Mẹo về Công văn hướng dẫn thanh toán BHYT 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Công văn hướng dẫn thanh toán BHYT được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-11 06:22:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

         Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn nước, Ngành BHXH đã có nhiều nỗ lực chung tay phòng chống dịch, đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Để xử lý và xử lý những trở ngại vất vả, vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh toán ngân sách khám chữa bệnh BHYT, ngày 29/7/2022 BHXH Việt Nam đã phát hành Công văn số 2259/BHXH-CSYT gửi BHXH những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân hướng dẫn về việc thanh toán ngân sách khám chữa bệnh BHYT quy trình dịch Covid-19. Theo đó, công văn yêu cầu những cty thực thi một số trong những nội dung:

– Chủ động, khẩn trương phối phù thích hợp với Sở Y tế và thống nhất với những cơ sở sửa đổi, tương hỗ update và hoàn thiện hợp đồng KCB BHYT phù phù thích hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương, cty để tổ chức triển khai tốt công tác thao tác KCB và thanh toán ngân sách KCB BHYT, đồng thời lưu ý hoạt động và sinh hoạt giải trí thanh toán ngân sách KCB tại một số trong những cơ sở y tế đặc trưng như sau:

+ Đối với cơ sở KCB quy đổi hiệu suất để điều trị người bệnh mắc Covid-19: BHXH tỉnh thanh toán theo quy định về chính sách BHYT riêng với ngân sách để khám và điều trị bệnh nền, bệnh phát sinh; không gồm có những ngân sách để KCB Covid-19 theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) phát hành theo Quyết định 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2022 của Bộ Y tế về việc phát hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2); Đối với bệnh viện dã chiến mới xây dựng thì tổ chức triển khai ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng KCB BHYT với cơ sở KCB được giao quản trị và vận hành bệnh viện dã chiến để KCB tại bệnh viện dã chiến. Thống nhất với Sở Y tế để xác lập trong thời điểm tạm thời hạng bệnh viện và thực thi thanh toán ngân sách KCB BHYT như riêng với bệnh viện quy đổi hiệu suất. Đồng thời, đề xuất kiến nghị Sở Y tế khẩn trương thực thi thủ tục xếp hạng; cấp mã riêng với bệnh viện dã chiến theo quy định của Bộ Y tế.

+ Thống nhất với cơ sở KCB được giao quản trị và vận hành bệnh viện dã chiến về khuôn khổ dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế (VTYT), list nhân viên cấp dưới y tế hành nghề tại bệnh viện dã chiến, kể cả đội ngũ nhân viên cấp dưới y tế được tương hỗ, tăng cường từ nơi khác đến; xác lập số giường thực tiễn theo những khoa, phòng điều trị để cơ quan BHXH làm vị trí căn cứ thanh toán ngân sách KCB BHYT theo quy định.

+ Phối phù thích hợp với Sở Y tế thống nhất phương án phục vụ đủ thuốc, hóa chất, VTYT phục vụ việc KCB BHYT, ưu tiên việc điều tiết hoặc mua tương hỗ update thuốc theo kết quả đấu thầu triệu tập, khẩn trương tổ chức triển khai đấu thầu triệu tập, hạn chế tối đa việc giao cơ sở y tế tự tổ chức triển khai đấu thầu trong quy trình này để giảm sút áp lực đè nén cho cơ sở.

+ Việc trích chuyển tài liệu ngân sách KCB BHYT cần thực thi theo quy định tại Thông tư số 48/2022/TT-BYT ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế .

– Phối phù thích hợp với những cơ sở KCB BHYT đảm bảo khá đầy đủ, kịp thời quyền lợi KCB cho những người dân tham gia BHYT theo như đúng quy định của Luật BHYT và phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cty.

Đặc biệt, theo chỉ huy của BHXH Việt Nam, tuyệt đối không để người bệnh phải tự chi trả ngân sách KCB thuộc phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định trong quy trình KCB tại cơ sở y tế.

Trong lúc dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam đã dữ thế chủ động bám sát thực tiễn triển khai chủ trương BHYT, nêu cao quyết tâm chính trị của toàn Ngành trong công tác thao tác chung tay cùng những cấp, những ngành phòng, chống dịch Covid-19, dữ thế chủ động đưa ra những giải pháp tương hỗ quyết liệt, kịp thời, nhằm mục đích tạo thuận tiện cho những cơ sở KCB BHYT, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT và phù phù thích hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi địa phương./.

Phạm Hoa

PhuthoPortal – BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2568/BHXH-CSYT về việc thanh toán ngân sách khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo giá dịch vụ y tế. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH những tỉnh, thành phố khẩn trương kiểm tra thanh tra rà soát những ngân sách KCB BHYT theo giá dịch vụ, xác lập số tiền được thanh toán, số tiền khước từ thanh toán để thực thi thanh toán tương hỗ update những ngân sách không được cơ quan BHXH thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2022.

