Kinh Nghiệm Hướng dẫn Comfortable so sánh hơn – Hướng dẫn FULL Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Comfortable so sánh hơn – Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-01 10:10:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Comfortable so sánh hơn được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-01 10:10:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

So sánh (Comparisons) dụng cụ với dụng cụ cũng như người với những người dân là dạng câu phổ cập trong ngữ pháp Tiếng Anh. Nhằm giúp bạn củng cố kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về câu so sánh hơn và so sánh nhất, chúng tôi đã tổng hợp những bài tập so sánh hơn và so sánh nhất để bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm ngay phía dưới.

Tổng hợp bài tập so sánh hơn và so sánh nhất (có đáp án)
Bài tập so sánh tiếng Anh
Bài tập về To V và Ving có đáp án trong Tiếng Anh
Bài tập quần hòn đảo ngữ có đáp án trong Tiếng Anh
Bài tập về giới từ in on, chỉ thời hạn xứ sở trong Tiếng Anh
Tổng hợp bài tập trọng âm Tiếng Anh lớp 6 7 8 9
Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ có đáp án rõ ràng
Bài tập vướng mắc đuôi (Tag question) có lời giải
Những bài tập câu bị động (Passive voice) có đáp án

Bài tập so sánh tiếng Anh

CẤU TRÚC SO SÁNH HƠN

Cấu trúc này được sử dụng khi muốn so sánh người với những người dân hoặc vật với vật.

Tính từ ngắn: S + Tobe + adj_er + than + Noun/ Pronoun

Tính từ dài: S + Tobe + more adj + than + Noun/ Pronoun

CẤU TRÚC SO SÁNH NHẤT

Khi muốn so sánh vật (người) đặc biệt quan trọng quan trọng và số 1 sẽ dùng đến so sánh nhất.

Tính từ ngắn: S + Tobe + the + adj_est + Noun/ Pronoun

Tính từ dài: S + Tobe + the + most adj + Noun/ Pronoun

Bài tập 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của những tính từ và trạng từ sau này:

ADJ/ADV
So sánh hơn
So sánh nhất

1. Big

2. Hot

3. Sweet

4. Few

5. Little

6. Comfortable

7. Important

8. Expensive

9. Good

10. Far

Bài tập 2: Viết lại những câu sau dưới dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

1.Today is hotter than yesterday.

Yesterday was __________________________.

2. No one in her team is more beautiful than Salim.

Salim is _______________________________.

3. No house in my city is higher than his house.

His house is ____________________________.

4. Lan is the most intelligent in her class.

No one in her class _______________________.

5. If she reads many science books, she will have much knowledge.

The more__________________________________.

6. If Kien wants to pass the exam easily, he will study harder.

The more easily ________________________________.

7. This house is very beautiful. Its expensive, too.

The more _____________________________.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

BJ is _________________________________.

9. No producers in the world is bigger than KW.

KW is _______________________________.

10.Minh is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

Minhs brother is ________________________________________.

Xem thêm >>>Bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất

1.My Japanese class is _______ than his English class.

A.funny

B. funnier

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. kinder

B. kind

C more kind

D. most kind

4. Hoang visits his parents less ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less

5. If Cuong had run ________ , his brother could have caught him.

A. fast

B. faster

C. the fastest

D. more faster

Bài tập 4: Tìm và sửa lỗi sai (nếu có) những câu dưới đây:

1.This is the more wonderful book she has ever read.

2. No moutain in the world is the biggest than Everest.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Vietnam is Quang Hai.

ĐÁP ÁN

Bài tập 1:

ADJ/ADV

So sánh hơn

So sánh nhất

1. Big

Bigger (tính từ ngắn)

The biggest (tính từ ngắn)

2. Hot

Hotter (tính từ ngắn)

The hottest (tính từ ngắn)

3. Sweet

Sweeter (tính từ ngắn)

The sweetest (tính từ ngắn)

4. Few

Fewer (tính từ ngắn)

The fewest (tính từ ngắn)

5. Little

Less (dạng đặc biệt quan trọng quan trọng)

The least (dạng đặc biệt quan trọng quan trọng)

6. Comfortable

The more comfortable (tính từ dài)

The most comfortable (tính từ dài)

7. Important

The more important (tính từ dài)

The most important (tính từ dài)

8. Expensive

The more expensive (tính từ dài)

The most expensive (tính từ dài)

9. Good

Better (dạng đặc biệt quan trọng quan trọng)

The best

(dạng đặc biệt quan trọng quan trọng)

10. Far

Father/Futher (dạng so sánh đặc biệt quan trọng quan trọng)

The fathest/The futhest (dạng so sánh đặc biệt quan trọng quan trọng)

Bài tập 2:

1. Yesterday wasnt so as hot as today..

2. Salim is the most beautiful in her team.

3. His house is the highest in my city.

4. No one in her class is more intelligent than Lan.

5. The more science books she reads, the more knowledge she will have.

6. The more easily Kien wants to pass the exam, the harder he will study.

7. The more beautiful this house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. KW is the biggest producer in the world.

10. Minhs brother is more intelligent than him.

Bài tập 3:

1.My Japanese class is_______ than his English class.

A.funny

B. funnier (vì đằng sau có than so sánh hơn)

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable (vì đằng sau có than so sánh hơn và comfortable là tính từ dài)

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. kinder (vì đằng sau có than so sánh hơn)

B. kind

C more kind

D. most kind

4. Hoang visits his parents less ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less (vì đằng sau có than so sánh hơn)

5. If Cuong had run________, his brother could have caught him.

A. fast

B. faster (theo nghĩa của câu là chạy nhanh hơn)

C. the fastes

D. more faster

Bài tập 4:

1.more most (so sánh nhất)

2. the biggest bigger (so sánh hơn vì có than)

3. richer richest (so sánh nhất vì có the)

4. biggest bigger (so sánh hơn vì có than)

5. greater greatest (so sánh nhất vì có the)

Ngoài những bài tập so sánh những bạn thực hành thực tiễn thực tiễn thêm:

  Bài tập câu Đk loại 1 2 3.
  Bài tập về thì quá khứ đơn.

Bài Tập Ngoại Ngữ –

  Bài tập về To V và Ving có đáp án trong Tiếng Anh

  Bài tập quần hòn đảo ngữ có đáp án trong Tiếng Anh

  Bài tập về giới từ in on, chỉ thời hạn xứ sở trong Tiếng Anh

  Tổng hợp bài tập trọng âm Tiếng Anh lớp 6 7 8 9

  Bài tập rút gọn mệnh đề quan hệ có đáp án rõ ràng

  Bài tập vướng mắc đuôi (Tag question) có lời giải

  Những bài tập câu bị động (Passive voice) có đáp án

Reply

1

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Comfortable so sánh hơn miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Comfortable so sánh hơn tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Comfortable so sánh hơn miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Comfortable so sánh hơn

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Comfortable so sánh hơn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Comfortable #sánh #hơn

4253

Clip Comfortable so sánh hơn – Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Comfortable so sánh hơn – Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Comfortable so sánh hơn – Hướng dẫn FULL miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Comfortable so sánh hơn – Hướng dẫn FULL Free.

Thảo Luận vướng mắc về Comfortable so sánh hơn – Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Comfortable so sánh hơn – Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Comfortable #sánh #hơn #Hướng #dẫn #FULL