Thủ Thuật Hướng dẫn Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB/AC 3 4 và BC = 15cm Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB/AC 3 4 và BC = 15cm được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-31 00:25:17 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Nội dung chính

    Video liên quanCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 9 – TẠI ĐÂY

Đặt vướng mắc

    Hỏi đáp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

        Toán lớp 1 Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

câu 1:Cho tam giác ABC,vuông tại A,đường cáo AH[H thuộc BC].Biết AB=12CM,Ac=5cm.tính BH,CH

Câu 2:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cáo AH[H thuộc BC].Biết AB=18cm,BH=6cm.tính đô dài những cạnh AB,AC

Câu 3:cho tam giac abc vuông tại a,biết ab-3cm,ac=4cm,

a.tinh bc

b:kẻ đường cao ah,tính bh

Câu 4:cho tam giác ABC Vuông tại A,biết ab=4cm,đường cao ah=2cm.Tính những góc và những cạnh còn sót lại của tam giác 

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Cho biết AH=24 cm và HC=18 cm.
Tính: BH, ,BC,AC,AB và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Cho biết AB= 12 cm và BC=20 cm.
Tính: BH, ,AC,HC,AH và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Cho biết AB=3 cm và AC=4 cm.
Tính: BH, ,BC,HC,AH và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Cho biết AC=15 cm và AH =12 cm.
Tính: BH, ,BC,AB,AH và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC
Bài 5:Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Cho biết AB=20 cm và HC=9cm.
Tính: BH, ,BC,AC,AH và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.

  a] Biết AB= 9cm, BC= 15cm. Tính BH, HC

  b] Biết BH= 1cm, HC= 3cm. Tính AB, AC

  c] Biết AB= 6cm, AC= 8cm. Tính AH, BC

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB= 3cm, BH= 2,4cm

  a] Tính BC, AC, AH, HC          b] Tính tỉ số lượng giác của góc B

Bài 3: Cho tam giác ABC có BC= 9cm, góc B= 60 độ, góc C= 40 độ, đường cao AH. Tính AH, AB, AC

cho tam giác ABC vuông tại A  đường cao AH biết AB phần AC = 3 phần 4 BC = 125cm Tính HB,HC ?

Các vướng mắc tương tự

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AH = 16, BH = 9. Tính AB.

2. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài HB.

3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12, BC = 15. Tính HC.

4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 6, HC = 9. Tính độ dài AC.

5. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12cm, BC = 16cm. Tính AH

6. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 8cm, HC = 12 cm. Tính AC.

1/ cho tam giác ABC vuông tại A , có đường cao AH , phân giác AD biết BD=15cm Dc=20cm Tính AH,AD làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai 2/cho tam giác ABC vuông tại A ,đường cao AH ,Trung tuyến AM a] Biết BC=125cm , AB phần AC = 3 phần 4 Tính độ dài hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông trên cạnh huyền b] Biết AH=42cm , AB:AC=3:7 .Tính độ dài hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông trên cạnh huyền c] Biết AH=48cm , HB:HC=9:16 tính AB,AC,BC d] Biết AH:AM=40:41 Tính tỉ số AB phần Ac 3/Hình thang ABCD có AB//CD và hai tuyến phố chéo vuông góc . Biết BD=15cm và dường cao hình thang bằng 12cm .Tính diện tích s quy hoạnh hình thang ABCD 4/Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH=32cm đường cao BK=38,4 cm a] tính những cạnh của tam giác ABC 

b] đường trung trục của AC cắt AH tai O tính OH

Các vướng mắc tương tự

câu 1:Cho tam giác ABC,vuông tại A,đường cáo AH[H thuộc BC].Biết AB=12CM,Ac=5cm.tính BH,CH

Câu 2:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cáo AH[H thuộc BC].Biết AB=18cm,BH=6cm.tính đô dài những cạnh AB,AC

Câu 3:cho tam giac abc vuông tại a,biết ab-3cm,ac=4cm,

a.tinh bc

b:kẻ đường cao ah,tính bh

Câu 4:cho tam giác ABC Vuông tại A,biết ab=4cm,đường cao ah=2cm.Tính những góc và những cạnh còn sót lại của tam giác 

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Cho biết AH=24 cm và HC=18 cm. Tính: BH, ,BC,AC,AB và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Cho biết AB= 12 cm và BC=20 cm. Tính: BH, ,AC,HC,AH và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Cho biết AB=3 cm và AC=4 cm. Tính: BH, ,BC,HC,AH và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Cho biết AC=15 cm và AH =12 cm. Tính: BH, ,BC,AB,AH và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC Bài 5:Cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Cho biết AB=20 cm và HC=9cm. Tính: BH, ,BC,AC,AH và diện tích s quy hoạnh tam giác ABC

ai biết giải giúp minh với:

Câu 1:Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn,những đường cao AD,BE,CK cắt nhau tại H.chứng tỏ

a,tứ giác HECD nội tiếp

b,Tia DA là tia phân giác góc EDK

 Cây 2:cho tam giác ABC vuông tai A,biết ab=6cm,ac=8cm

A.tính bc

B,kẻ đường cao AH,tính Ah

Câu 3:Cho tam giác abc vuông tại A,BIẾT AC=4cm,Bc=5cm.

