Thủ Thuật Hướng dẫn Chọn phát biểu sai về tính chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm Chi tiết 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chọn phát biểu sai về tính chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm Chi tiết được Update vào lúc : 2022-06-29 04:45:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Chọn phát biểu sai về tính chất chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm Chi Tiết
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chọn phát biểu sai về tính chất chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-29 04:43:59 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trường NGUYỄN TRÃI CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 1O- BAN KHTN 1- Khi có một lực tác dụng vào một trong những trong những vật rắn, yếu tố nào kể sau của lực hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến tác dụng của lực A- Điểm đặt B- Phương C- Chiều D- Độ lớn 2- Chọn phát biểu sai về tính chất chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn lắm: A- Là điểm đặt của trọng tải tác dụng vào vật B- Toàn bộ khối lượng của vật triệu tập tại trọng tâm C- Lực có mức giá trải qua điểm này chỉ làm vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tịnh tiến D- Lực có mức giá không trải qua điểm này thì làm vật vừa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tịnh tiến vừa quay 3- Chọn phát biểu sai về vị trí trọng tâm của một vật rắn: A- Phải là một điểm của vật B- Có thể trùng với tâm đối xứng của vật C- Có thể ở trên trục đối xứng của vật D- Phụ thuộc sự phân loại khối lượng của vật 4- Chọn phát biểu đúng: Điều kiện cân đối của một vật có trục quay cố định và thắt chặt và thắt chặt là: A- Qui tắc hợp lực đồng qui B- Qui tắc hợp lực tuy nhiên tuy nhiên C- Qui tắc hình bình hành D- Qui tắc mômen lực 5- Có 2 lực tuy nhiên tuy nhiên F1, F2 đặt tại O1, O2. Giá của hợp lực cắt đường thẳng O1O2 tại O. Đặt O1O2 = d, OO1 = d1, OO2 = d2. Hợp lực của hai lực tuy nhiên tuy nhiên cùng chiều được xác lập bằng hệ thức: A- F1d1 = F2d2 và F = F1+F2 và d = d1+d2 B- F1d1 = F2d2 và F = F1-F2 (giả sử F1 >F2) C- F1d2 = F2d1 và F = F1+F2 D- Không hệ thức nào đã cho 6- Có 2 lực tuy nhiên tuy nhiên F1, F2 đặt tại O1, O2. Giả sử F1 >F2 và giá của hợp lực cắt đường thẳng O1O2 tại O. Đặt O1O2 = d, OO1 = d1, OO2 = d2. Hợp lực của hai lực tuy nhiên tuy nhiên ngược chiều được xác lập bằng hệ thức: A- F= F1- F2 và d = d2 – d1 B- F1d1 = F2d2 và F = F1-F2 C- F1d1 = F2d2 và d = d2 – d1 D- F= F1- F2 , F1d1 = F2d2 và d = d2 – d1 6- Để xác lập hợp lực của hai lực tuy nhiên tuy nhiên ngược chiều có độ lớn bằng nhau ( ngẫu lực), ta sử dụng hệ thức: A- F1d1 = F2d2 và F = F1-F2 B- F1d1 = F2d2 và d = d2 – d1 C- F= F1- F2 , F1d1 = F2d2 và d = d2 – d1 D- Không có hệ thức nào 8- Xác định hợp lực F của 2 lực tuy nhiên tuy nhiên cùng chiều F1, F2 tại AB biết F1 = 2N, F2 = 6N, AB = 4 cm. A- F = 8N, có mức giá trải qua O cách A là 3 cm, cách B 1cm. B- F = 8N, có mức giá trải qua O cách A là một trong cm, cách B 3cm. C- F = 4N, có mức giá trải qua O cách A là 2 cm, cách B 6cm. D- Một kết quả khác 9- – Xác định hợp lực F của 2 lực tuy nhiên tuy nhiên ngược chiều F1, F2 tại AB biết F1 = 6N, F2 = 2N, AB = 4 cm. A- F = 4N, có mức giá trải qua O cách A là 2 cm, cách B 6cm. B- F = 4N, có mức giá trải qua O cách A là 6 cm, cách B 2cm. C- F = 8N, có mức giá trải qua O cách A là 3 cm, cách B 1cm. D- Một kết quả khác 10- Một quả cầu đồng chất được treo bằng dây nhẹ tựa vào một trong những trong những tường nhẵn và cân đối. Đặt T: lực căng của dây, P: trọng tải của vật, N phản lực của tường. Ta có kết quả nào sau này: A- 3 điểm M, E, O thẳng hàng B- N vuông góc với tường C- T = mg/cos, N = mgtan D- Kết quả A, B, C đều đúng Đáp án: 1A, 2B, 3A, 4D, 5A, 6D, 7D, 8A, 9B, 10D.

