Kinh Nghiệm về Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét Mới nhất 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét Mới nhất được Update vào lúc : 2022-04-28 02:59:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-28 02:58:16 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kí hiệu P trong phép lai là gì?

Nội dung chính

  Câu hỏi hay nhất cùng chủ đềTham khảo giải bài tập hay nhấtLoạt bài Lớp 12 hay nhất

Khái niệm tính trạng là gì?

Thế nào là tính trạng tương phản?

Trội hoàn toàn là trường hợp nào sau này?

Dòng thuần chủng là loại có

Kiểu gen nào sau này sẽ là thể dị hợp?

Về khái niệm, kiểu hình là

Những phép lai nào sau này được gọi là lai phân tích?

Phép lai thuận nghịch là phép lai:

Trường hợp nào sau này là phép lai thuận nghịch?

Phép lai thuận nghịch hoàn toàn hoàn toàn có thể xác lập được:

Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp gen đang xét?

A. aabbdd.

B. AabbDD.

C. aaBbDD.

D. aaBBDd.

Lời giải

Thể đồng hợp.. là khung hình có kiểu gen chứa những cặp.. gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau

Cơ thể đồng hợp là aabbdd

B, C, D đều là thể dị hợp do có tối thiểu 1 cặp gen dị hợp

Đáp án A

Trần Anh

Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về 2 cặp gen trong 3 cặp gen đang xét?
A. aaBbdd B. AABbDd C. aaBbDd

