Mẹo về Dẫn V lít CO2 vào 300ml dung dịch caoh2 0 5 m Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Dẫn V lít CO2 vào 300ml dung dịch caoh2 0 5 m được Update vào lúc : 2022-09-24 18:24:51 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án C

Nội dung chính

  Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất Dẫn V lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M. Sau phản ứng được 10 gam kết tủa. Giá trị của V bằng:

*TH1: Ca(OH)2 dư, phản ứng chỉ tạo muối CaCO3

CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

nCaCO3 = nCO2 = 0,002 mol => V = 44,8 ml

*TH2: Kết tủa bị hòa tan một phần, phản ứng tạo 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2

CaCO3: 0,002 mol

Ca(HCO3)2: x mol

BTNT Ca: nCa(OH)2 = nCaCO3 + nCa(HCO3)2 = 0,002+x = 0,006 => x = 0,004

BTNT C: nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 0,002 + 2.0,004 = 0,01 mol

=> V = 224 ml

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

  Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được 0,19 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, có một khí hóa nâu ngoài không khí, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 5,421; dung dịch Z chỉ chứa những muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là

  Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X (no, hai chức, mạch hở), hai ancol (no, đơn chức, mạch hở) và este Y hai chức tạo bởi X với hai ancol đó. Đốt cháy a gam E, thu được 13,64 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Mặt khác, đun nóng a gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Để trung hòa NaOH dư cần 30 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được dung dịch F. Cô cạn F, thu được m gam muối khan và 2,12 gam hỗn hợp T gồm hai ancol. Cho T tác dụng với Na dư, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc). Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Xem thêm »

Thổi V lít (đktc) khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì thu được 0,2 gam kết tủa. Giá trị của V

A.

B.

C.

D.

*TH1: Ca(OH)2 dư, phản ứng chỉ tạo muối CaCO3

CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

nCaCO3 = nCO2 = 0,002 mol => V = 44,8 ml

*TH2: Kết tủa bị hòa tan một phần, phản ứng tạo 2 muối CaCO3 và Ca(HCO3)2

CaCO3: 0,002 mol

Ca(HCO3)2: x mol

BTNT Ca: nCa(OH)2 = nCaCO3 + nCa(HCO3)2 = 0,002+x = 0,006 => x = 0,004

BTNT C: nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 0,002 + 2.0,004 = 0,01 mol

=> V = 224 ml

Đáp án C

Hay nhất

(n_Ca(OH)_2 = 0,3.0,2 = 0,06(mol)\
n_CaCO_3 = dfrac4100 = 0,04(mol))

Trường hợp 1 :(Ca(OH)_2)dư

(Ca(OH)_2 + CO_2 to CaCO_3 + H_2O)

(n_CO_2 = n_CaCO_3 = 0,04 Rightarrow V = 0,04.22,4 = 0,896(lít))

Trường hợp 2 :(CaCO_3)bị hòa tan 1 phần

(Ca(OH)_2 + CO_2 to CaCO_3 + H_2O\
Ca(OH)_2 + 2CO_2 to Ca(HCO_3)_2\
n_CO_2 = n_CaCO_3 + 2n_Ca(HCO_3)_2 = 0,04 + (0,06 – 0,04).2 = 0,08(mol)\
V = 0,08.22,4 = 1,792(lít))

  lý thuyết
  trắc nghiệm
  hỏi đáp
  bài tập sgk

Dẫn V lít CO2(đktc)vào 300ml đ Ca(OH)2 0,5M. Sau phản ứng được 10g kết tủa. Tính giá trị của V

Các vướng mắc tương tự

Dẫn V lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M. Sau phản ứng được 10 gam kết tủa. Giá trị của V bằng:

Dẫn V lít CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M. Sau phản ứng được 10 gam kết tủa. Giá trị của V bằng:

A. 2,24.

B. 2,24 hoặc 3,36.

C. 2,24 hoặc 4,48.

D. 3,36 hoặc 4,48.

n_Ca(OH)_2 = 300/1000 .0,5 = 0,15(mol)`

`n_CaCO_3 = 10/100 = 0,1(mol) `

TH1: tạo muối trung hoà

`n_CO_2 = n_CaCO_3 = 0,1(mol)`

`V_CO_2 = 0,1.  22,4 = 2,24(l)` 

TH2: Tạo 2 muối

Bảo toàn `Ca`: 

`n_Ca(HCO_3)_2 = 0,15-0,1= 0,5(mol)` 

Bảo toàn `C`: 

`n_CO_2 = 0,05. 2 + 0,1 = 0,2(mol)`

`V = 0,2 .22,4 = 4,48(l)`

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Dẫn V lít CO2 vào 300ml dung dịch caoh2 0 5 m

Ngôn ngữ
Dịch

Reply
5
0
Chia sẻ

4555

Review Dẫn V lít CO2 vào 300ml dung dịch caoh2 0 5 m ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Dẫn V lít CO2 vào 300ml dung dịch caoh2 0 5 m tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Dẫn V lít CO2 vào 300ml dung dịch caoh2 0 5 m miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Dẫn V lít CO2 vào 300ml dung dịch caoh2 0 5 m Free.

Thảo Luận vướng mắc về Dẫn V lít CO2 vào 300ml dung dịch caoh2 0 5 m

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dẫn V lít CO2 vào 300ml dung dịch caoh2 0 5 m vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dẫn #lít #CO2 #vào #300ml #dung #dịch #caoh2