Kinh Nghiệm về Danh sách tuyến tính là gì 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Danh sách tuyến tính là gì được Update vào lúc : 2022-01-04 12:03:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sự khác lạ giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính là gì

Các ự khác lạ ở chính giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính là cấu trúc tài liệu tuyến tính ắp xếp tài liệu Theo phong cách tuần tự trong kh

Nội dung chính

    Sự khác lạ giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính là gìNộI Dung:Các khu vực chính được bảo hiểmĐiều khoản quan trọngCấu trúc tài liệu tuyến tính là gìCấu trúc tài liệu phi tuyến tính là gìSự khác lạ giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tínhĐịnh nghĩaSử dụng bộ nhớCấp độThực hiệnPhần kết luậnVideo liên quan

NộI Dung:

    Cấu trúc tài liệu tuyến tính là gìCấu trúc tài liệu phi tuyến tính là gìSự khác lạ giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính

Các Sự khác lạ chính giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính là cấu trúc tài liệu tuyến tính sắp xếp tài liệu Theo phong cách tuần tự trong lúc cấu trúc tài liệu phi tuyến sắp xếp tài liệu Theo phong cách phân cấp, tạo quan hệ Một trong những yếu tố tài liệu.

Cấu trúc tài liệu là một cách tàng trữ và quản trị và vận hành tài liệu. Có hai loại cấu trúc tài liệu là cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến. Cấu trúc tài liệu tuyến tính được cho phép trải qua những mục theo tuần tự. Mặt khác, trong cấu trúc tài liệu phi tuyến, mỗi thành phần được gắn vào một trong những hoặc nhiều thành phần tạo quan hệ Một trong những mục.

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Cấu trúc tài liệu tuyến tính là gì
– Định nghĩa, hiệu suất cao, ví dụ
2. Cấu trúc tài liệu phi tuyến tính là gì
– Định nghĩa, hiệu suất cao, ví dụ
3. Sự khác lạ giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính là gì
– So sánh sự khác lạ chính

Điều khoản quan trọng

Cấu trúc tài liệu tuyến tính, cấu trúc tài liệu phi tuyến

Cấu trúc tài liệu tuyến tính là gì

Cấu trúc tài liệu tuyến tính là cấu trúc tài liệu có những yếu tố tài liệu theo thứ tự tuần tự. Trong cấu trúc tài liệu tuyến tính, những thành phần liền kề được gắn với nhau. Tuy nhiên, những cấu trúc tài liệu này sẽ không còn sử dụng bộ nhớ tốt hơn. Do đó, nó hoàn toàn có thể dẫn đến tiêu tốn lãng phí bộ nhớ.

Mảng, Danh sách link, Ngăn xếp và Hàng đợi là một số trong những ví dụ phổ cập về cấu trúc tài liệu tuyến tính. Một mảng tàng trữ những yếu tố tài liệu cùng loại tài liệu. Danh sách được link là cấu trúc tài liệu chứa một tập hợp những nút; mỗi nút tàng trữ tài liệu và địa chỉ của một nút khác. Các nút này link với nhau để tạo thành một cấu trúc tương tự như một chuỗi.

Ngăn xếp là một kiểu tài liệu trừu tượng hoạt động và sinh hoạt giải trí tương tự như ngăn xếp trong toàn thế giới thực. Nó tuân theo thứ tự LIFO (Last in First Out). Nói cách khác, thành phần ở đầu cuối được chèn nằm ở vị trí trên cùng của ngăn xếp. Do đó, thành phần để truy vấn thứ nhất là thành phần được chèn ở đầu cuối. Hơn nữa, chèn những thành phần vào ngăn xếp được gọi là hoạt động và sinh hoạt giải trí đẩy và vô hiệu những thành phần khỏi ngăn xếp được gọi là hoạt động và sinh hoạt giải trí pop.

