Mẹo về Công cơ học là đại lượng đo bằng Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Công cơ học là đại lượng đo bằng được Update vào lúc : 2022-09-12 20:56:33 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. CÔNG

Nội dung chính

  Bài 1:Những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật đo lường Khái niệm cơ bản về phép đo và phương tiện đi lại đo 2.Phương tiện đo và những đặc tính cơ bản của phương tiện đi lại đo Phân loại sai số đo lPhân loại: sai số khối mạng lưới hệ thống; sai số ngẫu nhiên, sai số điểm không; sai số độ nhạy; sai số cơ bản; sai số phụ; sai số động; sai số tĩnh … Sai số khối mạng lưới hệ thống và những phương pháp giảm sai số khối mạng lưới hệ thống Ví dụ về phương pháp thế Sai số ngẫu nhiên và phương pháp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên Giá trị trung bình cộng Bảng tích phân xác suất củaVideo liên quan

1. Khái niệm về công  

Dưới tác dụng của lực $overrightarrow F ,$ khi vật chuyển dời một đoạn $s$ theo vị trí hướng của lực thì công do lực sinh ra là:

$A=F.s$

2. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát  

Khi lực $overrightarrow F $  không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn $s$ theo phía phù thích hợp với vị trí hướng của lực góc $alpha $ thì công thực thi bởi lực này được xem theo công thức:

$A = Fscos alpha .$

3. Biện luận  

Tùy theo giá trị của $cos alpha $ ta có những trường hợp sau:

* $alpha $ nhọn, $cos alpha  > 0 Rightarrow A > 0$; khi đó $A$ là công phát động.

* $alpha  = 90^o$, $cos alpha  = 0 Rightarrow A = 0$; khi điểm đặt của lực chuyển dời theo phương vuông góc với lực thì lực sinh công $A = 0.$

* $alpha $ tù, $cos alpha  < 0 Rightarrow A < 0$; khi đó $A$ là công cản (hay công âm).

4. Đơn vị công  

Đơn vị công là jun (kí hiệu $J$).

Jun là công do lực có độ lớn $1N$ thực thi khi điểm đặt của lực chuyển dời $1m$ theo vị trí hướng của lực.

5. Chú ý

Các công thức tính công chỉ đúng thời cơ điểm đặt của lực chuyển dời thẳng và lực không đổi trong quy trình chuyển dời.

II. CÔNG SUẤT

1. Khái niệm hiệu suất  

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một cty thời hạn hay cũng hoàn toàn có thể nói rằng hiệu suất của một lực đo vận tốc sinh công của lực đó.

$P = fracAt.$

2. Đơn vị hiệu suất  

Đơn vị hiệu suất là jun/giây, được gọi là oát, kí hiệu W.

$1W = frac1J1s.$

$P = fracAt.$

Khái niệm hiệu suất cũng khá được mở rộng cho những nguồn phát nguồn tích điện không phải dưới dạng sinh công cơ học. Ví dụ : lò nung, nhà máy sản xuất điện, đài phát sóng…,

Người ta cũng định nghĩa hiệu suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ nguồn tích điện là đại lượng đo bằng nguồn tích điện tiêu thụ của thiết bị đó trong một cty thời hạn.

Bảng hiệu suất trung bình

     

Page 2

SureLRN

Môn học: Đo lường điện

Bài 1:Những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật đo lường

Mai Quốc Khánh Khoa Vô tuyến điện tử Học viện KTQS

Nội dung

  Phần I: Khái niệm cơ bản về phép đo và phương tiện đi lại đo Phần II: Sai số và những phương pháp

giảm sai số

“Khoa học bắt nguồn từ khi người ta biết đo. Một khoa học đúng chuẩn sẽ không còn còn ý nghĩa nếu thiếu đo lường” D.I. Mendeleev Phần I

Khái niệm cơ bản về phép đo và phương tiện đi lại đo

Đại lượng vật lý và phép đo Phương tiện đo và những đặc tính cơ bản của phương tiện đi lại đo Phương pháp đo và phân loại phương pháp đo

  Khi nghiên cứu và phân tích những hiện tượng kỳ lạ vật lý và tính chất những vật

thể, người ta dùng khái niệm đại lượng vật lý

  Đại lượng vật lý:

   Thuộc tính chung của nhiều đối tượng người dùng về mặt chất Thuộc tính riêng của từng đối tượng người dùng về mặt lượng

  Đại lượng đo: là đại lượng vật lý mà giá trị của chúng

cần xác lập bằng phép đo.

