. Viết biểu thức u? 

Xem đáp án » 13/10/2022 2,050

Một hộp kín X chỉ chứa 1 trong 3 thành phần là điện trở thuần R hoặc tụ điện có điện dung C hoặc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào 2 đầu hộp X một điện áp xoay chiều có phương trình

u = U0cos(2πf)(V) , với f = 50Hz thì thấy điện áp và dòng điện trong mạch ở thời hạn t1 có mức giá trị lần lượt là i1 = 1A; u = 1003V , ở thời hạn t2 thì i2 = 3A; u2 =100V . Biết nếu tần số điện áp là 100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 12A. Hộp X chứa 

Xem đáp án » 14/10/2022 1,608

Hai đầu cuộn thuần cảm L=2πH có hiệu điện thế xoay chiều u=1002cos100πt−π2V. Pha ban đầu của cường độ dòng điện là

Xem đáp án » 14/10/2022 1,449

Mạch RLC tiếp nối đuôi nhau có L thay đổi được. Điện áp 2 đầu mạch là UAB ổn định và tần số f = 50Hz. Điều chỉnh L sao cho cường độ hiệu dụng của mạch là cực lớn. Biết C=10−315πF. Độ tự cảm L có giá trị

Xem đáp án » 14/10/2022 1,393

Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 800 vòng, của cuộn thứ cấp là 40 vòng. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 40V và 6A. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch 

Xem đáp án » 14/10/2022 1,357

Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, duy trì điện áp uAB=U0cosωt(V). Thay đổi R, khi điện trở có mức giá trị R = 24Ω thì hiệu suất tiêu thụ của mạch đạt cực lớn 300W. Hỏi khi điện trở bằng 15Ω thì mạch điện tiêu thụ hiệu suất xấp xỉ bằng bao nhiêu? 

Xem đáp án » 14/10/2022 1,098

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 

Xem đáp án » 13/10/2022 707

Hiện tượng đoản mạch là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị 

Xem đáp án » 13/10/2022 700

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u=1002cos100πt(V). Đèn chỉ sáng khi u≥100V. Tỉ lệ thời hạn đèn sáng – tối trong một chu kỳ luân hồi luân hồi là 

Xem đáp án » 13/10/2022 671

Một vật xấp xỉ điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm. Khi pha xấp xỉ bằng π3 thì vật có vận tốc v=−5π3cm/s. Khi qua vị trí cân đối vật có vận tốc là 

Xem đáp án » 13/10/2022 628

Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(cosωt) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 50Ω, cuộn dây có điện trở r = 5Ω và tụ điện có điện dung thay đổi được, mắc tiếp nối đuôi nhau theo thứ tự trên. M là yếu tố nối giữa R và cuộn dây. N là yếu tố nối giữa cuộn dây và tụ điện. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt giá trị cực tiểu bằng U1. Khi C = C2=C12 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch NB đạt giá trị cực lớn bằng U2. Tỉ số U2U1 bằng

Xem đáp án » 14/10/2022 598

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là i=I0cos(ωt+π)(A). Tính từ lúc t = 0, điện ượng chuyển qua mạch trong T4 thứ nhất là

Xem đáp án » 14/10/2022 586

Một máy bay bay ở độ cao h1 = 100m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm L1 = 120(dB). Coi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không hấp thụ âm. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được L2 =100dB thì máy bay phải bay ở độ cao 

Xem đáp án » 14/10/2022 517

Page 2 Phương pháp:
Vận dụng lí thuyết về những mạch điện xoay chiều.
Cách giải:
Mạch chỉ có điện trở thuần ⇒u,i cùng pha 
⇒uU0−iI0=uU−iI=0 và  UU0+II0=2⇒A sai  
Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc tiếp nối đuôi nhau với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1πH. Điều chỉnh biến trở để hiệu suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực lớn, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

Xem đáp án » 14/10/2022 4,393

Đặt điện áp u=100cosωt+π6V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau thì dòng điện qua mạch là i=2cosωt+π3A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 

Xem đáp án » 13/10/2022 2,496

Mạch chỉ có R, biểu thức i qua mạch có dạng i = 2cos100πt(A), R = 20Ω. Viết biểu thức u? 

Xem đáp án » 13/10/2022 2,050

Một hộp kín X chỉ chứa 1 trong 3 thành phần là điện trở thuần R hoặc tụ điện có điện dung C hoặc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào 2 đầu hộp X một điện áp xoay chiều có phương trình

u = U0cos(2πf)(V) , với f = 50Hz thì thấy điện áp và dòng điện trong mạch ở thời hạn t1 có mức giá trị lần lượt là i1 = 1A; u = 1003V , ở thời hạn t2 thì i2 = 3A; u2 =100V . Biết nếu tần số điện áp là 100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 12A. Hộp X chứa 

Xem đáp án » 14/10/2022 1,608

Hai đầu cuộn thuần cảm L=2πH có hiệu điện thế xoay chiều u=1002cos100πt−π2V. Pha ban đầu của cường độ dòng điện là

Xem đáp án » 14/10/2022 1,449

Mạch RLC tiếp nối đuôi nhau có L thay đổi được. Điện áp 2 đầu mạch là UAB ổn định và tần số f = 50Hz. Điều chỉnh L sao cho cường độ hiệu dụng của mạch là cực lớn. Biết C=10−315πF. Độ tự cảm L có giá trị

Xem đáp án » 14/10/2022 1,393

Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 800 vòng, của cuộn thứ cấp là 40 vòng. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 40V và 6A. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch 

Xem đáp án » 14/10/2022 1,357

Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, duy trì điện áp uAB=U0cosωt(V). Thay đổi R, khi điện trở có mức giá trị R = 24Ω thì hiệu suất tiêu thụ của mạch đạt cực lớn 300W. Hỏi khi điện trở bằng 15Ω thì mạch điện tiêu thụ hiệu suất xấp xỉ bằng bao nhiêu? 

