Kinh Nghiệm Hướng dẫn Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-12 07:15:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có Mới Nhất
Pro đang tìm kiếm từ khóa Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta đã đã có được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-12 07:14:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 được mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu những
điện trở và hai đầu toàn mạch lần lượt là U1, U2, U3.
Kết luận nào sau này là sai ?

A.

U = U1 + U2.

Nội dung chính

  Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 được mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu những
  điện trở và hai đầu toàn mạch lần lượt là U1, U2, U3.
  Kết luận nào sau này là sai ?
  Vật Lý lớp 11 – Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi – Đề số 4

B.

R2U1 = R1U2.

C.

R1U1 = R2U2.

D.

Khi R1 tăng (U không đổi) thì số chỉ vôn kế giảm.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

R1U1 = R2U2.

Hai đáp án B, C có cùng dạng nên có một đáp án sai

Do I =

U1R2 = U2R1 là đúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Vật Lý lớp 11 – Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi – Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Người ta cần một điện trở 100Ω bằng một dây nicrôm có đường kính 0,4mm. Điện trở suất của nicrôm ρ= 110.10-8Ωm.Hỏi phải dùng một đoạn dây có chiều dài bằng

  Một dây dẫn sắt kẽm sắt kẽm kim loại có điện trở là R bị cắt thành hai đoạn bằng nhau, rồi được mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau thì điện trở tương tự của nó là 6Ω. Giá trị của R là

  Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về suất điện động của nguồn điện?

  Một dây dẫn sắt kẽm sắt kẽm kim loại có điện trở là R bị cắt thành hai đoạn bằng nhau, rồi được mắc tuy nhiên tuy nhiên với nhau thì điện trở tương tự của nó là 10Ω. Gía trị của R là

  Cho mạch điện như hình vẽ

  Dòng điện qua điện trở 6Ω là

  * Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = 6Ω,R2= 8Ω, R3= 3Ω. Điện trở Rxcó thể thay đổi được.

  Hiệu điện thế UAB = 7V.

  Khi Rx = 2Ω thì UMN bằng

  Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 được mắc tiếp nối đuôi nhau, hiệu điện thế giữa hai đầu những

  điện trở và hai đầu toàn mạch lần lượt là U1, U2, U3.

  Kết luận nào sau này là sai ?

  Mắc hai bóng đèn Đ1 (110 V – 55 W) và Đ2 (110 V – 165 W) vào mạng điện có hiệu điện thế U = 220 V như hình vẽ. Đ3 vù Đ4 là những đèn có hiệu điện thế và hiệu suất chưa xác lập:

  Hiệu điện thế U4 và hiệu suất định mức P4 của đèn Đ4 để những đèn đều sáng thông thường là

  Dây đồng dài 20m có điện trở 2Ω. Người ta cắt bớt một đoạn bao nhiêu để điện trở của dây còn 1,2Ω ?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Ngoài việc phục vụ gỗ quý, rừng còn tồn tại tác dụng gì cho môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống của con người.

  Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên quy định:

  Bảo vệ vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào dưới đây.

  Giữ gìn vạn vật vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

  Tài nguyên nào sau này thuộc tài nguyên tái sinh:

  Muốn thực thi quan hệ hợp tác Một trong những vương quốc trong những nghành nên phải có:

  Bảo vệ độc lập lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về:

  Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người nào sau này?

  Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý quy định trong luật nào dưới đây:

  Đâu không phải là nội dung của pháp lý về tăng trưởng bền vững của xã hội?

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có Free.

Thảo Luận vướng mắc về Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chọn #phương #án #sai #Trong #mạch #gồm #những #điện #trở #được #mắc #nối #tiếp #nhau #có

4156

Review Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chọn phương án sai Trong mạch gồm những điện trở R1, R2 r3 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau ta có Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chọn #phương #án #sai #Trong #mạch #gồm #những #điện #trở #được #mắc #nối #tiếp #nhau #có #Mới #nhất