D. AABBDD

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Đáp án A
Cơ thể có kiểu gen aaBbdd là khung hình đồng hợp tử về 2 cặp gen.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  Cho những phát biểu sau:
  1. Một đột biến cấu trúc NST cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể dẫn đến ung thư
  2. Một đột biến làm giảm thành phầm của gen cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể dẫn đến ung thư.
  3. Đột biến gen tiền ung thư thành gen ung thư hoàn toàn hoàn toàn có thể gây ra do những tác nhân vật lí, hóa học, sinh học.
  4. Một đột biến thay thế cặp nucleotit dẫn đến việc đổi của một axit amin hoàn toàn hoàn toàn có thể dẫn đến ung thư.
  Những phát biểu đúng là:
  A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4
  C. 1, 3 D. 1, 2, 3, 4Một loài thực vật tính trạng màu hoa do một cặp gen quy định. Cho lai giữa cây hoa đỏ với cây hoa trắng, F1 thu được 100% cây hoa đỏ, cho cây hoa đỏ ở đời F1 lai với cây hoa trắng (P) thu được Fa. Cho những cây Fa tạp giao với nhau, ở F2 thu được tỉ lệ kiểu hình 56,55% cây hoa trắng : 43,75% cây hoa đỏ. Tính xác suất để chọn được 4 cây hoa đỏ ở đời F2 mà khi cho những cây này tự thụ phấn thì tỉ lệ hạt mọc thành cây hoa trắng chiếm 12,5%
  A. 864/2401 B. 216/2401 C. 1296/2401 D. 24/2401.. Khi tiến hành một phép lai Một trong những giống gà, người ta thu được kết quả sau:
  1. Cho gà lông trắng x gà lông nâu thuần chủng thu được tỉ lệ 1 gà lông trắng : 1 gà lông nâu.
  2. Cho gà lông trắng x gà lông trắng thu được tỉ lệ 13 gà lông trắng : 3 gà lông nâu.
  3. Cho gà lông nâu x gà lông nâu thu được tỉ lệ 1 gà lông trắng : 3 gà lông nâu.
  Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường. Dựa vào kết quả của những phép lai trên người ta đưa ra những kết luận sau:
  a) Gà lông trắng ở phép lai 1 có 6 kiểu gen rất rất khác nhau thỏa yêu cầu.
  b) Phép lai 1 có 6 sơ đồ lai rất rất khác nhau thỏa yêu cầu.
  c) Đời P ở phép lai 3 có cùng kiểu gen.
  Tổ hợp nhận định đúng về những kết luận là:
  A. (a) đúng, (b) đúng, (c) đúng.
  B. (a) sai, (b) đúng, (c) sai.
  C. (a) sai, (b) đúng, (c) đúng
  D. (a) đúng, (b) sai, (c) đúng.Khi nói về quy trình sinh địa hóa Cacbon, phát biểu nào sau này là đúng?
  A. Sự vận chuyển cacbon qua mỗi bậc dinh dưỡng không tùy từng hiệu suất sinh thái xanh xanh của bậc dinh dưỡng đó.
  B. Cacbon đi vào quy trình dưới dạng cacbon mônôoxit (CO).
  C. Một phần nhỏ cacbon tách ra từ quy trình dinh dưỡng đê’ đi vào những lớp trầm tích.
  D. Toàn bộ lượng cacbon sau khi trải qua quy trình dinh dưỡng được trở lại môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không khí.Nhận xét nào sai khi nói về học thuyết tế bào?
  A. Không phải tế bào nào thì cũng luôn hoàn toàn có thể có màng sinh chất.
  B. Không phải tế bào nào thì cũng luôn hoàn toàn có thể có những bào quan giống nhau.
  C. Không phải tế bào nào thì cũng luôn hoàn toàn có thể có một nhân.
  D. Không phải tế bào nào thì cũng luôn hoàn toàn có thể có vật chất di truyền là axit nucleic.Điều luật cấm kết hôn gần nhờ vào cơ sở di truyền nào:
  A. Ngăn cản tổng hợp alen trội làm thoái hóa giống.
  B. Hạn chế dị tật do alen lặn gậy ra.
  C. Đảm bảo luân thường đạo lý làm người.
  D. Thực hiện thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa bản địa.Cho những tác nhân tiến hóa:
  1. Đột biến.
  2. Di – nhập gen.
  3. Giao phối không ngẫu nhiên.
  Cho những điểm lưu ý sau:
  a) Thay đổi tần số alen của quần thể.
  b) Làm nghèo vốn gen của quần thể.
  c) Cung cấp nguồn nguyên vật tư sơ cấp cho quy trình tiến hóa.
  d) Là tác nhân tiến hóa được sắp xếp theo phía.
  e) Không làm thay đổi thành phấn kiểu gen của quần thể.
  f) Là tác nhân tiến hóa làm thay đổi tần số alen chậm nhất.
  Đâu là đáp án nối đúng chuẩn giữa tác nhân tiến hóa và điểm lưu ý của tác nhân đó?
  A. 1. (a), (c), (f); 2. (a), (b); 3. (b).
  B. 1. (a), (d), (f); 2. (a), (b); 3. (e).
  C. 1. (a), (b), (c); 2. (a), ánh sáng); 3. (b).
  D. 1. (a), (c), (f); 2. (b), (f); 3. (d).Cho bảng thông tin sau và thực thi yêu cầu phía dưới:
  Loài Đặc điểm về cặp NST giới tính
  1. Cá, chim, bướm, bò sát, lưỡng cư. a. Con đực là XX, con cháu là XO.
  2. Ruồi giấm, thú, người. b. Con đực là XY, con cháu là XX.
  3. Châu chấu, ong, bọ xít, rệp. c. Con đực là XO, con cháu là XX.
  4. Bọ nhậy. d. Con đực là XX, con cháu làXY.
  A. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c. B. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c. C. 1- b, 2-d, 3-c, 4-a. D. 1-d, 2-b, 3-c, 4-a.Trong những biểu sau này về NST:
  1. NST là cấu trúc di truyền ở Lever tế bào, quan sát NST dưới kính hiển vi rõ ràng nhất ở kì giữa của nguyên phân
  2. NST điển hình gồm có tâm động, đầu mút và trình tự khởi đầu phiên mã ADN
  3. Ở sinh vật nhân sơ, NST chỉ chứa ADN mạch đơn, vòng và chưa tồn tại cấu trúc như tế bào nhân thực
  4. Nucleoxom là cty cơ sở cấu trúc NST
  5. Nhiều loài thú hoang dã trong bộ NST không hề NST giới tính
  6. Đột biến NST gồm có đột biến mất đoạn, lặp đoạn và chuyển đoạn
  Những phát biểu sai:
  A. 1, 3, 4 B. 2, 3, 5 C. 2, 3, 6 D. 1, 2, 5Thường biến là những biến hóa ở kiểu hình của cùng một kiểu gen, phát sinh trong đời thành viên dưới ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, không do sự biến hóa trong kiểu gen(không liên quan đến cơ sở di truyền).
  Điều xác lập nào sau này là đúng?
  A. Đa số thú hoang dã bậc cao, giới tính thường quy định bởi những gen nằm trên NST X và Y.
  B. Ở hầu hết loài giao phối, giới tính được hình thành trong quy trình tăng trưởng thành viên.
  C. Môi trường không hề vai trò trong việc hình thành giới tính của sinh vật.
  D. Gà mái có kiểu NST giới tính XX.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

click more

Reply
5
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cơ #thể #có #kiểu #gen #nào #sau #đây #là #cơ #thể #đồng #hợp #tử #về #tất #cả #những #cặp #yan #đang #xét

4168

Review Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cơ thể có kiểu gen nào sau này là khung hình đồng hợp tử về toàn bộ những cặp yan đang xét Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cơ #thể #có #kiểu #gen #nào #sau #đây #là #cơ #thể #đồng #hợp #tử #về #tất #cả #những #cặp #yan #đang #xét #Mới #nhất