Xem đáp án » 14/10/2022 1,098

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 

Xem đáp án » 13/10/2022 707

Hiện tượng đoản mạch là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị 

Xem đáp án » 13/10/2022 700

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u=1002cos100πt(V). Đèn chỉ sáng khi u≥100V. Tỉ lệ thời hạn đèn sáng – tối trong một chu kỳ luân hồi luân hồi là 

Xem đáp án » 13/10/2022 671

Một vật xấp xỉ điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm. Khi pha xấp xỉ bằng π3 thì vật có vận tốc v=−5π3cm/s. Khi qua vị trí cân đối vật có vận tốc là 

Xem đáp án » 13/10/2022 628

Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(cosωt) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 50Ω, cuộn dây có điện trở r = 5Ω và tụ điện có điện dung thay đổi được, mắc tiếp nối đuôi nhau theo thứ tự trên. M là yếu tố nối giữa R và cuộn dây. N là yếu tố nối giữa cuộn dây và tụ điện. Khi C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt giá trị cực tiểu bằng U1. Khi C = C2=C12 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch NB đạt giá trị cực lớn bằng U2. Tỉ số U2U1 bằng

Xem đáp án » 14/10/2022 598

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là i=I0cos(ωt+π)(A). Tính từ lúc t = 0, điện ượng chuyển qua mạch trong T4 thứ nhất là

Xem đáp án » 14/10/2022 586

Một máy bay bay ở độ cao h1 = 100m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm L1 = 120(dB). Coi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không hấp thụ âm. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được L2 =100dB thì máy bay phải bay ở độ cao 

Xem đáp án » 14/10/2022 517

Page 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực lớn và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau này sai? 

Xem đáp án » 13/10/2022 5,096

Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R mắc tiếp nối đuôi nhau với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1πH. Điều chỉnh biến trở để hiệu suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực lớn, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

Xem đáp án » 14/10/2022 4,393

Đặt điện áp u=100cosωt+π6V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau thì dòng điện qua mạch là i=2cosωt+π3A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 

Xem đáp án » 13/10/2022 2,496

Mạch chỉ có R, biểu thức i qua mạch có dạng i = 2cos100πt(A), R = 20Ω. Viết biểu thức u? 

Xem đáp án » 13/10/2022 2,050

Một hộp kín X chỉ chứa 1 trong 3 thành phần là điện trở thuần R hoặc tụ điện có điện dung C hoặc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào 2 đầu hộp X một điện áp xoay chiều có phương trình

u = U0cos(2πf)(V) , với f = 50Hz thì thấy điện áp và dòng điện trong mạch ở thời hạn t1 có mức giá trị lần lượt là i1 = 1A; u = 1003V , ở thời hạn t2 thì i2 = 3A; u2 =100V . Biết nếu tần số điện áp là 100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 12A. Hộp X chứa 

Xem đáp án » 14/10/2022 1,608

Hai đầu cuộn thuần cảm L=2πH có hiệu điện thế xoay chiều u=1002cos100πt−π2V. Pha ban đầu của cường độ dòng điện là

Xem đáp án » 14/10/2022 1,449

Mạch RLC tiếp nối đuôi nhau có L thay đổi được. Điện áp 2 đầu mạch là UAB ổn định và tần số f = 50Hz. Điều chỉnh L sao cho cường độ hiệu dụng của mạch là cực lớn. Biết C=10−315πF. Độ tự cảm L có giá trị

Xem đáp án » 14/10/2022 1,393

Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 800 vòng, của cuộn thứ cấp là 40 vòng. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 40V và 6A. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch 

Xem đáp án » 14/10/2022 1,357

Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, duy trì điện áp uAB=U0cosωt(V). Thay đổi R, khi điện trở có mức giá trị R = 24Ω thì hiệu suất tiêu thụ của mạch đạt cực lớn 300W. Hỏi khi điện trở bằng 15Ω thì mạch điện tiêu thụ hiệu suất xấp xỉ bằng bao nhiêu? 

Xem đáp án » 14/10/2022 1,098

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 

Xem đáp án » 13/10/2022 707

Hiện tượng đoản mạch là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị 

Xem đáp án » 13/10/2022 700

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u=1002cos100πt(V). Đèn chỉ sáng khi u≥100V. Tỉ lệ thời hạn đèn sáng – tối trong một chu kỳ luân hồi luân hồi là 

Xem đáp án » 13/10/2022 671

Một vật xấp xỉ điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm. Khi pha xấp xỉ bằng π3 thì vật có vận tốc v=−5π3cm/s. Khi qua vị trí cân đối vật có vận tốc là 

Xem đáp án » 13/10/2022 628

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là i=I0cos(ωt+π)(A). Tính từ lúc t = 0, điện ượng chuyển qua mạch trong T4 thứ nhất là

Xem đáp án » 14/10/2022 586

Một máy bay bay ở độ cao h1 = 100m, gây ra ở mặt đất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường độ âm L1 = 120(dB). Coi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không hấp thụ âm. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được L2 =100dB thì máy bay phải bay ở độ cao 

Xem đáp án » 14/10/2022 517

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặt #điện #áp #xoay #chiều #U0cos #pi6

4396

Clip Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos wt pi/6 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặt #điện #áp #xoay #chiều #U0cos #pi6 #Đầy #đủ