Hình 1: Cấu trúc tài liệu tuyến tính – Stack

Một hàng đợi cũng là một cấu trúc tài liệu trừu tượng, nhưng nó có hai đầu để chèn những thành phần và xóa những thành phần. Chèn những thành phần được gọi là enqueue và vô hiệu những thành phần được gọi là dequeue.

Cấu trúc tài liệu phi tuyến tính là gì

Cấu trúc tài liệu phi tuyến tàng trữ tài liệu Theo phong cách không tuần tự. Nó tạo thành một quan hệ phân cấp Một trong những yếu tố con và những yếu tố cha. Nói cách khác, những mục tài liệu được gắn với nhau tạo ra quan hệ giữa chúng. Không thể chèn những thành phần, xóa những thành phần hoặc trải qua những thành phần theo thứ tự liên tục. Thông thường, những cấu trúc tài liệu này là bộ nhớ hiệu suất cao hơn.

Cây và đồ thị là những cấu trúc tài liệu phi tuyến phổ cập nhất. Một cấu trúc tài liệu cây đại diện thay mặt thay mặt cho những nút được link bởi những cạnh. Cây nhị phân là một cấu trúc tài liệu cây. Mỗi nút trong cây nhị phân hoàn toàn có thể có tối đa hai con.

Hình 2: Cấu trúc tài liệu phi tuyến – Cây nhị phân

Ví dụ, trong cây nhị phân ở trên, 2 là nút cha trong lúc 7 và 5 là những nút con. Hơn nữa, đồ thị là một cấu trúc tài liệu khác gồm có những nút và cạnh.

Sự khác lạ giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính

Định nghĩa

Cấu trúc tài liệu tuyến tính là một loại cấu trúc tài liệu sắp xếp những mục tài liệu theo thứ tự trong số đó những thành phần được gắn một cách ngẫu nhiên trong lúc cấu trúc tài liệu phi tuyến là một loại cấu trúc tài liệu sắp xếp tài liệu theo thứ tự được sắp xếp, tạo quan hệ Một trong những thành phần tài liệu . Vì vậy, đấy là yếu tố khác lạ ở chính giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính.

Sử dụng bộ nhớ

Việc sử dụng bộ nhớ là không hiệu suất cao trong những cấu trúc tài liệu tuyến tính trong lúc việc sử dụng bộ nhớ là hiệu suất cao trong những cấu trúc tài liệu phi tuyến. Do đó, đấy là một sự khác lạ khác giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính.

Cấp độ

Hơn nữa, cấu trúc tài liệu tuyến tính là một cấp trong lúc cấu trúc tài liệu phi tuyến là đa cấp.

Thực hiện

Việc thực thi là một sự khác lạ nữa giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính. Việc thực thi những cấu trúc tài liệu tuyến tính thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn, nhưng rất khó để thực thi những cấu trúc tài liệu phi tuyến.

Ví dụ

Mảng, list link, hàng đợi và ngăn xếp là một số trong những ví dụ về cấu trúc tài liệu tuyến tính trong lúc cây và biểu đồ là một số trong những ví dụ về cấu trúc tài liệu phi tuyến. Đây là một sự khác lạ khác giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến tính.

Phần kết luận

Cấu trúc tài liệu giúp tổ chức triển khai tài liệu để sử dụng chúng một cách hiệu suất cao. Có hai loại cấu trúc tài liệu hầu hết là cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến. Sự khác lạ ở chính giữa cấu trúc tài liệu tuyến tính và phi tuyến là cấu trúc tài liệu tuyến tính sắp xếp tài liệu Theo phong cách tuần tự trong lúc cấu trúc tài liệu phi tuyến sắp xếp tài liệu Theo phong cách phân cấp tạo ra quan hệ Một trong những yếu tố tài liệu.

Tài liệu tìm hiểu thêm:

1. Cây Tree – Javatpoint. Www.javatpoint,

4386

Review Danh sách tuyến tính là gì ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Danh sách tuyến tính là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Danh sách tuyến tính là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Danh sách tuyến tính là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Danh sách tuyến tính là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Danh sách tuyến tính là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Danh #sách #tuyến #tính #là #gì