Contents

Thủ Thuật về Chọn câu dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của vật rắn quanh một trục cố định và thắt chặt có vận tốc góc tăng khi Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Chọn câu dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của vật rắn quanh một trục cố định và thắt chặt có vận tốc góc tăng khi được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-16 19:42:22 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

3. Luyện tập Bài 21 Vật lý 10

Qua bài giảng Chuyển động tịnh tiến của vật rắn và hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của vật rắn quanh một trục cố định và thắt chặt này, những em cần hoàn thành xong 1 số tiềm năng mà bài đưa ra như:

Nội dung chính

  3. Luyện tập Bài 21 Vật lý 103.1. Trắc nghiệm Câu 1: Đối với một vật xoay quanh một trục cố định và thắt chặt. Phát biểu nào sau này là đúng ? Câu 2: Momen quán tính của một vật không tùy từng ? Câu 3: Một vật có khối lượng m = 40kg khởi đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn (mu t = 0,25). Tính đoạn đường mà vật đi được trong 3 giây đầu. Lấy  g = 10 m/s2.

  Câu 4: Một vật đang xoay quanh trục với một vận tốc góc ω=2 rad/s. Nếu tự nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì Câu 5: Một xe ca có khối lượng 1250kg được sử dụng để kéo một xe móc có khối lượng 325kg. Cả hai xe cùng hoạt động và sinh hoạt giải trí với tần suất 2,15mm/s2. Bỏ qua hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của những bánh xe. Hãy xác lập hợp lực tác dụng lên xe ca. 3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 4. Hỏi đáp Bài 21 Chương 3 Vật lý 10Video liên quan

  Phát biêu được định nghĩa của hoạt động và sinh hoạt giải trí tịnh tiến và nêu được ví dụ minh họa.

  Viết được công thức định luật II Newton cho chuyển dộng  tịnh tiến.

  Nêu được tác dụng của momen lực riêng với một vật rắn xoay quanh một trục.

  Nêu được những yếu tố ảnh hưởng đến momen quán tính của vật. 

3.1. Trắc nghiệm

Các em hoàn toàn có thể khối mạng lưới hệ thống lại nội dung kiến thức và kỹ năng đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 21 cực hay có đáp án và lời giải rõ ràng. 

  Câu 1: Đối với một vật xoay quanh một trục cố định và thắt chặt. Phát biểu nào sau này là đúng ?

   A. Khi không hề momen lực tác dụng vào vật thì vật đang quay sẽ tạm ngưng ngay B. Vật quay được nhờ có momen lực tác dụng lên nó. C. Khi vận tốc góc của vật thay đổi thì chắc như đinh đã có momen lực tác dụng lên vật. D. Vật không xoay được khi có momen lực tác dụng lên nó.

  Câu 2: Momen quán tính của một vật không tùy từng ?

   A. Hình dạng và kích thước của vật. B. Vị trí của trục quay. C. Khối lượng của vật. D. Tốc độ góc của vật.

  Câu 3: Một vật có khối lượng m = 40kg khởi đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn (mu t = 0,25). Tính đoạn đường mà vật đi được trong 3 giây đầu. Lấy  g = 10 m/s2.

   A. 22,5m B. 22,25m C. 11,5m D. 11,25m

  Câu 4: Một vật đang xoay quanh trục với một vận tốc góc ω=2 rad/s. Nếu tự nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì

   A. Vật tạm ngưng ngay. B. Vật quay chậm dần rồi tạm ngưng. C. Vật đổi chiều quay. D. Vật quay đều với vận tốc góc 2 rad/s.

  Câu 5: Một xe ca có khối lượng 1250kg được sử dụng để kéo một xe móc có khối lượng 325kg. Cả hai xe cùng hoạt động và sinh hoạt giải trí với tần suất 2,15mm/s2. Bỏ qua hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của những bánh xe. Hãy xác lập hợp lực tác dụng lên xe ca.