  Đánh giá đại lượng vật lý: số + cty Quan hệ giữa đại lượng vật lý và phép đo:

   Đại lượng vật lý là đối tượng người dùng của phép đo Phép đo dùng để xác lập giá trị của đại lượng vật lý Phép đo

Phép đo: việc xác lập giá trị của đại lượng vật lý bằng thực nghiệm nhờ những phương tiện đi lại kỹ thuật đặc biệt quan trọng

  Phân loại phép đo:

   Phép đo trực tiếp Phép đo gián tiếp Phép đo hợp bộ Phân loại phép đo
  Phép đo trực tiếp: giá trị đại lượng đo nhận được
  VD: đo dòng điện bằng ampe-mét; đo điện áp bằng

von-mét

lPhép đo gián tiếp: giá trị đại lượng đo nhận được nhờ tương quan hàm số giữa đại lượng này với những đại lượng khác được xác lập bằng phép đo trực tiếp

X = f(X1, X2, …, Xn) với X là đại lượng cần đo, còn X1, X2, …, Xn là những đại lượng được xác lập bằng phép đo trực tiếp

  VD: đo hiệu suất trên một phụ tải P = U.I

Phân loại phép đo (tiếp theo)

lPhép đo hợp bộ: phép đo đồng thời một số trong những đại lượng, trong số đó những giá trị đại lượng đo được xác lập bằng phương pháp giải hệ phương trình liên hệ Một trong những đại lượng đó với những đại lượng đo được bằng phép đo trực tiếp hoặc gián tiếp

  i   (i = 1, 2, …, n;   j = 1,2, …, m) là những đại

lượng đo được bằng phép đo trực tiếp và

gián tiếp

Các đại lượng cần đo Xi được xác lập qua

hệ phương trình Fi (Xi , Yi ) = 0

0OC của dây đồng

  Sử dụng Ôm-mét và nhiệt kế để đo điện trở của Dây đồng ở hai nhiệt độ t1     và t   , tiếp theo đó giải hệ phương trình: R1 = R0 + α t1o R2 = R0 + α t2o

2.Phương tiện đo và những đặc tính cơ bản của phương tiện đi lại đo

  Phương tiện đo: là phương tiện đi lại
  Phương tiện đo đơn thuần và giản dị

   Mẫu đo, thiết bị so sánh, quy đổi đo lường
  Dụng cụ đo (máy đo), thiết bị đo tổng hợp, hệ

thống thông tin đo lường

Mẫu đo

lMẫu đo: phương tiện đi lại đo dùng để sao lại đại lượng

vật lý có mức giá trị cho trước với độ đúng chuẩn cao

  VD: thạch anh là mẫu đo tần số; hộp điện trở mẫu

lChuẩn: mẫu đo có cấp đúng chuẩn cao nhất của một vương quốc

  Chuẩn có hiệu suất cao sao và giữ cty đo; từ chuẩn người ta sao, truyền kích thước những cty tới mẫu VD: chuẩn mét là thước mét chuẩn làm từ platinum- iridium đặt tại viện chuẩn vương quốc

Thiết bị so sánh

và quy đổi đo lường

  Thiết bị so sánh: so sánh hai đại lượng cùng

loại xem “bằng nhau”, “to nhiều hơn” hay “nhỏ hơn”

