Thủ Thuật Hướng dẫn Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-10 22:11:22 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Hỏi Đáp

Đặc điểm nổi trội nhất của Nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì? A. Nền kinh tế tài chính tăng trưởng mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong xã hội. B. Nền kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng mạnh, không biến thành chính sách phong kiến ngưng trệ. C. Nền kinh tế tài chính tư bản tăng trưởng mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.

Đặc điểm nổi trội nhất của Nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì?
A. Nền kinh tế tài chính tăng trưởng mạnh, khống chế toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí trong xã hội.
B. Nền kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng mạnh, không biến thành chính sách phong kiến ngưng trệ.
C. Nền kinh tế tài chính tư bản tăng trưởng mạnh nhất ở châu Âu với nhiều thành phố và hải cảng lớn.

D. Nền kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa tăng trưởng mạnh nhất là trong thủ công nghiệp.

Hướng dẫn

Đáp án: C
Giải thích: Trang 4, mục 2 sgk Lịch Sử 8. Ngoài ra đấy là nền tảng cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng, tiền đề cho những cuộc đấu tranh bùng nổ

Ngân hàng trắc nghiệm lịch sử

4588

Clip Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặc điểm nổi trội nhất của nê-đéc-lan trước lúc cuộc cách mạng tư sản trình làng là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #nổi #bật #nhất #của #nêđéclan #trước #khi #cuộc #cách #mạng #tư #sản #diễn #là #gì