   A.  3766,25 N B.  3354,25 N C.  3386,25 N D.  5486,25 N

Câu 6- Câu 15: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em hoàn toàn có thể click more phần hướng dẫn Giải bài tập Vật lý 10 Bài 21 để giúp những em nắm vững bài học kinh nghiệm tay nghề và những phương pháp giải bài tập.

Bài tập 6 trang 115 SGK Vật lý 10

Bài tập 7 trang 115 SGK Vật lý 10

Bài tập 8 trang 115 SGK Vật lý 10

Bài tập 9 trang 115 SGK Vật lý 10

Bài tập 10 trang 115 SGK Vật lý 10

Bài tập 21.1 trang 48 SBT Vật lý 10

Bài tập 21.2 trang 48 SBT Vật lý 10

Bài tập 21.3 trang 48 SBT Vật lý 10

Bài tập 21.4 trang 48 SBT Vật lý 10

Bài tập 21.5 trang 49 SBT Vật lý 10

Bài tập 21.6 trang 49 SBT Vật lý 10

Bài tập 21.7 trang 49 SBT Vật lý 10

4. Hỏi đáp Bài 21 Chương 3 Vật lý 10

Trong quy trình học tập nếu có vướng mắc hay cần trợ giúp gì thì những em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Vật lý Chúng tôi sẽ tương hỗ cho những em một cách nhanh gọn!

Chúc những em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

57 1 MB 0 154

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 57 trang, để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