  Chuyển đổi đo lường: biến hóa thông tin đo luờng về dạng thuận tiện cho việc truyền tiếp, biến hóa tiếp, xử lý tiếp hoặc giữ lại nhưng người xem không thể nhận ra được

   VD: Bộ khuếch đại đo lường, biến dòng đo lường, biến áp đo lường, quang điện trở, nhiệt điện trở, bộ biến hóa Hall

Dụng cụ đo (máy đo)

  Dụng cụ đo: phương tiện đi lại đo biến hóa thông tin đo lường

về dạng mà người xem hoàn toàn có thể nhận ra trực tiếp được

  VD: vôn-mét, ampe-mét, ôm-mét, máy hiện sóng
  Phân loại:

   Theo mức độ tự động hóa hoá: dụng cụ đo tự động hóa và dụng cụ đo không tự động hóa

  Theo dạng tín hiệu ra: dụng cụ đo tương tự và dụng cụ đo số Theo phương pháp biến hóa: dụng cụ đo biến hóa thẳng và dụng cụ đo biến hóa cân đối Trong nghành đo lường điện tử còn phân loại theo đại lượng nguồn vào: Dụng cụ đo dòng điện, dụng cụ đo điện áp, dụng cụ đo tần số,

dụng cụ đo một chiều, dụng cụ đo xoay chiều v.v…

Thiết bị đo tổng hợp và khối mạng lưới hệ thống thông tin đo lường Là những phương tiện đi lại đo phức tạp, tập hợp nhiều phương tiện đi lại đo dùng để kiểm tra, kiểm định đo lường VD về một số trong những khối mạng lưới hệ thống thông tin đo lường

Các đặc tính cơ bản của phương tiện đi lại đo

Hàm biến hóa

  Độ nhạy Phạm vi đo và phạm vi thông tư Cấp đúng chuẩn

Hàm biến hóa của phương tiện đi lại đo

(tiếp theo)

  Định nghĩa: tương quan hàm số giữa đại lượng đầu ra và đại lượng nguồn vào

Y = f (X)

  Các dạng hàm biến hóa:

   Biểu thức toán học Đồ thị Bảng giá trị

  Các yêu cầu với hàm biến hóa:

   Đơn trị Tuyến tính hoặc phi tuyến

  Hai loại hàm biến hóa của phương tiện đi lại đo (độ lệch của hai hàm biến hóa này đặc trưng cho độ đúng chuẩn của phương tiện đi lại đo)

   Hàm biến hóa danh định Hàm biến hóa thực tiễn

Độ nhạy của dụng cụ đo

  Định nghĩa: tỷ số giữa biến thiên của tín hiệu ra với biến thiên của

tín hiệu vào của phương tiện đi lại đo

  Độ nhạy càng lớn thì phương tiện đi lại đo càng hoàn toàn có thể phát

hiện được những biến hóa nhỏ của đại lượng đo

  Phân loại:

   Độ nhạy tuyệt đối Độ nhạy tương đối (thường dùng): tỷ số biến thiên đại lượng ra với biến thiên tương đối của đại lượng vào

Phạm vi đo và phạm vi thông tư

lPhạm vi đo: phạm vi thang đo gồm những giá trị mà sai số được cho phép của phương tiện đi lại đo riêng với những giá trị này đã được qui định

  Phạm vi thông tư: phạm vi thang đo số lượng giới hạn

bởi giá trị đầu và giá trị cuối của thang đo Phạm vi đo và phạm vi thông tư

Cấp đúng chuẩn của phương tiện đi lại đo

lCấp đúng chuẩn: đặc tính tổng quát của phương tiện đi lại đo, xác lập số lượng giới hạn của sai số cơ bản và sai số phụ được cho phép cũng như những tính chất khác của phương tiện đi lại đo có ảnh hưởng tới cấp đúng chuẩn

  Cơ sở qui định và ký hiệu cấp đúng chuẩn của phương tiện đi lại đo là độ lớn của sai số cơ bản được cho phép và hình thức biểu lộ sai số đo Phương pháp đo và phân loại phương pháp đo

