Kinh Nghiệm Hướng dẫn Có bao nhiêu cách lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất khác nhau Mới nhất Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu cách lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất khác nhau Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-26 20:48:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất rất khác nhau 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất rất khác nhau được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-26 20:48:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi 1 :

Khối đa diện đều loại 5;3 mang tên thường gọi là:

  A Khối lập phươngB Khối bát diện đềuC Khối mười hai mặt đềuD Khối hai mươi mặt đều

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

C

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 2 :

Trong toàn bộ những hình đa diện đều, hình nào có số mặt nhiều nhất.

  A Hình nhị thập diện đềuB Hình thập nhị diện đềuC Hình bát diện đềuD Hình lập phương

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Hình nhị thập diện đều phải có 20 mặt.

Hình thập nhị diện đều phải có 12 mặt.

Hình bát diện đều phải có 8 mặt.

Hình lập phương có 6 mặt.

Chọn A.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 3 :

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 4 :

Khối 12 mặt đều là khối đa diện đều loại:

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 5 :

Mệnh đề nào sau này là mệnh đề đúng?

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 7 :

Khối lập phương là khôi đa diện đều loại?

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 8 :

Khối đa diện đều nào sau này còn có cắc mặt không phải là tam giác đều.

  A Nhị thập diện đềuB Bát diện đềuC Thập nhị diện đềuD Tứ diện đều

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 9 :

Hình hộp chữ nhật (không phải hình lập phương) có bao nhiêu mặt đối xứng?

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 10 :

Khối đa diện đều phải có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh?

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 11 :

Gọi n là số mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều. Tìm n.

  A n = 7B n = 5C n = 3D n = 9

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 12 :

Khối 20 mặt đều thuộc loại:

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 13 :

Hình bát diện đều phải có toàn bộ bao nhiêu cạnh?

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 14 :

Trong không khí, cho hình (H) gồm mặt cầu S(I; R) và đường thẳng trải qua tâm I của mặt cầu (S). Số mặt phẳng đối xứng của hình (H) là:

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 15 :

Tổng số mặt, số cạnh và số đỉnh của một hình lập phương là:

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Phương pháp:

Hình lập phương là hình có (6) mặt đều là những hình vuông vắn vắn.

Cách giải:

Hình lập phương có (6) mặt, (8) đỉnh và (12) cạnh nên tổng số cạnh, mặt đỉnh là:

(6+8+12=26).

Chọn A.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 16 :

Cho khối đa diện có mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng ba cạnh. Khi đó số đỉnh của khối đa diện là:

  A Số tự nhiên to nhiều hơn nữa 3.B Số lẻ.C Số tự nhiên chia hết cho 3.D Số chẵn.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Đối với mỗi khối đa diện ta kí hiệu Đ là số đỉnh, C là số cạnh, M là số mặt và đa diện đều đó thuộc loại (left n;p.. right)khối đa diện lồi có những mặt là n giác đều và mỗi đỉnh là đỉnh chung của p.. cạnh) thì pĐ=2C=nM.

Lời giải rõ ràng:

Gọi khối đa diện thuộc loại n ; p.. (khối đa diện lồi có những mặt là n giác đều và mỗi đỉnh là đỉnh chung của p.. cạnh)

Theo đề bài ta có: p.. = 3.

Khi đó vận dụng công thức pĐ = 2C = nM. Trong số đó Đ, C, M lần lượt là số đỉnh, số canh và số mặt của khối đa diện.

(Rightarrow ) 3Đ = 2C(Rightarrow ) Đ = (frac2C3). Do đó Đ là số chẵn.

Chọn D.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 17 :

Hình tứ diện đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Đáp án: D

Lời giải rõ ràng:

Phương pháp:

Dựa vào hình tứ diện đều và khái niệm mặt phẳng đối xứng của khối đa diện.

Cách giải

Mặt phẳng tạo bởi hai đỉnh bất kì và trung điểm của cạnh đối là mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều.

Tứ diện đều phải có 4 đỉnh. Vậy có (C_4^2 = 6) mặt phẳng đối xứng.

Chọn D.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 18 :

Khối bát diện đều là một khối đa diện lồi loại:

  A (left 5;3 right.)B (left 4;3 right.)C (left 3;4 right.)D (left 3;5 right.)

