Mẹo về Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A -Thủ Thuật Mới 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A -Thủ Thuật Mới được Update vào lúc : 2022-05-26 09:00:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A được Update vào lúc : 2022-05-26 08:45:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 2.26 trang 64 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Bài 2: Hoán vị chỉnh hợp và tổng hợp

Trong mặt phẳng cho đa giác đều H có 20 cạnh. Hỏi

a) Có bao nhiêu tam giác mà cả ba đỉnh đều là đỉnh của H?

b) Trong số những tam giác ở câu a) có bao nhiêu tam giác mà

     i) Có đúng hai cạnh là cạnh của H?

    ii) Có đúng một cạnh là cạnh của H?

   iii) Không có cạnh nào là cạnh của H?

Quảng cáo

a) (C_20^3 = 1140)

b) i) ba đỉnh liên tục của H xác lập một tam giác có đúng hai cạnh là cạnh của H . Đó là những tam giác (A_1A_2A_3,A_2A_3A_4,….A_20A_1A_2). Vậy có 20 tam giác như vậy.

  ii) Xét một cạnh bất kì ví dụ điển hình (A_1A_2). Bỏ đi hai đỉnh kề với nó là (A_20) và (A_3;16) đỉnh còn sót lại (A_4,..A_19) sẽ cùng với (A_1A_2) tạo ra 16 tam giác có đúng một cạnh là cạnh của H . Vậy có 20.16 = 320 tam giác như vậy.

  iii) Số tam giác cần tìm là (1140 – 20 – 320 = 800).

Trong mặt phẳng, có 6 điểm phân biệt sao cho không hề ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi hoàn toàn hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu tam giác mà những đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho?

Trong mặt phẳng, cho 6 điểm phân biệt sao cho không hề ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi hoàn toàn hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu tam giác mà những đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho?

A. 15

B. 20

C. 60

D. Một số khác

Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt A 1 , A 2 , . . . , A 10  trong số đó có 4 điểm A 1 , A 2 , A 3 , A 4  thẳng hàng, ngoài ra không hề 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

A. 116 tam giác

B. 80 tam giác

C. 96 tam giác

D. 60 tam giác

Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt A1, A2,…,A10 trong số đó có 4 điểm A1, A2, A3, A4 thẳng hàng, ngoài ra không hề 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

A. 116 tam giác.

B. 80 tam giác.

C. 96 tam giác.

D. 60 tam giác.

Trong mặt phẳng cho 10 điểm phân biệt A 1 , A 2 , … , A 10  trong số đó có 4 điểm A 1 , A 2 , A 3 , A 4  thẳng hàng, ngoài ra không hề 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

A. 116 tam giác

B. 80 tam giác

C. 96 tam giác

D. 60 tam giác

Bài tập:

            A,Cho đoạn thẳng AB=1cm .Gọi A1,A2,A3,…,A2011 lần lượt là trung điểm của AB,A1B,A2B,…,A2010B.Tính đọ dài của đoạn thẳng AA2011

            B,Trong 1 mặt phẳng cho 12 điểm phân biệt ,trong số đó không hề 3 điểm nào thẳng hàng.Hỏi hoàn toàn hoàn toàn có thể vẽ được bao nhiêu tam giác có đỉnh từ 12 điểm đó?

Trong mặt phẳng cho 18 điểm phân biệt trong số đó không hề ba điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có những đỉnh thuộc 18 điểm đã cho là 

A .   C 18 3

B .   6

C .   A 18 3

D .   18 ! 3

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho 10 điểm thuộc đường thẳng a và một điểm O nằm ngoài đường thẳng đó. Tính số tam giác có những đỉnh là 3 trong 11 điểm trên.

Các vướng mắc tương tự

Câu 1: Tìm câu vấn đáp sai.
Cho ba điểm M, N, P không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng d cắt những đoạn thẳng MN, MP và không trải qua M, N, P thì:
A. Hai điểm N, P cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ d.
B. Đường thẳng d không cắt đoạn thẳng NP.
C. Đoạn thẳng NP không nằm trong nửa mặt phẳng bờ d chứa điểm M.
D. Đường thẳng d không cắt đoạn thẳng NP.
Câu 2. Chọn câu vấn đáp đúng.
Cho bốn điểm M, N, P, Q.. không nằm trên đường thẳng d, trong số đó M và N thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ d, còn P và Q.. thuộc nửa mặt phẳng kia. Cứ qua hai điểm vẽ một đoạn thẳng. Số đoạn thẳng cắt đường thẳng d là:
A. 2 B.0 C.4 D.3
Câu 3. Gọi M là yếu tố nằm trong tâm hai điểm P, Q… Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng PQ. Vẽ những tia OP, OQ và OM.
Trong ba tia OP, OQ, OM tia nằm trong tâm hai tia còn sót lại là:
A. Tia OM B.Tia OQ C. Tia OP D. Tia MO
Câu 4.Cho 7 điểm A, B, C, D, E, G, H không nằm trên đường thẳng a. Cứ qua 2 điểm vẽ một đoạn thẳng. Số đoạn thẳng cắt đường thẳng a nhiều nhất là:
A. 12 B.21 C.10 D.0
Câu 5. Trong những phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Hình gồm hai tia chung gốc Oa, Ob là góc aOb. Điểm O là đỉnh. Hai tia Oa, Ob là hai cạnh.
B. Trong ba tia chung gốc, bao giờ cũng luôn hoàn toàn có thể có một tia nằm trong tâm hai tia còn sót lại.
C. Góc ABC có đỉnh là B có hai cạnh là BA và BC.
D. Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.
Câu 6. Vẽ 5 tia chung gốc Om, On, Op, Oq, Ot. Trên hình vẽ số góc tạo thành là:
A. 5 B.10 C.15 D.20
Câu 7. Vẽ n tia chung gốc. Biết chúng tạo thành toàn bộ là 55 góc. Tính n
A.n=11 B.n=55 C.n=110 D.n=100
Câu 8. Vẽ 4 đường thẳng cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ số góc đỉnh O tạo thành là:
A.8 B.56 C.28 D.16
Câu 9. Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Vẽ them ba tia Oa, Ob, Oc. Trên hình vẽ số góc đỉnh O có là:
A. 6 B.9 C.20 D.10
Câu 10. Cho hai tuyến phố thẳng xx’, yy’ cắt nhau tại O. Lấy điểm M nằm trong góc xOy. Vẽ tia OM. Số cặp góc có chung cạnh OM nhưng không hề điểm trong chung là:

A. 4 B.8 C.10 D.5

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án A.

Ta có 3TH.

+) TH1: 2 trong số 4 điểm A1, A2, A3, A4 tạo thành 1 cạnh, suy ra có C42.6=36 tam giác.

+) TH2: 1 trong số 4 điểm A1, A2, A3, A4 là một trong đỉnh của tam giác, suy ra có 4C62=60 tam giác.

+) TH3: 0 có đỉnh nào trong 4 điểm A1, A2, A3, A4 là đỉnh của tam giác có C63=20 tam giác. Suy ra có 36 + 60 + 20 = 116 tam giác hoàn toàn hoàn toàn có thể lập được.

Reply
8
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #tam #giác #chứa #điểm

4608

Video Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A -Thủ Thuật Mới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A -Thủ Thuật Mới Free.

Thảo Luận vướng mắc về Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu tam giác chứa điểm A -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #tam #giác #chứa #điểm #Thủ #Thuật #Mới