Kinh Nghiệm Hướng dẫn Hướng dẫn css break-word with hyphen 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn css break-word with hyphen được Update vào lúc : 2022-10-09 21:01:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Hướng dẫn css break-word with hyphen – ngắt từ css bằng gạch nối Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn css break-word with hyphen – ngắt từ css bằng gạch nối được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-09 21:00:27 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tôi muốn phá vỡ từ dài với dấu gạch nối ở cuối dòng thứ nhất.

Nội dung chính

  Thử nghiệm
  Hỗ trợ trình duyệt
  Thêm thông tin

Expected:

BERUFSBILDUNGSZENT-

RUM

Hiểu rồi:

BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

Đây là HTML và CSS của tôi:

BERUFSBILDUNGSZENTRUM

.content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

-webkit-hyphens: auto;

-moz-hyphens: auto;

-ms-hyphens: auto;

hyphens: auto;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể kiểm tra jsfiddle của tôi

Đã hỏi ngày 9 tháng 3 năm 2022 lúc 2:52Mar 9, 2022 2:52

4

Chrome không làm được gạch nối rõ ràng (tối thiểu là trên Windows). Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tốt hơn với những trình duyệt hoặc nền tảng khác. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng ­ (dấu gạch nối mềm) nếu bạn biết trước nơi bạn muốn phá vỡ. Mặt khác, tối thiểu là trong Chrome trên Windows, không hề cách nào để đã đã có được dấu gạch nối khi CSS phá vỡ một từ dài, trừ khi nó nằm trong nguồn vào để khởi đầu.

.content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

Using soft hyphen:

BERUFSBILDUNGSZEN­TRUM

Using automatic hyphenation (doesn’t work in Chrome)

BERUFSBILDUNGSZENTRUM

Soft hyphen not displayed if it doesn’t break there

BERUFSBILDUNGSZEN­TRUM

Xem thêm câu vấn đáp này.

Đã vấn đáp ngày 9 tháng 3 năm 2022 lúc 3:14Mar 9, 2022 3:14

4

Giải pháp vào năm 2022:

Nếu bạn thêm thuộc tính

BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

0 vào div của bạn và gõ “berufsbildungszentrum” thông thường, sử dụng BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

1 sẽ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi như được cắt bỏ. Sau đó, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể viết lại từ sử dụng BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

2.

.content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

padding: 10px;

-webkit-hyphens: auto;

-moz-hyphens: auto;

-ms-hyphens: auto;

hyphens: auto;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

text-transform: uppercase;

border: solid 1px #000;

Berufsbildungszentrum

Kiểm tra cũng rất được update jsfiddle

Đã vấn đáp ngày 28 tháng 3 lúc 13:48Mar 28 13:48

Makumakumaku

593 Huy hiệu bạc3 Huy hiệu Đồng3 silver badges3 bronze badges

5

Thêm thuộc tính

BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

3 vào thẻ HTML của bạn, vì trình duyệt đang quyết định hành động hành vi điều này bằng thuật toán được quyết định hành động hành vi trên thẻ ngôn từ đó.

Hakan Fıstık

15.2k11 Huy hiệu vàng100 Huy hiệu bạc121 Huy hiệu đồng11 gold badges100 silver

badges121 bronze badges

Đã vấn đáp ngày 9 tháng 3 năm 2022 lúc 3:16Mar 9, 2022 3:16

Evaylyevaylyevayly

8027 Huy hiệu bạc15 Huy hiệu Đồng7 silver badges15 bronze badges

3

Thuộc tính

BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

4 trấn áp sự gạch nối của văn bản trong những thành phần cấp khối. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể ngăn ngừa sự gạch nối xẩy ra, được được cho phép nó hoặc chỉ được được cho phép nó khi có một số trong những trong những ký tự nhất định.

Lưu ý rằng

BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

4 là nhạy cảm với ngôn từ. Khả năng tìm kiếm thời cơ phá vỡ của nó tùy từng ngôn từ, được xác lập trong thuộc tính BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

0 của yếu tố cha. Không phải toàn bộ những ngôn từ được tương hỗ và tương hỗ tùy từng trình duyệt rõ ràng.

Cú pháp

.element auto

BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

7

Các từ không bao giờ được gạch nối ở tại mức phá vỡ dòng, trong cả những lúc những ký tự bên trong từ gợi ý nơi gạch nối hoàn toàn hoàn toàn có thể hoặc nên đi.

BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

8

Các từ chỉ bị phá vỡ ở tại mức phá vỡ dòng trong số đó có những ký tự bên trong từ gợi ý thời cơ phá vỡ dòng. Có hai nhân vật gợi ý thời cơ phá vỡ dòng:

  BERUFSBILDUNGSZENT

  RUM

  9 (dấu gạch nối): Nhân vật Hard Hard Hard đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết thời cơ phá vỡ dòng hoàn toàn hoàn toàn có thể nhìn thấy. Ngay cả khi dòng không thực sự bị hỏng vào thời hạn lúc đó, dấu gạch nối vẫn được hiển thị. Nghĩa đen là một người khác-

  BERUFSBILDUNGSZENTRUM

  .content

  max-height: 80px;

  width: 200px;

  overflow-x: hidden;

  word-wrap: break-word;

  padding: 10px;

  -webkit-hyphens: auto;

  -moz-hyphens: auto;

  -ms-hyphens: auto;

  hyphens: auto;

  font-weight: bold;

  font-size: 16px;

  border: solid 1px #000;

  0 (nhút nhát): Một dấu gạch nối vô tưởng tượng, mềm mại và mượt mà và mượt mà. Nhân vật này sẽ không còn hề được thể hiện rõ ràng; Thay vào đó, nó gợi ý một nơi mà trình duyệt hoàn toàn hoàn toàn có thể chọn để phá vỡ từ nếu thiết yếu. Trong HTML, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng

  BERUFSBILDUNGSZENTRUM

  .content

  max-height: 80px;

  width: 200px;

  overflow-x: hidden;

  word-wrap: break-word;

  padding: 10px;

  -webkit-hyphens: auto;

  -moz-hyphens: auto;

  -ms-hyphens: auto;

  hyphens: auto;

  font-weight: bold;

  font-size: 16px;

  border: solid 1px #000;

  1 để chèn một dấu gạch nối mềm.