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Phương pháp:

Khối đa diện đều mà mỗi mặt là đa giác n cạnh và mỗi đỉnh là đỉnh chung của p.. cạnh được gọi là khối đa diện đều loại n; p…

Cách giải

Khối bát diện đều là khối đa diện đều thuộc loại 3; 4.

Chọn C.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 19 :

Số mặt phẳng đối xứng của khối tứ diện đều là

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Phương pháp. Vẽ hình và chỉ ra mặt phẳng đối xứng.

Lời giải rõ ràng:

Lời giải rõ ràng.

Số mặt phẳng đối xứng của tứ diện đều là 6 theo như hình vẽ bên.

Cụ thể mặt phẳng đối xứng trải qua một cạnh và trung điểm của cạnh đối của cạnh này.

Chọn đáp án D.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 20 :

Trung điểm của toàn bộ những cạnh của hình tứ diện đều là những đỉnh của khối đa diện nào?

  A Hình hộp chữ nhật.B Hình bát diện đều.C Hình lập phương.D Hình tứ diện đều.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Vẽ hình và quan sát, tính số cạnh và những tính chất của những hình để loại trừ đáp án.

Lời giải rõ ràng:

Giả sử (ABCD)là tứ diện đều. Gọi (M,,N,,P,,Q..,,S,,T) lần lượt là trung điểm của (AD,,AB,,BC,,CD,,AC,,BD.) Khi đó những trung điểm những cạnh của tứ diện đều tạo thành hình (SMNPQT.) Do đó (SMNPQT) không thể là tứ diện đều được. Ta loại đáp án D.

Do (S,,M) là trung điểm của (AC,,AD) nên (SM// = dfrac12CD.)

Tương tự ta có (SQ// = dfrac12AD,,,MQ// = dfrac12AC.) Do (Delta ACD) là tam giác đều nên (AC = CD = DA.) Kéo theo (SM = SQ = MQ.)

Chứng minh tương tự ta nhận được những cạnh của (SMNPQT)có độ dài như nhau.

Mặt khác từ (SM = SQ = MQ)suy ra (Delta SMQ) là tam giác đều, do đó (widehat QSM = 60^0.) Do đó (SMNPQT)không thể là hình hộp chữ nhật hay hình lập phương được. Như vậy đáp án (A,,C) đều bị loại.

Chọn B.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 21 :

Trong những xác lập sau xác lập nào sai?

  A Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều, những cạnh bên bằng nhauB Hình chóp tam giác đều là tứ diện đềuC Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều, chân đường cao hạ từ đỉnh xuống đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáyD Tứ diện đều là hình chóp đều

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Áp dụng những lý thuyết về hình chóp đều

Lời giải rõ ràng:

Tứ diện đều là hình chóp tam giác đều, chiều ngược lại chưa chắc đúng.

Chọn B.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 22 :

Số đỉnh của khối bát diện đều là

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết về khối đa diện.

Lời giải rõ ràng:

Khối bát diện đều phải có toàn bộ (6) đỉnh.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 23 :

Gọi a, b, c lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số mặt của một tứ diện đều. Tính giá trị của (S=a+2b+3c)

  A S = 26 B S = 28 C S = 30 D S = 24.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Vẽ hình đếm số đỉnh, số cạnh, số mặt của một tứ diện đều và thay vào tính S.

Lời giải rõ ràng:

Ta có tứ diện đều phải có:

Số đỉnh: a = 4

Số cạnh: b = 6

Số mặt: c = 4

Vậy S = a + 2b + 3c = 4 + 12 + 12 =28

Chọn B.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 24 :

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:

  A Khối tứ diện là khối đa diện lồi B Lắp ghép hai khối hộp sẽ tiến hành một khối đa diện lồi.C Khối lập phương là khối đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi

Đáp án: B

Lời giải rõ ràng:

Xét tính đúng sai và loại trừ từng đáp án nhờ vào định nghĩa khối đa diện lồi:

Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H).