Tài liệu luyện thi ðại học – Cơ học vật rắn toàn tập – Trần Thế An ( – 09.3556.4557) Trang 1 CHUYỂN ðỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ðỊNH
z
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Toạ ñộ góc
Khi vật rắn xoay quanh một trục cố ñịnh (hình 1) thì :
– Mỗi ñiểm trên vật vạch một ñường tròn nằm trong mặt phẳng vuông
góc với trục quay, có bán kính r bằng khoảng chừng cách từ ñiểm ñó ñến trục P0
quay, có tâm O ở trên trục quay.
– Mọi ñiểm của vật ñều quay ñược cùng một góc trong cùng một
φ r O
khoảng chừng thời hạn.
Trên hình 1, vị trí của vật tại mỗi thời ñiểm ñược xác ñịnh bằng góc φ
giữa một mặt phẳng ñộng P gắn với vật và một mặt phẳng cố ñịnh P0 (hai
mặt phẳng này ñều chứa trục quay Az). Góc φ ñược gọi là toạ ñộ góc của
P
vật. Góc φ ñược ño bằng rañian, kí hiệu là rad.
A
Khi vật rắn quay, sự biến thiên của φ theo thời hạn t thể hiện quy luật
chuyển ñộng quay của vật.
Hình 1
2. Tốc ñộ góc
Tốc ñộ góc là ñại lượng ñặc trưng cho mức ñộ nhanh chậm của chuyển ñộng quay của vật rắn.
Ở thời ñiểm t, toạ ñộ góc của vật là φ. Ở thời ñiểm t + ∆t, toạ ñộ góc của vật là φ + ∆φ. Như vậy, trong
khoảng chừng thời hạn ∆t, góc quay của vật là ∆φ.
Tốc ñộ góc trung bình ωtb của vật rắn trong mức chừng thời hạn ∆t là :
∆ϕ
(1.1)
ω tb =
∆t
∆ϕ
Tốc ñộ góc tức thời ω ở thời ñiểm t (gọi tắt là tốc ñộ góc) ñược xác ñịnh bằng số lượng giới hạn của tỉ số
khi
∆t
cho ∆t dần tới 0. Như vậy :
∆ϕ
hay ω = ϕ ‘ (t ) (1.2)
ω = lim
∆t → 0 ∆t
ðơn vị của tốc ñộ góc là rad/s.
3. Gia tốc góc
Tại thời ñiểm t, vật có tốc ñộ góc là ω. Tại thời ñiểm t + ∆t, vật có tốc ñộ góc là ω + ∆ω. Như vậy, trong
khoảng chừng thời hạn ∆t, tốc ñộ góc của vật biến thiên một lượng là ∆ω.
Gia tốc góc trung bình γtb của vật rắn trong mức chừng thời hạn ∆t là :
∆ω
(1.3)
γ tb =
∆t
∆ω
Gia tốc góc tức thời γ ở thời ñiểm t (gọi tắt là tần suất góc) ñược xác ñịnh bằng số lượng giới hạn của tỉ số
khi
∆t
cho ∆t dần tới 0. Như vậy :
∆ω
hay γ = ω ‘ (t ) (1.4)
γ = lim
∆t →0 ∆t
ðơn vị của tần suất góc là rad/s2.
4. Các phương trình ñộng học của chuyển ñộng quay
a) Trường hợp tốc ñộ góc của vật rắn không ñổi theo thời hạn (ω = hằng số, γ = 0) thì chuyển ñộng
quay của vật rắn là chuyển ñộng quay ñều.
Chọn gốc thời hạn t = 0 lúc mặt phẳng P lệch với mặt phẳng P0 một góc φ0, từ (1) ta có :
(1.5)
φ = φ0 + ωt
b) Trường hợp tần suất góc của vật rắn không ñổi theo thời hạn (γ = hằng số) thì chuyển ñộng quay của
vật rắn là chuyển ñộng quay biến ñổi ñều.
Các phương trình của chuyển ñộng quay biến ñổi ñều của vật rắn quanh một trục cố ñịnh :
ω = ω 0 + γt
(1.6)
1
(1.7)
ϕ = ϕ 0 + ω 0 t + γt 2
2
(1.8)
ω 2 − ω 02 = 2γ (ϕ − ϕ 0 ) Tài liệu luyện thi ðại học – Cơ học vật rắn toàn tập – Trần Thế An ( – 09.3556.4557) Trang 2 trong ñó φ0 là toạ ñộ góc tại thời ñiểm ban ñầu t = 0.
ω0 là tốc ñộ góc tại thời ñiểm ban ñầu t = 0.
φ là toạ ñộ góc tại thời ñiểm t.
ω là tốc ñộ góc tại thời ñiểm t.
γ là tần suất góc (γ = hằng số).
Nếu vật rắn chỉ quay theo một chiều nhất ñịnh và tốc ñộ góc tăng dần theo thời hạn thì chuyển ñộng
quay là nhanh dần. Khi ñó γ và ω mang cùng dấu.
Nếu vật rắn chỉ quay theo một chiều nhất ñịnh và tốc ñộ góc giảm dần theo thời hạn thì chuyển ñộng
quay là chậm dần. Khi ñó γ và ω mang khác dấu.
5. Vận tốc và tần suất của những ñiểm trên vật quay
Tốc ñộ dài v của một ñiểm trên vật rắn liên hệ với tốc ñộ góc ω của vật rắn và bán kính quỹ ñạo r của
ñiểm ñó theo công thức :
v = ωr
(1.9)

Nếu vật rắn quay ñều thì mỗi ñiểm của vật chuyển ñộng tròn ñều. Khi ñó vectơ vận tốc v của mỗi ñiểm

chỉ thay ñổi về phía mà không thay ñổi về ñộ lớn, do ñó mỗi ñiểm của vật có tần suất hướng tâm a n với ñộ
lớn xác ñịnh bởi công thức :
v2
an =
= ω 2r
(1.10)
r

Nếu vật rắn quay không ñều thì mỗi ñiểm của vật chuyển ñộng tròn không ñều. Khi ñó vectơ vận tốc v

của mỗi ñiểm thay ñổi cả về phía và ñộ lớn, do ñó mỗi ñiểm của vật có tần suất a (hình 2) gồm hai thành
phần :

+ Thành phần a n vuông góc với v , ñặc trưng cho việc thay ñổi về vị trí hướng của v , thành phần này đó đó là
tần suất hướng tâm, có ñộ lớn xác ñịnh bởi công thức :
v2
(1.11)
= ω 2r
an =
r

+ Thành phần có phương của v , ñặc trưng cho việc thay ñổi về ñộ lớn của v , thành phần này ñược
gọi là tần suất tiếp tuyến, có ñộ lớn xác ñịnh bởi công thức :
∆v