  Phương pháp đo: phương pháp sử dụng những nguyên tắc đo và phương

tiện đo để thực thi phép đo

  Phân loại:

   Phương pháp nhìn nhận trực tiếp: giá trị của đại lượng đo được xác lập trực tiếp theo thông tư của dụng cụ đo

    Đặc điểm: đơn thuần và giản dị, đo nhanh, độ đúng chuẩn không đảm bảo VD: đo điện áp bằng von-mét

   Phương pháp so sánh: đại lượng cần đo được so sánh với đại lượng mẫu cùng loại

    Đặc điểm: phức tạp, đo lâu hơn, độ đúng chuẩn cao Phận loại:

     Phương pháp vi sai: đại lượng cần đo được so sánh với đại

luợng mẫu cùng loại, tiếp theo đó đo hiệu giữa hai đại lượng đó

  Phương pháp chỉ không: đại lượng cần đo được so sánh với đại luợng mẫu cùng loại, tiếp theo đó kiểm soát và điều chỉnh sao cho hiệu giữa hai đại lượng đó bằng 0 Phương pháp thế: đại lượng cần đo được thay thế bằng đại

luợng cùng loại

1.Khái niệm và phân loại sai số đo

Sai số khối mạng lưới hệ thống và những phương pháp giảm sai

số khối mạng lưới hệ thống

Sai số ngẫu nhiên và những phương pháp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên

  Mọi phép đo đều phải có sai số (do nhiều yếu tố ảnh hưởng) Sai số đo: độ lệch của kết quả đo khỏi giá trị thực của đại lượng đo

   Sai số càng lớn thì độ đúng chuẩn của phép đo càng giảm và ngược lại

  Giá trị thực: giá trị của đại lượng đó phản ánh đúng đắn nhất thuộc tính của đối tượng người dùng cả về lượng cũng như về chất.

   Giá trị thực không phụ thuộc phương tiện đi lại đo, phương pháp đo xác lập chúng và là chân lý cần đạt tới Thực tế giá trị thực không biết được nên phải thay bằng giá trị thực tiễn

  Giá trị thực tiễn: giá trị tìm kiếm được bằng thực nghiệm và có

xu thế quán cận với giá trị thực

Phân loại sai số đo

  Phân loại Theo phong cách màn biểu diễn:
  Với phương tiện đi lại đo thường dùng sai số tương đối qui đổi

Phân loại sai số đo

không phụ thuộc đại lượng đo

thuộc đại lượng đo

lPhân loại theo qui luật thay đổi của sai số đo:

Tương tự giữa tiềm năng với sai số đo

Ví dụ về phân loại chuẩn

Ví dụ:    Sai số khối mạng lưới hệ thống và sai số ngẫu nhiên

Kết quả đo trung bình Giá trị đo Độ không đúng chuẩn

  Phân loại theo vị trí gây ra sai số đo:

lPhân loại: sai số khối mạng lưới hệ thống; sai số ngẫu nhiên, sai số điểm không; sai số độ nhạy; sai số cơ bản; sai số phụ; sai số động; sai số tĩnh …

Sai số khối mạng lưới hệ thống và những phương pháp giảm sai số khối mạng lưới hệ thống

qui luật nhất định khi đo lặp đi lặp lại cùng một đại lượng

  Khi không được phát hiện thì sai số khối mạng lưới hệ thống nguy hiểm hơn sai số ngẫu nhiên Phân loại:

   Sai số phương tiện đi lại đo Sai số do đặt phương tiện đi lại đo không đúng Sai số do người đọc kết quả đo Sai số phương pháp đo

  Cách giảm sai số khối mạng lưới hệ thống:

   Phương pháp vô hiệu SSHT trước lúc đo Phương pháp thế Phương pháp bù sại số theo dấu Phương pháp hiệu chỉnh

Định kỳ kiểm tra, kiểm định phương tiện đi lại đo

  Lắp đặt phương tiện đi lại đo đúng qui cách Đo trong Đk tiêu chuẩn

Phương pháp thế

và phương pháp bù sai số theo dấu

  Phương pháp thế: thay thế đại lượng cần đo bằng đại lượng mẫu cùng loại (trong cùng một Đk đo, cùng một phương tiện đi lại đo).

