Mẹo về Đặc điểm nào sau này KHÔNG có ở bộ Linh trưởng 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm nào sau này KHÔNG có ở bộ Linh trưởng được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-16 16:06:29 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú những bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Bài giảng Sinh học 7 Bài 51: Đa dạng của lớp thú những bộ móng guốc và bộ linh trưởng

Câu 1: Thú Móng guốc phân thành mấy bộ?

A. 2 bộ là Bộ Guốc chẵn và Bộ Guốc lẻ

B. 2 bộ là Bộ Voi và Bộ Guốc chẵn

C. 2 bộ là Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi

D. 3 bộ là Bộ Guốc chẵn, Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Thú Móng guốc phân thành 3 bộ là Bộ Guốc chẵn, Bộ Guốc lẻ và Bộ Voi

Câu 2: Đặc điểm nào sau này KHÔNG phải là điểm lưu ý chung của lớp thú?

A. Là động vật hoang dã hằng nhiệt

B. Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh và răng hàm

C. Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi khung hình là máu pha

D. Thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Ở Thú, máu đi nuôi khung hình là máu giàu oxy có red color tươi.

Câu 3: Đại diện nào KHÔNG thuộc Bộ Guốc chẵn?

A. Lợn

B. Ngựa

C. Hươu

D. Bò

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

– Đại diện của Bộ Guốc chẵn : Lợn, bò, hươu

– Ngựa là người đại diện thay mặt thay mặt của cục Guốc lẻ

Câu 4: Đặc điểm móng của Bộ Guốc lẻ là?

A. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ

B. Guốc có một ngón chân giữa tăng trưởng hơn hết

C. Guốc có 3 ngón chân giữa tăng trưởng hơn hết

D. Guốc có 2 ngón chân giữa tăng trưởng bằng nhau

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Bộ Guốc lẻ : gồm thú móng guốc có 3 ngón chân giữa tăng trưởng hơn hết, ăn thực vật.

Câu 5: Đại diện nào thuộc Bộ Guốc lẻ?

A. Tê giác và hươu

B. Ngựa và lợn

C. Voi và ngựa

D. Tê giác và ngựa

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Bộ Guốc lẻ có những đại diện thay mặt thay mặt: không còn sừng, sống đàn (ngựa); có sừng, sống đơn độc (tê giác có 3 ngón).

Câu 6: Đặc điểm móng của Bộ Voi là?

A. Guốc có một ngón chân giữa tăng trưởng hơn hết

B. Guốc có 2 ngón chân giữa tăng trưởng bằng nhau

C. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ

D. Guốc có 3 ngón chân giữa tăng trưởng hơn hết

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Bộ Voi: gồm thú móng guốc có 5 ngón, guốc nhỏ, có vòi, có ngà, da dày, thiếu lông, sống đàn, ăn thực vật không nhai lại.

Câu 7: Đặc điểm của Bộ Linh trưởng là?

A. Ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính

B. Có tứ chi thích nghi với cầm nắm, leo trèo

C. Đi bằng bàn chân

D. Tất cả những ý trên đúng

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Bộ Linh trưởng có những điểm lưu ý là:

– Có tứ chi thích nghi với cầm nắm, leo trèo

– Đi bằng bàn chân

– Ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính

Câu 8: Đặc điểm của vượn là?

A. Có chai mông nhỏ, không còn túi má và đuôi

B. Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài

C. Có chai mông nhỏ, túi má nhỏ, không đuôi

D. Không có chai mông, túi má và đuôi

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Vượn có chai mông nhỏ, không còn túi má và đuôi.

Câu 9: Đặc điểm của khỉ hình người là?

A. Không có chai mông, túi má và đuôi

B. Có chai mông lớn, túi má lớn, đuôi dài

C. Có chai mông nhỏ, túi má nhỏ, không đuôi

D. Có chai mông nhỏ, không còn túi má và đuôi

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Khỉ hình người không còn chai mông, túi má và đuôi

Câu 10: Đặc điểm móng của Bộ Guốc chẵn là?

A. Guốc có 2 ngón chân giữa tăng trưởng bằng nhau

B. Guốc có 3 ngón chân giữa tăng trưởng hơn hết

C. Guốc có 5 ngón, guốc nhỏ

D. Guốc có một ngón chân giữa tăng trưởng hơn hết

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Bộ Guốc chẵn : gồm thú móng guốc có 2 ngón chân giữa tăng trưởng bằng nhau, hầu hết sống đàn, có loài ăn tạp (lợn), ăn thực vật, nhiều loài nhai lại.

Câu 11: Loài linh trưởng nào dưới đây có lối sống đơn độc?

A. Khỉ

B. Vượn

C. Đười ươi

D. Tinh tinh

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Đười ươi là loài linh trưởng có lối sống đơn độc.