(1.12)
=
= rγ
v

∆t

a
Vectơ tần suất a của ñiểm chuyển ñộng tròn không ñều trên vật là :
α M

a = a n +
(1.13)
r an
O
a = a n2 + at2
(1.14)
Về ñộ lớn :

Vectơ tần suất a của một ñiểm trên vật rắn phù thích hợp với bán kính OM của nó một
góc α, với :
Hình 2
a
γ
(1.15)
tan α = t = 2
an ω PHƯƠNG TRÌNH ðỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ðỊNH
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Mối liên hệ giữa tần suất góc và momen lực
a) Momen lực ñối với một trục quay cố ñịnh
Momen M của lực F ñối với trục quay ∆ có ñộ lớn bằng :
M = Fd
(2.1)

trong ñó d là tay ñòn của lực F (khoảng chừng cách từ trục quay ∆ ñến giá của lực F ) Tài liệu luyện thi ðại học – Cơ học vật rắn toàn tập – Trần Thế An ( – 09.3556.4557) Trang 3 Chọn chiều quay của vật làm chiều dương, ta có quy ước :

M > 0 khi F có tác dụng làm vật quay theo chiều dương

M ω2 = 3ω1
ðộng năng của người lúc sau :
1
1 I
2
Wñ (sau) = I 2ω 22 = . 1 .(3ω1 ) = 3Wñ (ñầu) = 3.202,5 = 607,5 J.
2
2 3 Tài liệu luyện thi ðại học – Cơ học vật rắn toàn tập – Trần Thế An ( – 09.3556.4557) Trang 7 CHỦ ðỀ GIẢI TOÁN CƠ HỌC VẬT RẮN
Chủ ñề 1: Phương trình chuyển ñộng quay của vật rắn
– Viết phương trình chuyển ñộng quay của vật rắn.
o Phương trình chuyển ñộng : ϕ = ϕ0 + ω0t + – – γ t2 (x = x0 + v0t + 1/2at2)
2
(v = v0 + ; v = ωR) o Phương trình tốc ñộ góc: ω = ω0 + γt
γ t2
o Góc quay : ∆ϕ = ω0t +
(vận dụng cho chuyển ñộng quay không ñổi chiều và chiều dương
2
là chiều quay của vật)
o Liên hệ : ω2 – ω 02 = 2.γ.∆ϕ
Chú ý: Nếu vật quay ñều thì ω = const và γ = 0.
Nếu γ = const thì vật quay biến ñổi ñều.
• Nếu vật quay nhanh dần thì ω và γ cùng dấu.
• Nếu vật quay chậm dần thì ω và γ trái dấu.
• Nếu ω = 0 thì vật luôn luôn quay nhanh dần. Theo chiều dương khi γ > 0, theo chiều âm γ mét vuông
o Xét cho vật 1: P1 – T1 = m1a Tài liệu luyện thi ðại học – Cơ học vật rắn toàn tập – Trần Thế An ( – 09.3556.4557) Trang 9 o Xét cho vật 2: T2 – P2 = m2a
o Xét cho ròng rọc : T1 – T2 = Iγ/R = Ia/R2.
o Cộng vế theo vế ba phương trình trên, ta ñược: a = m1 − mét vuông
m1 + mét vuông + o Trường hợp tổng quát: a = – – m1 − mét vuông I
R2 g. g
I
m1 + mét vuông + 2
R
m1 − mét vuông
o Xét cho ròng rọc là dĩa tròn: a =
g
1
m1 + mét vuông + mr
2
m1 − mét vuông
o Xét cho ròng rọc là vành tròn: a =
g
m1 + mét vuông + mr
Tính tần suất chuyển ñộng của vật khi vật ñược ñặt trên mặt phẳng nghiêng.
o Trường hợp không còn ma sát:

So sánh P1 với F2 . Giả sử P1 > F2 vật chuyển
T2
N
T2
ñộng theo chiều vật 1.

