Kinh Nghiệm về Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-18 15:51:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực mê hoặc – định luật vạn vật mê hoặc Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực mê hoặc – định luật vạn vật mê hoặc được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-18 15:51:02 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài tập ví dụ: Tính độ cao mà ở đó tần suất rơi tự do là 9,6 m/s2. Biết bán kính Trái Đất là 6400 km và tần suất rơi tự do ở sát mặt đất là 2,8 m/s2.

Dạng 1: Tính lực mê hoặc giữa hai vật

– Áp dụng định luật vạn vật mê hoặc:

(F_hrmd = Gfracm_1m_2r^2 = GfracmMr^2) => Các đại lượng cần tính.

Với (G = 6,67.10^ – 11Nm^2/kg^2)

– Điều kiện vận dụng định luật:

+ Hai vật coi như hai chất điểm.

+ Vật hình cầu, đồng chất, khi đó r là khoảng chừng chừng cách giữa hai tâm của hai vật.

Bài tập ví dụ:

Bài 1: Hai tàu thủy có khối lượng 40000 tấn ở cách nhau 1 km. Tính lực mê hoặc giữa chúng.

Hướng dẫn giải

Đổi 40000 tấn = 4.107 kg và 1 km = 1000 m

Áp dụng định luật vạn vật mê hoặc ta có độ lớn lực mê hoặc giữa chúng là:

(F_hrmd = Gfracm_1m_2r^2 = 6,67.10^ – 11fracleft( 4.10^7 right)^21000^2 = 0,1068N)

Bài 2: Nếu khối lượng của hai vật đều tăng gấp hai để lực mê hoặc giữa chúng không đổi thì khoảng chừng chừng cách giữa chúng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật vạn vật mê hoặc, ta có:

Lực mê hoặc lúc đầu giữa hai vật là: (F_1 = Gfracm_1m_2r_1^2)

Lực mê hoặc giữa hai vật sau khi khối lượng hai vật tăng gấp hai là:

(F_2 = Gfrac2m_12m_2r_2^2 = Gfrac4m_1m_2r_2^2)

Theo đề bài thì lực mê hoặc không đổi, tức (F_1 = F_2)

( Rightarrow Gfracm_1m_2r_1^2 = Gfrac4m_1m_2r_2^2 Leftrightarrow r_2 = 2rmr_1)

Dạng 2: Tính trọng lượng của vật thay đổi theo độ cao, tần suất rơi tự do phụ thuộc độ cao

– Trọng lượng: [P = GfracmMleft( R + h right)^2]

Trong số đó:

m: là khối lượng của vật (kg)

h: là độ cao của vật so với mặt đất

M và R: là khối lượng và bán kính của Trái đất.

– Gia tốc rơi tự do của vật:

+ Ở độ cao h: (g = fracGMleft( R + h right)^2) (1)

+ Ở gần mặt đất: (h<<R): (g_0 = fracGMR^2) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (fracg_0g = fracleft( R + h right)^2R^2 = fracP_0P)

Bài tập ví dụ: Tính độ cao mà ở đó tần suất rơi tự do là 9,6 m/s2. Biết bán kính Trái Đất là 6400 km và tần suất rơi tự do ở sát mặt đất là 2,8 m/s2.

Hướng dẫn giải

Gia tốc rơi tự do ở độ cao h là: (g_h = fracGMleft( R + h right)^2 = 9,6m/s^2)

Gia tốc rơi tự do ở sát mặt đất là: (g = fracGMR^2 = 9,8m/s^2)

Suy ra: (fracg_hg = left( fracRR + h right)^2 = frac9,69,8 = 0,98)

( Rightarrow R = sqrt 0,98 left( R + h right) Leftrightarrow h = fracRleft( 1 – sqrt 0,98 right)sqrt 0,98 = 65km).

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực mê hoặc – định luật vạn vật mê hoặc miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực mê hoặc – định luật vạn vật mê hoặc tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực mê hoặc – định luật vạn vật mê hoặc miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực mê hoặc – định luật vạn vật mê hoặc

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực mê hoặc – định luật vạn vật mê hoặc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Dạng #Tính #lực #hấp #dẫn #giữa #hai #vật #phương #pháp #giải #một #số #dạng #bài #tập #về #lực #hấp #dẫn #định #luật #vạn #vật #hấp #dẫn

4382

Review Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dạng : Tính lực mê hoặc giữa hai vật vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dạng #Tính #lực #hấp #dẫn #giữa #hai #vật