Cách giải:

Đáp án A: Khối tứ diện là khối đa diện lồi (đúng)

Đáp án C: Khối lập phương là khối đa diện lồi (đúng)

Đáp án D: Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi (đúng)

Đáp án B: Lắp ghép hai khối hộp sẽ tiến hành 1 khối đa diện lồi (sai)

Chọn B.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 25 :

Trong nhiều chủng loại khối đa diện đều sau, tìm khối đa diện có số cạnh gấp hai số đỉnh.

  A Khối hai mươi mặt đều.B Khối lập phương. C Khối mười hai mặt đều. D Khối bát diện đều.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về khối đa diện đều.

Lời giải rõ ràng:

+) Khối mười hai mặt đều phải có 20 đỉnh và 30 cạnh.

+) Khối hai mươi mặt đều phải có 12 đỉnh và 30 cạnh.

+) Khối lập phương có 8 đỉnh và 12 cạnh.

+) Khối bát diện đều phải có 6 đỉnh và 12 cạnh.

Chọn D.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 26 :

Trong những xác lập sau, xác lập nào sai?

  A Hình chóp đều phải có những cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy những góc bằng nhau.B Hình chóp đều phải có toàn bộ những cạnh bằng nhau.C Một hình chóp có đáy là một đa giác đều và có chân đường cao trùng với tâm của đa giác đáy thì đó là hình chóp đều.D Hình chóp đều phải có những mặt bên là những tam giác cân đối nhau.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Hình chóp đều là hình chóp thỏa mãn nhu cầu nhu yếu 2 Đk sau:

+) Đáy là đa giác đều ( tam giác đều, hình vuông vắn vắn)

+) Chân đường cao của hình chóp trùng với tâm của đáy.

Từ đây ta suy ra hình chóp đều phải có những cạnh bên bằng nhau.

Có những thuật ngữ sau:

+) Hình chóp tam giác đều là hình chóp đều phải có đáy là tam giác

+) Hình chóp tứ giác đều là hình chóp đều phải có đáy là tứ giác.

Lời giải rõ ràng:

Đáp án B sai: Hình chóp đều phải có những cạnh bên bằng nhau và những cạnh đáy bằng nhau, cạnh bên và cạnh đáy hoàn toàn hoàn toàn có thể rất rất khác nhau

Chọn B.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 27 :

Khối đa diện có (12) mặt đều phải có số đỉnh, số cạnh, số mặt lần lượt là.

  A (30,,,20,,,12).B (20,,,12,,,30).C (12,,,30,,,20).D (20,,,30,,,12).

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về khối đa diện đều.

Lời giải rõ ràng:

ChọnD.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 28 :

Tâm những mặt hình lập phương tạo thành những đỉnh của khối đa diện nào sau này?

  A Khối chóp lục giác đều B Khối bát diện đềuC Khối lăng trụ tam giác đều D Khối tứ diện đều.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Vẽ hình

Lời giải rõ ràng:

Chọn B.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 29 :

Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là:

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết khối đa diện.

Lời giải rõ ràng:

Hình lập phương có 8 đỉnh, 12 cạnh và 6 mặt.

(Rightarrow ) Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của hình lập phương là: (8+12+6=26.)

Chọn B.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 30 :

Khối mười hai mặt đều phải có bao nhiêu cạnh?

  A 30 cạnh.B 12 cạnh.C 16 cạnh.D 20 cạnh.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng của những khối đa diện.

Lời giải rõ ràng:

Khối 12 mặt đều phải có 30 cạnh.

Chọn A.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 31 :

Trong toàn bộ nhiều chủng quy mô đa diện sau, hình nào có số mặt nhiều nhất?

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Chọn A.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 32 :

Hình bát diện đều phải có toàn bộ bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Vẽ hình, xác lập mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều

Lời giải rõ ràng:

Hình bát diện đều phải có toàn bộ 9 mặt phẳng đối xứng.

Chọn C.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 33 :

Một người thợ thủ công làm quy mô đèn lồng hình bát diện đều, mỗi cạnh của bát diện này được làm từ những que tre có độ dài 8cm. Hỏi người đó cần bao nhiêu mét que tre đề làm 100 cái đèn. (Giả sử mối nối Một trong những que tre có độ dài không đáng kể) ?

  A 192 m.B 960 m.C 96 m.D 128 m.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Hình bát diện đều phải có 12 cạnh bằng nhau.