Câu 12: Đặc điểm nào dưới đây có ở tinh tinh?

A. Không có chai mông và túi má.

B. Không có đuôi.

C. Sống thành bầy đàn.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Các điểm lưu ý của tinh tinh là:

– Sống thành bầy đàn

– Không có chai mông và túi má

– Không có đuôi

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây về thú móng guốc là đúng?

A. Di chuyển rất chậm rãi.

B. Diện tích chân tiếp xúc với đất thường rất rộng.

C. Chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thể thẳng hàng.

D. Đốt cuối của mỗi ngón chân có móng bao bọc gọi là vuốt.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Nhìn chung, thú móng guốc đều phải có chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thể thẳng hàng.

Câu 14: Động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật hoang dã nhai lại?

A. Ngựa vằn

B. Linh dương

C. Sống thành bầy đàn.

D. Lợn

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Linh dương thuộc nhóm động vật hoang dã nhai lại, Bộ guốc chẵn.

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây về điểm lưu ý của cục Linh trưởng là đúng?

A. Ăn thực vật là chính.

B. Sống hầu hết ở dưới đất.

C. Bàn tay, bàn chân có 4 ngón.

D. Đi bằng bàn tay.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Bộ Linh trưởng ăn thực vật; sống hầu hết trên cây, đi bằng hai chân và bàn tay, bàn chân có 5 ngón.

Câu 16: Động vật nào dưới đấy là người đại diện thay mặt thay mặt của cục Guốc lẻ?

A. Tê giác.

B. Trâu.

C. Cừu.

D. Lợn.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Tê giác là người đại diện thay mặt thay mặt của cục Guốc lẻ. Trâu, cừu, lợn  là người đại diện thay mặt thay mặt của cục Guốc chẵn.

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây về những đại diện thay mặt thay mặt của cục Voi là đúng?

A. Ăn thực vật (có hiện tượng kỳ lạ nhai lại).

B. Bàn chân năm ngón và có móng guốc.

C. Thường sống đơn độc.

D. Da mỏng dính, lông rậm rạp.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Đặc điểm những đại diện thay mặt thay mặt của cục Voi: có đủ 5 ngón, guốc nhỏ; có vòi, sống theo đàn. Ăn thực vật và không nhai lại.

Câu 18: Ngà voi là vì loại răng nào biến hóa thành?

A. Răng nanh.

B. Răng cạnh hàm.

C. Răng ăn thịt.

D. Răng cửa.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Ngà voi là vì răng cửa của voi tăng trưởng dài ra bên phía ngoài tạo thành.

Câu 19: Phát biểu nào dưới đây về điểm lưu ý của cục Linh trưởng là đúng?

A. Ăn thực vật là chính.

B. Sống hầu hết ở dưới đất.

C. Bàn tay, bàn chân có 4 ngón.

D. Đi bằng bàn tay.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Bộ Linh trưởng gồm những thú đi bằng 2 chân, bàn tay, bàn chân 5 ngón, ngón cái trái chiều với những ngón còn sót lại. Ăn tạp, nhưng ăn thực vật là chính. Sống theo bầy đàn (khỉ) hoặc sống đơn độc (đười ươi)

Câu 20: Thú có vai trò ra làm sao riêng với đời sống con người?

1. Cung cấp nguồn dược liệu quý (mật gấu,…).

2. Cung cấp nguồn thực phẩm (trâu, bò, lợn,…).

3. Cung cấp nguyên vật tư làm đồ mỹ nghệ, làm sức kéo….

4. Là đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích khoa học.

Số ý đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Thú có vai trò quan trọng riêng với đời sống con ngườiCung cấp nguồn dược liệu quý (mật gấu,…).. nguồn thực phẩm (trâu, bò, lợn,…), nguyên vật tư làm đồ mỹ nghệ, làm sức kéo….Là đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích khoa học, …

Các vướng mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 44: Đa dạng và điểm lưu ý chung của lớp chim có đáp án

Trắc nghiệm Bài 46: Thỏ có đáp án

Trắc nghiệm Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi có đáp án

Trắc nghiệm Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi có đáp án

Trắc nghiệm Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt có đáp án

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Đặc điểm nào sau này KHÔNG có ở bộ Linh trưởng

4577

Review Đặc điểm nào sau này KHÔNG có ở bộ Linh trưởng ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặc điểm nào sau này KHÔNG có ở bộ Linh trưởng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đặc điểm nào sau này KHÔNG có ở bộ Linh trưởng miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đặc điểm nào sau này KHÔNG có ở bộ Linh trưởng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đặc điểm nào sau này KHÔNG có ở bộ Linh trưởng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặc điểm nào sau này KHÔNG có ở bộ Linh trưởng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #nào #sau #đây #KHÔNG #có #ở #bộ #Linh #trưởng