BERUFSBILDUNGSZENTRUM

.content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

-webkit-hyphens: auto;

-moz-hyphens: auto;

-ms-hyphens: auto;

hyphens: auto;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

2

Các từ hoàn toàn hoàn toàn có thể bị phá vỡ tại những điểm gạch nối thích hợp được xác lập bởi những ký tự dấu gạch nối (xem ở trên) bên trong từ hoặc được xác lập tự động hóa hóa bằng tài nguyên gạch nối phù phù thích phù thích hợp với ngôn từ (nếu được tương hỗ bởi trình duyệt hoặc phục vụ qua

BERUFSBILDUNGSZENTRUM

.content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

-webkit-hyphens: auto;

-moz-hyphens: auto;

-ms-hyphens: auto;

hyphens: auto;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

3).

Các ký tự dấu gạch nối có Đk trong một từ, nếu có, ưu tiên hơn những tài nguyên tự động hóa hóa khi xác lập những điểm gạch nối trong từ.

BERUFSBILDUNGSZENTRUM

.content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

-webkit-hyphens: auto;

-moz-hyphens: auto;

-ms-hyphens: auto;

hyphens: auto;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

4

Không dùng nữa, không sử dụng. Đây chỉ là trong thông số kỹ thuật trong thời gian trong thời điểm tạm thời để thử nghiệm.. This was only in the spec temporarily for testing.

Thử nghiệm

Bản demo dưới đây có một loạt những đoạn văn và mọi thứ được đặt thành

BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

1 để chứng tỏ khái niệm gạch nối. Thuộc tính BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

0 được đặt thành

BERUFSBILDUNGSZENTRUM

.content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

-webkit-hyphens: auto;

-moz-hyphens: auto;

-ms-hyphens: auto;

hyphens: auto;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

7 trên thành phần cha.

Hỗ trợ trình duyệt

Máy tính để bàn

Trình duyệt ChromeFirefoxI EBờ rìaCuộc đi săn88

6*

10*

12*

5.1*

Di động / Tablet

Android chromeAndroid FirefoxAndroidiOS safari106

105

106

4.2-4.3*

Safari 5+ yêu cầu

BERUFSBILDUNGSZENTRUM

.content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

-webkit-hyphens: auto;

-moz-hyphens: auto;

-ms-hyphens: auto;

hyphens: auto;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

8, Firefox 6+ yêu cầu

BERUFSBILDUNGSZENTRUM

.content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

-webkit-hyphens: auto;

-moz-hyphens: auto;

-ms-hyphens: auto;

hyphens: auto;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

9, tức là 10+ yêu cầu .content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

0, iOS 4.2+ yêu cầu

BERUFSBILDUNGSZENTRUM

.content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

-webkit-hyphens: auto;

-moz-hyphens: auto;

-ms-hyphens: auto;

hyphens: auto;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

8.

Trình duyệt Chrome .content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

2, là giá trị mặc định, nhưng không hề mức giá trị nào khác.

Trong Firefox và Internet Explorer, dấu gạch nối tự động hóa hóa chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cho một số trong những trong những ngôn từ (được xác lập với thuộc tính ____10). Xem ghi chú này để biết list toàn vẹn và tổng thể những ngôn từ được tương hỗ.

Nếu bạn đang viết một tài liệu nhờ vào web thực sự cần gạch nối, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng Hyphenator.js là thư viện nhờ vào từ điển to lớn sẽ tự động hóa hóa đưa dấu gạch nối mềm và không khí không hề chiều rộng vào nội dung của bạn.

Không có JavaScript, bạn sẽ phải nhờ vào cả

BERUFSBILDUNGSZENT

RUM

4 và .content

max-height: 80px;

width: 200px;

overflow-x: hidden;

word-wrap: break-word;

padding: 10px;

font-weight: bold;

font-size: 16px;

border: solid 1px #000;

5:.hyphenate

word-wrap: break-word;

overflow-wrap: break-word;

-webkit-hyphens: auto;

-moz-hyphens: auto;

hyphens: auto;

Thêm thông tin

  dấu gạch nối trong thông số kỹ thuật
  Hyphens tại MDN
  Từ gói/gạch nối bằng phương pháp sử dụng CSS của Kenneth Auchenberg
  Trạng thái gạch nối hiện tại của người Viking trên web của David Newton

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn css break-word with hyphen – ngắt từ css bằng gạch nối

programming

css

CSS with Dash

Overflow-wrap

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Tải Hướng dẫn css break-word with hyphen – ngắt từ css bằng gạch nối miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn css break-word with hyphen – ngắt từ css bằng gạch nối tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Hướng dẫn css break-word with hyphen – ngắt từ css bằng gạch nối Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn css break-word with hyphen – ngắt từ css bằng gạch nối

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hướng dẫn css break-word with hyphen – ngắt từ css bằng gạch nối vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hướng #dẫn #css #breakword #hyphen #ngắt #từ #css #bằng #gạch #nối

Related posts:

4471

Video Hướng dẫn css break-word with hyphen ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn css break-word with hyphen tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hướng dẫn css break-word with hyphen miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Hướng dẫn css break-word with hyphen Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn css break-word with hyphen

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn css break-word with hyphen vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #css #breakword #hyphen