– Xét cho vật 1: P1 – T1 = m1a
T1
F2
– Xét cho vật 2: T2 – F2 = m2a ( F2 = P2 sinα)

T1
– Xét cho ròng rọc: T1 – T2 = Iγ/R = Ia/R2.
F1

Cộng vế theo vế ta ñược kết quả:
P2
α
m1 − mét vuông sin α
a=
g

I
P1
m1 + mét vuông + 2
R
m − mét vuông sin α
– Trường hợp tổng quát: a = 1
g
I
m1 + mét vuông + 2
R
o Trường hợp có ma sát:
So sánh P1 với F2 + Fms hoặc F2 với P1 + Fms. Nếu không thõa mãn một trong hai ñiều kiện ñó
thì co hệ không chuyển ñộng. Fms = µP2 cosα. Giả sử P1 > F2 + Fms
– Xét cho vật 1: P1 – T1 = m1a
– Xét cho vật 2: T2 – F2 – Fms = m2a ( F2 = P2 sinα, Fms = µP2 cosα)
– Xét cho ròng rọc: T1 – T2 = Iγ/R = Ia/R2.
m − mét vuông sin α − µ mét vuông cosα
Cộng vế theo vế ta ñược kết quả: a = 1
g
I
m1 + mét vuông + 2
R
m − mét vuông sin α − µ mét vuông cosα
– Trường hợp tổng quát: a = 1
g
I
m1 + mét vuông + 2
R
– Nếu ròng rọc là vành tròn: I/R2 = mr; nếu ròng rọc là dĩa ñặc: I/R2 = mr/2.
Tính thời hạn khi vật chuyển ñộng ñược quãng ñường s, vận tốc chuyển ñộng của vật trong thời hạn
ấy, tốc ñộ góc của ròng rọc:
o Quãng ñường chuyển ñộng của vật: s = at2/2.
o Vận tốc của chuyển ñộng: v = = ωR
o Mối liên hệ giữa vận tốc và quãng ñường: v2 – v20 = 2as. Tài liệu luyện thi ðại học – Cơ học vật rắn toàn tập – Trần Thế An ( – 09.3556.4557) Trang 10 §Ò thi m«n 12 CHVR Ly thuyet 1
C©u 1 : Một nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp ñang thực thi ñộng tác quay tại chỗ trên sân trượt băng (quay xung
quanh một trục thẳng ñứng từ chân ñến ñầu) với hai tay ñang dang theo phương ngang. Người này
thực thi nhanh ñộng tác thu tay lại dọc theo thân người thì:
A. Momen quán tính của người tăng, tốc ñộ góc trong chuyển ñộng quay của người giảm.
B. Momen quán tính của người giảm, tốc ñộ góc trong chuyển ñộng quay của người tăng.
C. Momen quán tính của người tăng, tốc ñộ góc trong chuyển ñộng quay của người tăng.
D. Momen quán tính của người giảm, tốc ñộ góc trong chuyển ñộng quay của người giảm.
C©u 2 : Momen ñộng lượng của vật rắn xoay quanh một trục cố ñịnh:
ω
I
ω2
A. L =
B. L =
C. L =
D. L = I. ω
I
ω
I
C©u 3 : Một vật rắn ñang quay xung quanh một trục cố ñịnh ñi qua vật, một ñiểm xác ñịnh trên vật rắn ở cách
trục quay khoảng chừng r ≠ 0 có ñộ lớn vận tốc dài là một hằng số. Tính chất chuyển ñộng của vật rắn ñó là
A. quay nhanh dần.
B. quay biến ñổi ñều.
C. quay chậm dần.
D. quay ñều.
C©u 4 : Gia tốc góc trung bình của vật rắn trong mức chừng thời hạn ∆t ñược xác ñịnh bằng công thức:
1
∆t
∆ω
A. γ = ∆ω.∆t
B. γ =
C. γ =
D. γ =
∆ω.∆t
∆ω
∆t
C©u 5 : Ở máy bay lên thẳng, ngoài cánh quạt lớn ở phía trước, còn tồn tại một cánh quạt nhỏ ở phía ñuôi. Cánh
quạt nhỏ có tác dụng
A. giảm sức cản không khí.
B. tạo lực nâng ở phía ñuôi.
C. giữ cho thân máy bay không xoay.
D. làm tăng vận tốc máy bay.
C©u 6 : Một vật rắn quay ñều quanh một trục cố ñịnh. Các ñiểm trên vật cách trục quay những khoảng chừng R khác
nhau. ðại lượng nào sau ñây tỉ lệ với R?
A. Gia tốc hướng tâm. B. Vận tốc góc.
C. Gia tốc góc.
D. Chu kỳ quay.