A,Tính cạnh AB

B,kẻ đường cao AH,TÍNH AH

Câu 4:Cho tam giác vuông ABC,vuông tại A[H thuộc BC].bIẾT AB=12CM,AC=5CM.tính BH,CH

Câu 5:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH[H THUỘC BC].biết BC=18cm,BH=6cm.Tính độ dài những cạnh AB,AC

Cau 6:Cho tam giác ABC,vuông tại A,biết AB=4cm,đường cao AH=2CM,tính những góc và những cạnh còn sót lại cua tam giac.?

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AH = 16, BH = 9. Tính AB.

2. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài HB.

3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12, BC = 15. Tính HC.

4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 6, HC = 9. Tính độ dài AC.

5. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12cm, BC = 16cm. Tính AH

6. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 8cm, HC = 12 cm. Tính AC.

1.   Cho tam giac ABC vuong tai A duong cao AH.

      a) Biet AH= 6cm, BH= 4,5cm, tinh AB, AC, BC, HC;

      b) Biet AB= 6cm, BH= 3cm, tinh AH, AC, CH.

2.   Cho tam giac ABC vuong tai A duong cao AH. Tinh dien tich tam giac ABC, biet AH= 12cm, BH= 9cm.

3.   Cho tam giac ABC , biet BC= 7,5cm, CA= 4,5cm, AB= 6cm.

      a) Tam giac ABC la tam giac gi ? Tinh duong cao AH cua tam giac ABC;

      b) Tinh do dai cac doan thang BH, CH.

4.   Cho tam giac vuong voi cac canh goc vuong la 7 va 24. Ke duong cao ung voi canh huyen. Tinh do dai duong cao va cac doan thang

    duong cao do chia ra tren canh huyen

5.   Cho mot tam giac vuong, biet ti so hai canh goc vuong la (frac512), canh huyen la 26cm. Tinh do dai cac canh goc vuong va hinh chieu cua

    canh goc vuong tren canh huyen.

6.   Cho tam giac ABC vuong tai A. Biet (fracABAC=frac57), duong cao AH= 15cm. Tinh HB, HC.

7.   Cho hinh thang can ABCD (AB // CD) , biet AB= 26cm, CD= 10cm va duong cheo AC vuong goc voi canh ben BC. Tinh dien tich cua

     hinh thang ABCD

8.   Cho tam giac ABC  vuong tai A, AB= 12cm, AC= 16cm, phan giac AD, duong cao AH. Tinh do dai cac doan thang HB, HD, HC.

9.   Cho tam giac ABC  vuong tai A, phan giac AD, duong cao AH. Biet BD= 15cm, CD= 20cm. Tinh do dai cac doan BH, HC.

10. Cho tam giac ABC  vuong tai A, duong cao AH. Tinh chu vi cua tam giac ABC, biet AH= 14cm, (fracHBHC=frac14).

11. Cho hinh thang vuong ABCD, goc A= goc D= 900, AB= 15cm, AD= 20cm, cac duong cheo AC va BD vuong goc voi nhau o O.

      a) Tinh do dai cac doan OB, OD;

      b) Tinh do dai duong cheo AC;

      c) Tinh dien tich hinh thang ABCD

Theo đề bài ta có:

Theo tính chất dãy tỉ số bằng mhau ta có:

tam giác ABC vuông tại A

Áp dụng định lí pitago vào tam giác ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2 (2)

Từ (1) và (2) suy ra:

AB2 = 9. 9 = 81 ⇒ AB = 9 cm (vì AB > 0)

AC2 = 16. 9 = 144 ⇒ AC = 12 cm (vì AC > 0)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên Tia đối của tia BA lấy điểm D, trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE. Gọi I là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng IB = IC, ID = IE.

Xem đáp án » 18/04/2022 3,578

Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy những điểm B và C sao cho DB = EC < 1/2 DE. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc BAC

Xem đáp án » 18/04/2022 2,307

Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ BH ⊥ AC. Gọi D là một điểm thuộc cạnh đáy BC. Kẻ DE ⊥ AC, DF ⊥ AB.

Chứng minh rằng DE + DF = BH

Xem đáp án » 18/04/2022 2,232

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên Tia đối của tia BA lấy điểm D, trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho BD = CE. Gọi I là giao điểm của BE và CD. Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh rằng ba điểm A, M, I thẳng hàng.

Xem đáp án » 18/04/2022 2,074

Cho tam giác ADE cân tại A. Trên cạnh DE lấy những điểm B và C sao cho DB = EC < 1/2 DE. Gọi I là giao điểm của MB và NC. Tam giác IBC là tam giác gì? Chứng minh điều này?

Xem đáp án » 18/04/2022 1,058

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ những cung tâm A và B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại C và D. chứng tỏ rằng CD là đường trung trực của AB.

Xem đáp án » 18/04/2022 887

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB/AC 3 4 và BC = 15cm

Reply
4
0
Chia sẻ

4395

Clip Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB/AC 3 4 và BC = 15cm ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB/AC 3 4 và BC = 15cm tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB/AC 3 4 và BC = 15cm miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB/AC 3 4 và BC = 15cm Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB/AC 3 4 và BC = 15cm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AB/AC 3 4 và BC = 15cm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #vuông #tại #đường #cao #biết #ABAC #và #15cm