Người dân thanh toán ngân sách KCB BHYT

Tại công văn này, BHXH Việt Nam nêu rõ, thực thi Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2022 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng bốn/2022 về việc xử lý và xử lý trở ngại vất vả vướng mắc trong việc thanh toán ngân sách KCB BHYT theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế – Tài chính và Thông tư số 37/2022/TT-BYT, ngày 17/6/2022 Bộ Y tế có Công văn số 3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán ngân sách KCB BHYT theo giá dịch vụ y tế. BHXH Việt Nam đề xuất kiến nghị BHXH những tỉnh, thành phố nghiên cứu và phân tích, thực thi theo phía dẫn tại Công văn số 3385/BYT-KH-TC, trong số đó lưu ý một số trong những nội dung

Theo báo cáo của BHXH những tỉnh, tổng ngân sách cơ quan BHXH trong thời điểm tạm thời chưa đồng ý thanh toán với cơ sở KCB năm 2022 là hơn 2.206 tỷ VNĐ. Đồng thời, tại Thông báo số 860/TB-KTNN ngày 28/12/2022, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chưa đồng ý thanh toán ngân sách năm 2022 số tiền là trên 738 tỷ VNĐ.

Đề nghị BHXH những tỉnh phối phù thích hợp với những cơ sở KCB kiểm tra, thanh tra rà soát lại ngân sách, trước lúc thực thi thanh toán có biên bản xác nhận số tiền không được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền đã được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền trùng lặp và số tiền ngày giường nằm ghép không thanh toán (nếu có).

BHXH những tỉnh xác lập những trường hợp người bệnh nằm ghép để thanh toán theo như đúng quy định tại Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế – Tài chính.

Việc xác lập số ngày giường người bệnh nằm ghép vị trí căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong thời gian ngày (gồm có khắp cơ thể bệnh BHYT và người bệnh dịch vụ) và số giường bệnh thực kê tại từng thời gian tại mỗi khoa phòng điều trị, BHXH những tỉnh yêu cầu cơ sở KCB phục vụ và xác nhận trong biên bản số ngày giường của người bệnh dịch vụ làm vị trí căn cứ tính toán, xác lập ngày giường nằm ghép của người bệnh BHYT.

Chi phí liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2022 và thực thi kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

BHXH những tỉnh phối phù thích hợp với cơ sở KCB tổng hợp, thanh tra rà soát ký biên bản xác nhận số tiền chưa thanh toán như sau: Số tiền liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2022 (gồm có những ngân sách: tiền khám, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật vượt định mức, tiền vật tư y tế, hóa chất cơ sở KCB không xuất ra sử dụng theo định mức tính giá tương tự).

Số tiền chưa thanh toán theo phía dẫn tại Công văn số 288/BHXH-CSYT ngày 25/01/2022 của BHXH Việt Nam về việc thực thi kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (xác lập rõ ràng số tiền và theo từng năm)

Số tiền liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán (năm 2022, 2022) theo phía dẫn tại Công văn số 1088/BHXH-CSYT ngày 05/4/2022 của BHXH Việt Nam về việc trấn áp và chấn chỉnh công tác thao tác giám định, thanh toán ngân sách KCB BHYT. (Đối với tiền giường nằm ghép, BHXH Việt Nam yêu cầu thực thi xác lập, thanh toán theo phía dẫn tại Mục 1 của Công văn này).

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH những tỉnh, thành phố khẩn trương kiểm tra thanh tra rà soát những ngân sách nêu trên, xác lập số tiền được thanh toán, số tiền khước từ thanh toán, đồng thời phụ trách về tính chất đúng chuẩn của số liệu, thực thi thanh toán tương hỗ update những ngân sách không được cơ quan BHXH thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2022.

Về vướng mắc trong thanh toán ngân sách KCB BHYT theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Thông tư liên tịch số 15/2022/TT-LT của Bộ Y tế, tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2022 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng bốn/2022 nêu rõ, Chính phủ thống nhất với đề xuất kiến nghị của Bộ Y tế.
Bộ Y tế hướng dẫn để BHXH Việt Nam khẩn trương thanh toán ngân sách KCB BHYT cho những cơ sở y tế theo như đúng quy định của pháp lý về giá, về BHYT theo số lượng dịch vụ đã được giám định và mức giá quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Thông tư số 15/2022/TT-BYT của Bộ Y tế. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối phù thích hợp với Bộ Tài chính khẩn trương thanh tra rà soát, sửa đổi, tương hỗ update, hoàn thiện những quy định chưa ổn về định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật để trấn áp chất lượng dịch vụ y tế trong quý III năm 2022, trong số đó quy định rõ định mức nên phải tuân thủ, bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT, của cơ sở KCB, tránh gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí quỹ BHYT.

Lịch trực

Lịch công tác thao tác

Xếp loại thi đua

Nâng lương hàng quý

Các khoản góp phần

4131

Clip Công văn hướng dẫn thanh toán BHYT ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Công văn hướng dẫn thanh toán BHYT tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Công văn hướng dẫn thanh toán BHYT miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Công văn hướng dẫn thanh toán BHYT Free.

Giải đáp vướng mắc về Công văn hướng dẫn thanh toán BHYT

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công văn hướng dẫn thanh toán BHYT vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #văn #hướng #dẫn #thanh #toán #BHYT