Thủ Thuật Hướng dẫn Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm Mới nhất Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-26 09:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm Chi Tiết
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm được Update vào lúc : 2022-05-26 09:15:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.


Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AH = 16, BH = 9. Tính AB.

2. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài HB.

3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12, BC = 15. Tính HC.

4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 6, HC = 9. Tính độ dài AC.

5. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12cm, BC = 16cm. Tính AH

6. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 8cm, HC = 12 cm. Tính AC.

Bài 1:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH HB=9cm, HC=16 cm.a. tính AB, AC, AHb. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC, Tứ giác ADHE là hình gì?c. Tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tứ giác ADHEBài 2: Cho tam giác ABC có BC=6cm, ABC=60 độ, và góc ACB= 40 độ. Hãy tính:a. Chiều cao HC và cạnh AC

b. Diện tích tam giác ABC

Cho tan giác ABc vuông tại A có đường cao AH biết HB bằng 9cm AH = 18cm .Độ dài cạnh AC ( làm tròn đến chữ sô thập phân thứ hai ) sắp sỉ là Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết HB =9cm, AB=18cm. Độ dài cạnh AC (K.quả lm tròn đến số t.phân t2) xấp xỉ là b.nhiêu. Câu 20. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết HB = 9cm, AB = 18cm.
Độ dài cạnh AC (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) xấp xỉ là

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết HB = 9cm, AB = 18cm. Độ dài cạnh AC (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) xấp xỉ là

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Biết HB = 9cm, AB = 18cm. Độ dài cạnh AC (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) xấp xỉ là

Các vướng mắc tương tự

cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH.Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H trên AB,AC.

1)Cho AB=9cm,BH=5,4cm.Tính những cạnh AC,BC,AH,FE.Tính những góc ABC,HAC(làm tròn đến độ)

2) Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tứ giác AEHF, tam giác AFE

3) Kẻ đường phân giác AD,từ D kẻ DP(perp)AB,DQ(perp)AC.Tính BD,CD,AD, chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh AQDP

4) chứng tỏ rằng:

a) AE.AB=AF.AC=HB.HC           b)BC=AB.cosB+AC.cosC

c)tanB.sinB=HC/AB                    d)cosC.sinB=HC/BC

5)Chứng minh rằng: 1/EF2 =1/AB2 + 1/AC2 

6) Chứng minh rằng: EA.EB+FA.FC=HB.HC

cho ΔABC vuông tại A, đường cao AH.Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của H trên AB,AC.

1)Cho AB=9cm,BH=5,4cm.Tính những cạnh AC,BC,AH,FE.Tính những góc ABC,HAC(làm tròn đến độ)

2) Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tứ giác AEHF, tam giác AFE

3) Kẻ đường phân giác AD,từ D kẻ DP⊥⊥AB,DQ⊥⊥AC.Tính BD,CD,AD, chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh AQDP

4) chứng tỏ rằng:

a) AE.AB=AF.AC=HB.HC           b)BC=AB.cosB+AC.cosC

c)tanB.sinB=HC/AB                    d)cosC.sinB=HC/BC

5)Chứng minh rằng: 1/EF2 =1/AB2 + 1/AC2 

6) Chứng minh rằng: EA.EB+FA.FC=HB.HC

Reply
5
0
Chia sẻ

Share Link Download Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #vuông #tại #có #đường #cao #biết #9cm #18cm

4194

Review Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm Mới nhất ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH biết HB = 9cm, AB = 18cm Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #ABC #vuông #tại #có #đường #cao #biết #9cm #18cm #Mới #nhất