Bạn đang xem nội dung tài liệu Các câu trắc nghiệm Vật lý 10 – Trường THPT Nguyễn Trãi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trường NGUYỄN TRÃI
CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 1O- BAN KHTN
1- Khi có một lực tác dụng vào một trong những trong những vật rắn, yếu tố nào kể sau của lực hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến tác dụng của lực
A- Điểm đặt B- Phương C- Chiều D- Độ lớn
2- Chọn phát biểu sai về tính chất chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn lắm:
A- Là điểm đặt của trọng tải tác dụng vào vật
B- Toàn bộ khối lượng của vật triệu tập tại trọng tâm
C- Lực có mức giá trải qua điểm này chỉ làm vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tịnh tiến
D- Lực có mức giá không trải qua điểm này thì làm vật vừa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tịnh tiến vừa quay
3- Chọn phát biểu sai về vị trí trọng tâm của một vật rắn:
A- Phải là một điểm của vật
B- Có thể trùng với tâm đối xứng của vật
C- Có thể ở trên trục đối xứng của vật
D- Phụ thuộc sự phân loại khối lượng của vật
4- Chọn phát biểu đúng:
Điều kiện cân đối của một vật có trục quay cố định và thắt chặt và thắt chặt là:
A- Qui tắc hợp lực đồng qui
B- Qui tắc hợp lực tuy nhiên tuy nhiên
C- Qui tắc hình bình hành
D- Qui tắc mômen lực
5- Có 2 lực tuy nhiên tuy nhiên F1, F2 đặt tại O1, O2. Giá của hợp lực cắt đường thẳng O1O2 tại O. Đặt O1O2 = d, OO1 = d1, OO2 = d2. Hợp lực của hai lực tuy nhiên tuy nhiên cùng chiều được xác lập bằng hệ thức:
A- F1d1 = F2d2 và F = F1+F2 và d = d1+d2
B- F1d1 = F2d2 và F = F1-F2 (giả sử F1 >F2)
C- F1d2 = F2d1 và F = F1+F2
D- Không hệ thức nào đã cho
6- Có 2 lực tuy nhiên tuy nhiên F1, F2 đặt tại O1, O2. Giả sử F1 >F2 và giá của hợp lực cắt đường thẳng O1O2 tại O. Đặt O1O2 = d, OO1 = d1, OO2 = d2. Hợp lực của hai lực tuy nhiên tuy nhiên ngược chiều được xác lập bằng hệ thức:
A- F= F1- F2 và d = d2 – d1
B- F1d1 = F2d2 và F = F1-F2
C- F1d1 = F2d2 và d = d2 – d1
D- F= F1- F2 , F1d1 = F2d2 và d = d2 – d1
6- Để xác lập hợp lực của hai lực tuy nhiên tuy nhiên ngược chiều có độ lớn bằng nhau ( ngẫu lực), ta sử dụng hệ thức:
A- F1d1 = F2d2 và F = F1-F2
B- F1d1 = F2d2 và d = d2 – d1
C- F= F1- F2 , F1d1 = F2d2 và d = d2 – d1
D- Không có hệ thức nào
8- Xác định hợp lực F của 2 lực tuy nhiên tuy nhiên cùng chiều F1, F2 tại AB biết F1 = 2N, F2 = 6N, AB = 4 cm.
A- F = 8N, có mức giá trải qua O cách A là 3 cm, cách B 1cm.
B- F = 8N, có mức giá trải qua O cách A là một trong cm, cách B 3cm.
C- F = 4N, có mức giá trải qua O cách A là 2 cm, cách B 6cm.
D- Một kết quả khác
9- – Xác định hợp lực F của 2 lực tuy nhiên tuy nhiên ngược chiều F1, F2 tại AB biết F1 = 6N, F2 = 2N, AB = 4 cm.
A- F = 4N, có mức giá trải qua O cách A là 2 cm, cách B 6cm.
B- F = 4N, có mức giá trải qua O cách A là 6 cm, cách B 2cm.
C- F = 8N, có mức giá trải qua O cách A là 3 cm, cách B 1cm.
D- Một kết quả khác
10- Một quả cầu đồng chất được treo bằng dây nhẹ tựa vào một trong những trong những tường nhẵn và cân đối. Đặt T: lực căng của dây, P: trọng tải của vật, N phản lực của tường.
Ta có kết quả nào sau này:
A- 3 điểm M, E, O thẳng hàng
B- N vuông góc với tường
C- T = mg/cosa, N = mgtana
D- Kết quả A, B, C đều đúng
Đáp án: 1A, 2B, 3A, 4D, 5A, 6D, 7D, 8A, 9B, 10D.

File đính kèm:

    NgTrai.doc

8-

Xác định hợp lực F của 2 lực tuy nhiên tuy nhiên cùng chiều F1, F2 tại AB biết F1 = 2N, F2 = 6N, AB = 4 cm.

