Mẹo về Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy Đầy đủ Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-10-18 20:40:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy Chi Tiết
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy được Update vào lúc : 2022-10-18 20:35:41 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Công thức nào sau này sẽ không còn đúng thời cơ tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh toàn phần hình trụ?

Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính (r) và độ cao (h) là:

Thể tích khối trụ có bán kính (r = 4cm) và độ cao (h = 5cm) là:

Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ (left( H_1 right),,,left( H_2 right)) xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và độ cao tương ứng là (r_1,,,h_1,,,r_2,,,h_2) thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (r_2 = dfrac12r_1,,,h_2 = 2h_1) (tìm hiểu thêm hình vẽ). Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng (30cm^3) . Tính thể tích khối trụ (left( H_1 right)) bằng:

Cho hình trụ có (O,,,O’)  là tâm hai đáy. Xét hình chữ nhật (ABCD) có (A,,,B) cùng thuộc (left( O right)) và (C,,,D)  cùng thuộc (left( O’ right)) sao cho (AB = asqrt 3 ), (BC = 2a) đồng thời (left( ABCD right)) tạo với mặt phẳng đáy hình trụ góc (60^0). Thể tích khối trụ bằng:

Phương pháp:

– Gọi bán kính đáy hình trụ là r. Thiết diện qua trục là hình chữ nhật có kích thước h x 2r.

– Dựa vào giả thiết: chu vi thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy tìm r

– Thể tích khối trụ có độ cao h, bán kính đáy r là V=πr2h.

Cách giải:

Gọi bán kính đáy hình trụ là r. Thiết diện qua trục là hình chữ nhật có kích thước h x 2r với h = 2.

Vì chu vi thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy nên ta có phương trình: 2h+2r=3.2r⇔h=r=2.

Vậy thể tích của khối trụ đó bằng: V=πr2h=π.22.2=8π.

Chọn D.

Một hình trụ có độ cao bằng $3 $ lần bán kính đáy, biết rằng thể tích của khối trụ đó bằng $3pi $ cty thể tích. D?

Một hình trụ có độ cao bằng (3 ) lần bán kính đáy, biết rằng thể tích của khối trụ đó bằng (3pi ) cty thể tích. Diện tích của thiết diện qua trục của hình trụ bằng

A. (3 ).

B. (6sqrt[3]9 ).

C. (3sqrt[3]9 ).

D. (6 ).

– Gọi bán kính đáy hình trụ là (r). Thiết diện qua trục là hình chữ nhật có kích thước (h times 2r).

– Dựa vào giả thiết: chu vi thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy tìm (r).

– Thể tích khối trụ có độ cao (h), bán kính đáy (r) là (V = pi r^2h).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Đáp án: $8pi $

Giải thích tiến trình giải:

 Thiết diện qua trục là hình chữ nhật có 2 cạnh là đường kính đáy d và độ cao h

Chu vi thiết diện qua trục là

$beginarraylC = 3.d = 2.left( d + h right) Leftrightarrow d = 2h Leftrightarrow d = 2.2 = 4 Leftrightarrow R = fracd2 = 2 Leftrightarrow V = pi .R^2.h = pi .2^2.2 = 8pi 

endarray$

Vậy thể tích hình trụ là $8pi $ 

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Download Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy Free.

Giải đáp vướng mắc về Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chu #của #thiết #diện #qua #trục #gấp #lần #đường #kính #đáy

4278

Review Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chu vi của thiết diện qua trục gấp 3 lần đường kính đáy Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chu #của #thiết #diện #qua #trục #gấp #lần #đường #kính #đáy #Đầy #đủ