C©u 7 : Chọn câu sai: Momen quán tính của một vật rắn ñối với một trục quay
A. bằng tổng momen quán tính của những bộ phận của vật ñối với trục quay ñó
B. không tùy từng momen lực tác dụng vào vật.
C. tùy từng tần suất góc của vật.
D. tùy từng như hình dạng của vật.
C©u 8 : Momen quán tính của một vật rắn không tùy từng:
A. Vị trí trục quay của vật.
B. Tốc ñộ góc của vật.
Khối
lượng
của
vật.
C.
D. Kích thước và hình dạng của vật.
C©u 9 : ðiều nào sau ñây là sai khi nói về trọng tâm vật rắn?
A. Trọng tâm vật rắn không phải bao giờ cũng nằm trên vật.
B. Trong trọng trường ñều thì trọng tâm trùng khối tâm của vật.
C. Trọng tâm bao giờ cũng nằm trên vật.
D. ðiểm ñặt của trọng tải lên vật là trọng tâm của vật.
C©u 10 : Chọn câu sai: Khi một vật rắn xoay quanh một trục cố ñịnh thì mọi ñiểm trên vật ñều có chung:
A. Gia tốc hướng tâm. B. Vận tốc góc.
C. Góc quay.
D. Gia tốc góc.
C©u 11 : Chọn ñáp án sai:
A. Tọa ñộ góc luôn dương.
B. Góc hợp bởi mặt phẳng chứa trục quay và một ñiểm ñược chọn làm mốc trên vật rắn với mặt phẳng
tọa ñộ ∆ ñược gọi là tọa ñộ góc của vật rắn.
C. Tọa ñộ góc là thông số được cho phép toàn bộ chúng ta xác ñịnh ñược tọa ñộ của vật rắn trong chuyển ñộng quay
xung quanh một trục cố ñịnh.
D. Tọa ñộ góc ký hiệu là ϕ, ñơn vị là (rad).
C©u 12 : Một momen lực không ñổi tác dụng vào một trong những vật có trục quay cố ñịnh. Trong những ñại lượng: momen
quán tính, khối lượng, tốc ñộ góc và tần suất góc, thì ñại lượng nào không phải là một hằng số?
A. Gia tốc góc.
B. Tốc ñộ góc.
C. Momen quán tính.
D. Khối lượng.
C©u 13 : Momen quán tính của vật rắn ñối với trục Oz như hình vẽ ñược xác ñịnh:
2 2
2
mi
r2
A. I = ∑ 2
B. I = ∑ i
C. I = ∑ mi ri
D. I = ∑ m i ri
i
i
i ri
i mi

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

://.youtube/watch?v=3I1IMk3dJJg

4273

Review Chọn câu dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của vật rắn quanh một trục cố định và thắt chặt có vận tốc góc tăng khi ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chọn câu dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của vật rắn quanh một trục cố định và thắt chặt có vận tốc góc tăng khi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Chọn câu dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của vật rắn quanh một trục cố định và thắt chặt có vận tốc góc tăng khi miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Chọn câu dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của vật rắn quanh một trục cố định và thắt chặt có vận tốc góc tăng khi miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Chọn câu dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của vật rắn quanh một trục cố định và thắt chặt có vận tốc góc tăng khi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chọn câu dụng hoạt động và sinh hoạt giải trí quay của vật rắn quanh một trục cố định và thắt chặt có vận tốc góc tăng khi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chọn #câu #dụng #chuyển #động #quay #của #vật #rắn #quanh #một #trục #cố #định #có #tốc #độ #góc #tăng #khi