Kinh Nghiệm Hướng dẫn Công thức so sánh bằng phủ định Đầy đủ Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Công thức so sánh bằng phủ định Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-11-28 17:07:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Công thức so sánh bằng phủ định Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Công thức so sánh bằng phủ định được Update vào lúc : 2022-11-28 17:07:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

SO SÁNH BẰNG

Định nghĩa:

So sánh bằng chỉ ra quan hệ giống nhau (bằng nhau hoặc như nhau) của hai đối tượng người dùng người tiêu dùng và ngược lại nếu cấu trúc so sánh ở dạng phủ định.

Cấu Trúc As as

Đối với tính từ

Khẳng định (+) : S1 + V + as + adj + as + S2

Phủ định (-) : S1 + V + not + so/as + adj + as + S2

Ex:

She is as beautiful as her sister. (Cô ấy xinh như chị mình.)

Lưu ý: Sau as thứ hai nhất thiết phải là đại từ tân ngữ, không dùng đại từ chủ ngữ. (Lỗi cơ bản thường gặp)

Ex:

He is as tall as I. (Sai)

He is as tall as me. (Đúng)

+ Danh từ cũng có thể dùng so sánh trong trường hợp.. này nhưng cần đảm bảo danh từ đó phải có tình từ tương tự.

+ Nếu là câu phủ định, as thứ nhất có thể thay bằng so.

Ex:

Cuong is not so tall as Thanh. (Cường không đảm bảo bằng Thanh)

+ Danh từ cũng có thể dùng để so sánh, nhưng cần phải xác định xem đó là danh từ đếm được hay là không đếm được và sử dụng công thức sau:

S1 + V + as + many/much/little/few + noun(s) + as + S2

Ex:

Long earns as much money as his wife. (Long kiếm được nhiều tiền bằng vợ anh ấy.)

Đối với trạng từ (adv)

Khẳng định (+): S1 + V + as + adv + as + S2

Phủ định (-): S1+ V + not + so/as + adv + as + S2

Ex:

She runs as quickly as her brother. (Cô ấy chạy nhanh như anh mình.)

Cấu trúc the sameas

S1 + V + the same + (noun) + as + S2

Ex:

Your house is the same height as mine.

Ngôi nhà đất của bạn có độ cao bằng ngôi nhà đất của tôi.

Chú ý:

+ Trái nghĩa với the sameas là different from, không dùng different than

SO SÁNH HƠN, KÉM

So sánh hơn

Đối với tính từ và trạng từ ngắn (Những từ có một âm tiết như old, rich, big, cheap)

S1 + V + adj-er + than + S2

Ex:

He is older than my father. (Ông ấy già hơn hết bố tôi.)

Chú ý: Các tính từ có hai âm tiết nhưng tận cùng là y, ow, er thì ta vẫn coi là tính từ ngắn và theo cấu trúc như trên, Tuy nhiên, y phải đổi thành i sau đó mới thêm đuôi -er.

Đối với tính từ dài (Những tính từ có nhiều hơn nữa thế nữa một âm tiết như beautiful, expensive, intelligent)

S1 + V + more + adj + than + S2

+ Ex:

My son is more intelligent than her son. (Con trai tôi thông minh hơn con trai cô ta.)

So sánh kém

S1 + V + less + adj/adv + than + S2

Ex:

Nguyen is less young than me. (Nguyên không trẻ bằng tôi)

Chú ý:

+ Sau than phải là đại từ tân ngữ, không dùng đại từ chủ ngữ.

+ Cũng tương tự như so sánh bằng, danh từ cũng được dùng để so sánh, nhưng trước khi so sánh cần xác định trước danh từ đó là đếm được hay là không đếm được và dùng công thức sau:

S1 + V + more/fewer/less + noun(s) + than + S2

III. SO SÁNH KÉP ( Càng thì sẽ càng )

Là loại so sánh với cấu trúc: Càng càng Trong cấu trúc này, tính từ/trạng từ đứng đầu những mệnh đề trong câu và trước chúng phải có The.

The + comparative + S1 + V, the + comparative + S2 + V

Ex:

The harder you study, the better your result will be
Bạn càng học tập chăm chỉ thì kết quả càng tốt

The sooner you wake up, the earlier you go to school
Bạn dậy càng sớm bạn càng đến trường sớm

Nếu chỉ một vế có tính/trạng từ so sánh thì vế còn sót lại hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng The more

The more + S1 + V, the + comparative + S2 + V

Eg:

The more he eats , the fatter he is.
Anh ta ăn càng nhiều thì anh ta càng béo

The more I look into your eyes, the more I love you.
Càng nhìn vào mắt bạn tôi càng thấy yêu bạn

SO SÁNH NHẤT

Dùng trong các trường hợp.. so sánh với ba đối tượng người dùng người tiêu dùng trở lên.

Đối với tính từ và trạng từ ngắn

S + V + the + adj/adv-est (+ noun/pronoun)

Ex:

Loc is the tallest in my class.
Lộc là người cao nhất trong lớp tôi

Đối với tính từ và trạng từ dài

S + V + the most + adj/adv (+ noun/pronoun)

Ex:

This jacket is the most expensive in our shop.
Áo khoác này đắt nhất trong shop của chúng tôi.

Chú ý: Dùng in với danh từ số ít, dùng of với danh từ số nhiều

Ex:

This dress is the most beautiful of the dresses.
Chiếc váy này là đẹp tuyệt vời nhất trong toàn bộ những chiếc váy,

Các tính từ so sánh bất quy tắc

Good/better/the best

Bad/worse/the worst

Many (much)/more/the most

Little/less/the least

Far/farther (further)/the farthest (the furthest)

Xem thêm:

Một số động từ đặc biệt quan trọng quan trọng đi với cả V-ing và to V

101 câu tiếp xúc siêu ngắn, siêu thông dụng

Bình luận

Chia Sẻ Link Tải Công thức so sánh bằng phủ định miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Công thức so sánh bằng phủ định tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Công thức so sánh bằng phủ định Free.

Thảo Luận vướng mắc về Công thức so sánh bằng phủ định

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Công thức so sánh bằng phủ định vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Công #thức #sánh #bằng #phủ #định

4353

Clip Công thức so sánh bằng phủ định Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Công thức so sánh bằng phủ định Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Công thức so sánh bằng phủ định Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Công thức so sánh bằng phủ định Đầy đủ miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Công thức so sánh bằng phủ định Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức so sánh bằng phủ định Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thức #sánh #bằng #phủ #định #Đầy #đủ