Kinh Nghiệm về Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-06-29 09:45:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-29 09:43:59 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

17/08/2022 199

C. 149393

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

    C. 149393 D. 23,2cmA. tan C = 14CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀC. tanC = 2 Vì tam giác ABC vuông tại A nên B^+C^=90o => tanC = cotB = 2Đáp án cần chọn là: C  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Page 2

17/08/2022 660

 D. 23,2cm

Đáp án đúng chuẩn

16/08/2022 679

A. tan C = 14

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tính những giá trị lượng giác còn sót lại của góc biết sin α =  35

Xem đáp án » 16/08/2022 6,071

Cho tanα= 2. Tính giá trị của biểu thức  G=2sinα+cosαcosα−3sinα

Xem đáp án » 16/08/2022 5,422

Tính giá trị biểu thức B = tan 1o. tan 2o. tan 3o……. tan 88o. tan 89o.

Xem đáp án » 16/08/2022 3,189

Cho tanα= 4. Tính giá trị của biểu thức  P=3sinα−5cosα4cosα+sinα

Xem đáp án » 16/08/2022 2,272

Tính giá trị của những biểu thức sau:

A = sin215o + sin225o + sin235o + sin245o + sin255o + sin265o + sin275o

Xem đáp án » 16/08/2022 1,258

Tính giá trị biểu thức sin210o + sin220o + … + sin270o + sin280o

Xem đáp án » 16/08/2022 877

Cho α là góc nhọn, tính sin, cotα  biết cosα  =  25

Xem đáp án » 16/08/2022 843

Cho tam giác nhọn ABC hai tuyến phố cao AD và BE cắt nhau tại H. Biết HD : HA = 3 : 2. Khi đó tanABC^ .tanACB^ bằng?

Xem đáp án » 16/08/2022 653

Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 13cm; BC = 10cm. Tính sin A

Xem đáp án » 16/08/2022 648

Tính giá trị biểu thức B = tan 10o. tan 20o. tan 30o……. tan 80o.

Xem đáp án » 16/08/2022 619

Biết 0o

[sinα+ 3cosα (90o −α )] : [sinα  − 2cosα (90o − α)] bằng:

Xem đáp án » 16/08/2022 543

Giá trị của biểu thức P = cos220o + cos240o + cos250o + cos270o

Xem đáp án » 16/08/2022 503

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có CH = 4cm, BH = 3cm. Tính tỉ số lượng giác cos C (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án » 16/08/2022 394

Sắp xếp những tỉ số lượng giác sin 40o, cos 67o, sin 35o, cos 44o 35’;  sin 28o 10’ theo thứ tự tăng dần.

Xem đáp án » 16/08/2022 365

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Rút gọn P = (1 – sinα2) . cotα2+ 1 – cotα2ta được:

Xem đáp án » 16/08/2022 338

Vì tam giác ABC vuông tại A nên B^+C^=90o

=> cot C = tan B = 4

Mà cot C. tan C = 1 => tan C = 14

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác (ABC) vuông tại (A.) Khi đó trong những xác lập sau, xác lập nào đúng?

A.

(fracABAC = fraccos Ccos B)

B.

C.

D.

19/06/2022 1,858

C. tanC = 2

Đáp án đúng chuẩn

Vì tam giác ABC vuông tại A nên B^+C^=90o => tanC = cotB = 2Đáp án cần chọn là: C 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác nhọn ABC hai tuyến phố cao AD và BE cắt nhau tại H. Biết HD:HA = 1:2. Khi đó tanABC^.tanACB^ bằng?

Xem đáp án » 19/06/2022 2,150

Cho tam giác MNP vuông tại M. Khi đó tanMNP^ bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,633

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn xác lập sai:

Xem đáp án » 19/06/2022 955

Cho tam giác ABC vuông tại A. Hãy tính tan C biết rằng tan B = 4

Xem đáp án » 19/06/2022 668

Tính những giá trị lượng giác còn sót lại của góc α biết sin α=35

Xem đáp án » 19/06/2022 667

Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 3; AB = 4. Khi đó cosB bằng:

Xem đáp án » 19/06/2022 660

Tính giá trị biểu thức B=tan10.tan20.tan30…tan880.tan890

Xem đáp án » 19/06/2022 540

Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh sin200 và sin700

Xem đáp án » 19/06/2022 373

Tính giá trị biểu thức A = sin210 + sin220 + … + sin2880+ sin2890 +sin2900 

Xem đáp án » 19/06/2022 370

Tính giá trị biểu thức B=tan 100.tan 200…tan 800

Xem đáp án » 19/06/2022 357

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 8cm, AC = 6cm. Tính tỉ số lượng giác tanC. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Xem đáp án » 19/06/2022 354

Cho hai tam giác vuông OAB và OCD như hình vẽ. Biết OB = CD = a, AB = OD = b. Tính cosAOC^ theo a và b

Xem đáp án » 19/06/2022 333

Cho tam giác ABC vuông tại A, ABC^=600, cạnh AB = 5cm. Độ dài cạnh AC là:

Xem đáp án » 19/06/2022 272

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn xác lập đúng.

Xem đáp án » 19/06/2022 257

Cho α là góc nhọn. Tính cot α biết sinα=513

Xem đáp án » 19/06/2022 246

Reply
4
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #vuông #tại #khi #đó #tan #bằng

4439

Clip Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng Đầy đủ ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác ABC vuông tại A khi đó tan C bằng Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #vuông #tại #khi #đó #tan #bằng #Đầy #đủ