Page 2

Lớp 10 >> Giáo Dục Công Dân >>  || 

Có 9 bài trong một trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Trắc nghiệm GDCD – Lớp 10- Đề 09

1.Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết làm gì ? A. Chế tạo ra lửa B. Biết làm đồ sắt C. Biết làm đồ gốm D. Chế tạo ra công cụ lao động 2. Gia đình là … chung sống và gắn bó bởi quan hệ hôn nhân gia đình mái ấm gia đình và quan hệ huyết thống ? A. Số đông người B. Tập thể người C. Cộng đồng người

D. Cả ba đều đúng

Trắc nghiệm GDCD – Lớp 10- Đề 08

1. Trong mái ấm mái ấm gia đình mối qua hệ quan trọng nhất là quan hệ nào ? A. Quan hệ con cháu B. Quan hệ vợ chồng C. Quan hệ ông bà D. Quan hệ Một trong những thành viên 2. Gia đình Việt Nam chịu ràng buộc của những tác nhân nào sau này ? A. Đạo đức B. Cả 3 đều đúng C. Pháp luật

D. Phong tục

Trắc nghiệm GDCD – Lớp 10- Đề 07

1. Câu tục ngữ nào sau này nói về nhân phẩm ? A. Đói cho sạch , rách nát nát cho thơm B. Xay lúa thì thôi ẳm em C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây D. Gắp lửa bỏ tay người 2. Biểu hiện của nhân phẩm ? A. Có lương tâm trong sáng B. Cả 3 đều đúng C. Nhu cầu vật chất và tinh thần lành mạnh

D. Thực hiện tốt những chuẩn mực xã hội

Trắc nghiệm GDCD – Lớp 10- Đề 06

Lương tâm là….tự nhìn nhận và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh hành vi đạo đức của tớ mình trong quan hệ với những người dân khác và xã hội ? A. Trách nhiệm B. Khả năng C. Trạng thái

D. Năng lực

Trắc nghiệm GDCD – Lớp 10- Đề 05

1.Lương tâm có bao nhiêu trạng thái ? A. Hai trạng thái B. Bốn trạng thái C. Năm trạng thái D. Ba trạng thái 2.Tình yêu là……giữa hai người khác giới , ở họ có sự thích hợp về nhiều mặt ? A. Sự rung cảm quyến luyến thâm thúy B. Có nhu yếu yêu C. Sự đồng cảm D. Sự hoà hợp của trái tim

Trắc nghiệm GDCD – Lớp 10- Đề 04

Sự biến hóa về chất của yếu tố vật, hiện tượnt bao giờ cũng bắt nguồn từ: a. Sự biến hóa về lượng b. Sự thay đổi những thuộc tính cơ bản của lượng c. Quá trình biến hóa trạng thái của lượng

d. Sự thay đổi lượng đặc trưng

Trắc nghiệm GDCD – Lớp 10- Đề 03

Trường hợp nào sau này là phủ định biện chứng? a. Lúa gạo trồng được đem ăn hết b. Tiền làm ra tiếp tục góp vốn góp vốn đầu tư marketing thương mại sinh ra tiền lời c. Lai tạo giống phát hành loại dưa hấu không hạt

d. Không đồng ý bất kỳ hình thức kinh tế tài chính tài chính nào của Nhà nước tư bản chủ nghĩa, coi những hình thức đó là sai hoàn toàn và phải bị thay thế.

Trắc nghiệm GDCD – Lớp 10- Đề 02

Vấn đề cơ bản của triết học là: a. Vật chất và ý thức b. Vật chất quyết định hành động hành vi ý thức c. Ý thức quyết định hành động hành vi vật hoang dã chất

d. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Trắc nghiệm GDCD – Lớp 10- Đề 01

Xác định tác giả của câu nói :” Sức có mạnh mới gánh được nặng ra đi. Người cách mạng có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành xong xong trách nhiệm cách mạng vẻ vang”

Reply
5
0
Chia sẻ

Xác định hợp lực F của 2 lực tuy nhiên tuy nhiên cùng chiều F1, F2 tại AB biết F1 = 2N, F2 = 6N, AB = 4 cm.

Share Link Tải Chọn phát biểu sai về tính chất chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chọn phát biểu sai về tính chất chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Chọn phát biểu sai về tính chất chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Chọn phát biểu sai về tính chất chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Chọn phát biểu sai về tính chất chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chọn #phát #biểu #sai #về #tính #chất #của #trọng #tâm #một #vật #rắn #có #kích #thước #không #lớn #làm

4371

Review Chọn phát biểu sai về tính chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chọn phát biểu sai về tính chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Chọn phát biểu sai về tính chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Chọn phát biểu sai về tính chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Chọn phát biểu sai về tính chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chọn phát biểu sai về tính chất chất của trọng tâm một vật rắn có kích thước không lớn làm Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chọn #phát #biểu #sai #về #tính #chất #của #trọng #tâm #một #vật #rắn #có #kích #thước #không #lớn #làm #Chi #tiết