Lời giải rõ ràng:

Số mét tre để làm 100 cái đèn : (8 times 12 times 100 = 9600,,(cm) = 96,(m))

Chọn: C

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 34 :

Mệnh đề nào dưới đây sai?

  A Hai khối hộp chữ nhật có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh toàn phần bằng nhau thì hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng nhau.

  B Hai khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy và độ cao tương ứng bằng nhau thì hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng nhau.

  C Hai khối lập phương có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh toàn phần bằng nhau thì hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng nhau.

  D Hai khối chóp có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy và độ cao tương ứng bằng nhau thì hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng nhau.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 35 :

Tổng độ dài l của toàn bộ những cạnh của một lập phương cạnh a.

  A (l=12a).B (l=6).C (l=6a).D (l=12).

Đáp án: A

Lời giải rõ ràng:

Hình lập phương có 12 cạnh bằng nhau ( và bằnga), nên tổng độ dài những cạnh của hình vuông vắn vắn là : (l=12a).

Chọn: A

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 36 :

Hình tứ diện đều phải có bao nhiêu tâm đối xứng?

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Tâm đối xứng I của một chóp là một điểm mà với mọi điểm A bất kì nằm trên chóp đó ta đều tìm tìm kiếm được một điểm B đối xứng với A qua I và B cũng nằm trên chóp đó

Lời giải rõ ràng:

Tứ diện đều phải có một tâm đối xứng là trọng tâm của tứ diện.

Chọn đáp án A

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 37 :

Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại

Đáp án: C

Lời giải rõ ràng:

Khối mười hai mặt đều là khối đa diện đều loại (left 5;3 right).

Chọn: C

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 38 :

Khối đa diện đều loại (left 5;3 right) có bao nhiêu mặt?

  A 12 mặt B 6 mặt C 10 mặtD 8 mặt

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức (pD = 2C = nM) trong số đó (left n;p.. right) là loại khối đa diện đều, (D,C,M) lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số mặt của khối đa diện.

Lời giải rõ ràng:

Khối đa diện đều loại (left 5;3 right Rightarrow n = 5;,,p.. = 3)

( Rightarrow 3D = 2C = 5M Rightarrow M) chia hết cho 6

Khi (M = 6) thì khối đa diện đều là khối lập phương thuộc loại (left 4;3 right) (ktm).

Vậy (M = 12).

Chọn A.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 39 :

Có bao nhiêu loại khối đa điện đều mà mỗi mặt của nó là một tam giác đều?

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựa vào 5 khối đa diện đều đã được học.

Lời giải rõ ràng:

Các khối đa diện đêu có những mặt là tam giác đều là:

+) Khối tứ diện đều 3;3

+) Khối bát diện đều 3;4

+) Khối 20 mặt đều 3;5

Chọn đáp án A.

Đáp án Lời giải

Câu hỏi 40 :

Khối đa diện đều loại (left 3;4 right) có số đỉnh, số cạnh và số mặt lần lượt bằng:

  A 6, 12, 8.B 8, 12, 6.C 12, 30, 20.D 4, 6, 4.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Khối đa diện đều loại(left n;p.. right)là khối đa diện đều phải có những mặt là đa diện đều n cạnh, mỗi đỉnh là yếu tố chung của p.. cạnh.

Lời giải rõ ràng:

Khối đa diện đều loại (left 3;4 right) là bát diện đều, có số đỉnh, số cạnh và số mặt lần lượt bằng: 6, 12, 8.

Chọn: A

Đáp án Lời giải

Cùng bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề:

Share Link Tải Có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất rất khác nhau miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất rất khác nhau tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất rất khác nhau miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất rất khác nhau

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất rất khác nhau vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Có #bao #nhiêu #cách #chọn #hai #khối #đa #diện #đều #khác #nhau

4478

Clip Có bao nhiêu cách lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất khác nhau Mới nhất ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Có bao nhiêu cách lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất khác nhau Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Có bao nhiêu cách lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất khác nhau Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Có bao nhiêu cách lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất khác nhau Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Có bao nhiêu cách lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất khác nhau Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu cách lựa chọn ra hai khối đa diện thường rất khác nhau Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #cách #chọn #hai #khối #đa #diện #đều #khác #nhau #Mới #nhất