   VD: đo điện trở bằng cầu đo điện trở

  Phương pháp bù sai số theo dấu: đo hai lần sao cho SSHT tác động lên kết quả đo ở mỗi lần có dấu ngược nhau Phương pháp hiệu chỉnh: kết quả đo được cộng hay trừ một đại lượng hiệu chỉnh (đại lượng hiệu chỉnh này được xem trước và cho dưới dạng bảng, đồ thị hoặc biểu thức toán học)

Ví dụ về phương pháp thế

Sai số ngẫu nhiên và phương pháp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên

  Nguyên nhân gây ra SSNN: do nhiều nguyên nhân tác động lên đối tượng người dùng đo, phương tiện đi lại đo và quan hệ ngẫu nhiên Một trong những nguyên nhân đó Đánh giá SSNN bằng phương pháp thống kê, mục tiêu để tìm ra:

   Định luật phân loại sai số Độ lệch bình phương trung bình Khoảng tin cậy và xác suất tin cậy

Sai số ngẫu nhiên và phương pháp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên

  Nguyên nhân gây ra SSNN: do nhiều nguyên nhân tác động lên đối tượng người dùng đo, phương tiện đi lại đo và quan hệ ngẫu nhiên Một trong những nguyên nhân đó Đánh giá SSNN bằng phương pháp thống kê, mục tiêu để tìm ra:

   Định luật phân loại sai số Độ lệch bình phương trung bình Khoảng tin cậy và xác suất tin cậy

Định luật phân loại sai số ngẫu nhiên

  Đo lặp đại lượng X nhiều lần, ta được những kết quả quan

sát Xi (với i = 1,2,…,n)

  Loại bỏ SSHT, ta được SSNN của mỗi lần quan sát như

sau:

  Nếu số lần quan sát lớn thì trong những kết quả quan sát sẽ có được nhiều kết quả bằng nhau về giá trị và trùng nhau về dấu. Chia những kết quả quan sát thành những nhóm theo giá trị và dấu, khoảng chừng giá trị của những nhóm lấy bằng Z.

Định luật phân loại sai số ngẫu nhiên

Định luật phân loại sai số ngẫu nhiên

Giá trị trung bình cộng

Độ lệch trung bình bình phương

Khoảng tin cậy và xác suất tin cậy

Sai số cực lớn và sai số thô

Bảng tích phân xác suất của

Bảng tích phân xác suất của

  Để giảm ảnh hưởng của SSNN:

   Tiến hành phép đo nhiều lần Xử lý thống kê kết quả quan sát

  Mục đích của xử lý kết quả quan sát:

   Tìm giá trị của kết quả đo Tìm định luật phân loại sai số Xác định số lượng giới hạn của SSNN Xác định xác suất tin cậy và khoảng chừng tin cậy của kết quả đo

  Điều kiện được cho phép xử lý kết quả quan sát:

   Phép đo phải giống hệt (cùng Đk trong mọi lần đo) Không tồn tại SSHT trong kết quả  quan sát (hoặc đã vô hiệu

SSHT)

Các bước xử lý kết quả quan sát (1)

Link xem tài liệu
Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Công cơ học là đại lượng đo bằng

Học Tốt
Học

4143

Video Công cơ học là đại lượng đo bằng ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Công cơ học là đại lượng đo bằng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Công cơ học là đại lượng đo bằng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Công cơ học là đại lượng đo bằng Free.

Thảo Luận vướng mắc về Công cơ học là đại lượng đo bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công cơ học là đại lượng đo bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #cơ #học #là #đại #lượng #đo #bằng