Thủ Thuật về Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-09 20:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 được Update vào lúc : 2022-07-09 19:45:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    Đáp án DPhương phápSử dụng công thức tính nhanh thể tích khối tứ diện biết ba cạnh và ba góc cùng xuất phát từ một đỉnh: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện  ABCD  có AB = 3, AC = 2, AD = 6, B A C ^  = 90 ° , C A D ^  = 120 ° , B A D ^  = 60 °  . Thể tích khối tứ diện ABCD bằng

A.  6 2

B.  2 2 3

C. 2  

D.  3 2

Các vướng mắc tương tự

Cho tứ diện ABCD có A B ,   A C ,   A D  đôi một vuông góc với nhau, A B = a ,   A C = b ,   A D = c .  Tính thể tích V của khối tứ diện ABCD theo a, b, c

A.  V = a b c 2

B.  V = a b c 6

C.  V = a b c 3

D.  V = a b c

Cho A(2;1;-1), B(3,0,1), C(2;-1;3) và D nằm trên Oy và thể tích tứ diện ABCD bằng 3. Tọa độ của D là

A. D(0;5;0)

B. D(0;3;0)

C. C(0;-4;0) hoặc D(0;5;0)

D. (0;-2;0)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;0;-2), B(3;-2;-4), C(-2;2;0). Điểm D trong mặt phẳng (Oyz) có tung độ dương và cao độ âm sao cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 2 và khoảng chừng chừng cách từ D đến mặt phẳng (Oxy) bằng 1 hoàn toàn hoàn toàn có thể là:

A.  D 0 ; − 3 ; − 1

B.  D 0 ; 1 ; − 1

C.  D 0 ; 2 ; − 1

D.  D 0 ; 3 ; − 1

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;0;-2), B(3;-1;-4), C(-2;2;0). Điểm D trong mặt phẳng (Oyz) có tung độ dương sao cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 2 và khoảng chừng chừng cách từ D đến mặt phẳng (Oxy) bằng 1 hoàn toàn hoàn toàn có thể là:

A. D(0;-3;-1)

B. D(0;1;-1)

C. D(0;2;-1)

D. D(0;3;-1)

Trong không khí Oxyz, cho hai mặt cầu S 1 : x 2 + y 2 + z 2 – 2 x + 4 y – 2 z + 2 = 0  và S 2 : x 2 + y 2 + z 2 – 2 x + 4 y – 2 z – 4 = 0  . Xét tứ diện ABCD có hai đỉnh A,B nằm trên (S1); hai đỉnh C,D nằm trên (S2 ). Thể tích khối tứ diện ABCD có mức giá trị lớn số 1 bằng

A. 3 2

B. 2 3

C. 6 3

D. 6 2

Tứ diện ABCD có A B = A C = 2 , B C = 2 ; D B = D C = 3 . Góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (DBC) bằng 45°. Hình chiếu H của A trên mặt (DBC) và D nằm về hai phía BC. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD?

A.  5 π 16

B.  5 π 8

C.  5 π

D.  5 π 4

18/06/2022 175

Đáp án DPhương phápSử dụng công thức tính nhanh thể tích khối tứ diện biết ba cạnh và ba góc cùng xuất phát từ một đỉnh:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân đỉnh  A ,  AB = 2a, AA’ = 2a, hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh BC . Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 2,007

Biết hàm số y=13×3+3m-1×2+9x+1 nghịch biến trên khoảng chừng chừng x1;x2  và đồng biến trên những khoảng chừng chừng còn sót lại của tập xác lập. Nếu x1-x2=63 thì có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đề bài?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,676

Số nghiệm nguyên của bất phương trình log12x2+2x-8>-4 là

Xem đáp án » 18/06/2022 768

Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu 1-iz+2i z¯=5+3i. Tính mô đun của w=2z+1-z¯  

Xem đáp án » 18/06/2022 681

Người ta sử dụng xe bồn để chở dầu. Thùng đựng dầu có thiết diện ngang (mặt trong của thùng) là một đường elip có độ dài trục lớn bằng 2m , độ dài trục bé bằng 1, 6m , chiều dài (mặt trong của thùng) bằng 3, 5m . Thùng được đặt sao cho trục bé nằm theo phương thẳng đứng (như hình bên). Biết độ cao của dầu hiện có trong thùng (tính từ điểm thấp nhất của đáy thùng đến mặt dầu) là một trong, 2m . Tính thể tích V của dầu có trong thùng (Kết quả làm tròn đến hàng Phần Trăm).

Xem đáp án » 18/06/2022 652

Cho bất phương trình mét vuông-x+124-x2≥16x+3m2+x+3m+35 Có toàn bộ bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m∈-10;10  để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x∈-2;2?

Xem đáp án » 18/06/2022 334

Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số m để hàm số y=3sinx-2cos x +mx đồng biến trên ℝ 

Xem đáp án » 18/06/2022 319

Có bao nhiêu số nguyên m thuộc khoảng chừng chừng -10;10 để hàm số y=x3-mx+2 đồng biến trên 2;+∞? 

Xem đáp án » 18/06/2022 301

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D với AD = 2a, AB = 2DC = 2a, SA⊥ABCD và cạnh SB tạo với đáy một góc 60°. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng  

Xem đáp án » 18/06/2022 279

Cho biết Fx là một nguyên hàm của hàm số fx. Tìm I=∫3fx+2dx 

Xem đáp án » 18/06/2022 274

Gọi M  và M ’ lần lượt là những điểm màn màn biểu diễn cho những số phức  z và -z¯ . Xác định mệnh đề đúng

Xem đáp án » 18/06/2022 207

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a , SA⊥(ABC), góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 30° . Độ dài cạnh SA bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 167

Cho  số phức  z  thay  đổi thỏa  mãn z-1=1. Biết  rằng  tập  hợp  những  số  phức w=1+3iz+2 là đường tròn có bán kính bằng R. Tính R.

Xem đáp án » 18/06/2022 160

Gọi z1,z2là hai nghiệm phức của phương trình z2+4x+5=0. Tính giá trị của biểu thức P=2|z1+z2|+|z1-z2|  

Xem đáp án » 18/06/2022 159

Trong không khí Oxyz , phương trình chính tắc của đường thẳng d trải qua điểm M1;2;3 và có véc tơ chỉ phương a→=1;-4;-5 là

Xem đáp án » 18/06/2022 128

Reply
1
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #diện #ABCD #có

4200

Video Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 2022 Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tứ diện ABCD có AB = 3, AC 4 AD = 6 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #diện #ABCD #có