Kinh Nghiệm về Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-02 10:11:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc được Update vào lúc : 2022-05-02 10:10:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 10:Cho ABC có a = 8, b =10, c =13 a. ABC có góc tù hay là không ? Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC. b. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh ABC

Nội dung chính

        a) Theo công thức Hê – rông với p.. = (12 + 16 + 20)/2 = 24
        Ta có: 
     
      CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bài 11:Cho tam giác ABC có: a = 6, b = 7, c = 5. a) Tính S ,h ,R,r ABC a b) Tính bán kính đường tròn trải qua A, C và trung điểm M của cạnh AB.

Bài 12:Cho tam giác ABC có: AB = 6, BC = 7, AC = 8. M trên cạnh AB sao cho MA = 2 MB. a) Tính những góc của tam giác ABC. b) Tính S ,h ,R ABC a , r. c) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆MBC.

Bài 13:Cho ABC có 0 0 A B b = = = 60 , 45 , 2 tính độ dài cạnh a, c, bán kính đường tròn ngoại tiếp và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác ABC

Bài 14:Cho ABC AC = 7, AB = 5 và 3 cos 5 A = . Tính BC, S, a h , R, r.

Bài 15:Cho ABC có 4, 2 m m b c = = và a =3 tính độ dài cạnh AB, AC.

Bài 16:Cho ABC có AB = 3, AC = 4 và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S = 3 3 . Tính cạnh BC

Bài 17:Cho tam giác ABC có ˆ o A 60 = , c h 2 3 = , R = 6. a) Tính độ dài những cạnh của ∆ABC. b) Họi H là trực tâm tam giác ABC. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆AHC.

Bài 18:a. Cho ABC biết 0 0 a B C = = = 40,6; 36 20′, 73 . Tính BAC , cạnh b,c. b.Cho ABC biết a m = 42,4 ; b m = 36,6 ; 0 C = 33 10′ . Tính AB, và cạnh c.

Bài 19:Tính bán kính đường tròn nội tiếp ABC biết AB = 2, AC = 3, BC = 4.

Bài 20:Cho ABC biết A B C (4 3; 1 , 0;3 , 8 3;3 − ) ( ) ( ) a. Tính những cạnh và những góc của ABC b. Tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh ABC

Cho tam giác ABC có AB=8, AC=10,BC=13 A. TÍNH GÓC A B. TÍNH BÁN KÍNH đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác ABC

Các vướng mắc tương tự

Bài 10:Cho ABC có a = 8, b =10, c =13 a. ABC có góc tù hay là không ? Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC. b. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh ABC

 Bài 11:Cho tam giác ABC có: a = 6, b = 7, c = 5. a) Tính S ,h ,R,r ABC a b) Tính bán kính đường tròn trải qua A, C và trung điểm M của cạnh AB.

Bài 12:Cho tam giác ABC có: AB = 6, BC = 7, AC = 8. M trên cạnh AB sao cho MA = 2 MB. a) Tính những góc của tam giác ABC. b) Tính S ,h ,R ABC a , r. c) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆MBC.

Bài 13:Cho ABC có 0 0 A B b = = = 60 , 45 , 2 tính độ dài cạnh a, c, bán kính đường tròn ngoại tiếp và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác ABC

Bài 14:Cho ABC AC = 7, AB = 5 và 3 cos 5 A = . Tính BC, S, a h , R, r.

Bài 15:Cho ABC có 4, 2 m m b c = = và a =3 tính độ dài cạnh AB, AC.

Bài 16:Cho ABC có AB = 3, AC = 4 và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S = 3 3 . Tính cạnh BC

Bài 17:Cho tam giác ABC có ˆ o A 60 = , c h 2 3 = , R = 6. a) Tính độ dài những cạnh của ∆ABC. b) Họi H là trực tâm tam giác ABC. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆AHC.

Bài 18:a. Cho ABC biết 0 0 a B C = = = 40,6; 36 20′, 73 . Tính BAC , cạnh b,c. b.Cho ABC biết a m = 42,4 ; b m = 36,6 ; 0 C = 33 10′ . Tính AB, và cạnh c.

Bài 19:Tính bán kính đường tròn nội tiếp ABC biết AB = 2, AC = 3, BC = 4.

Bài 20:Cho ABC biết A B C (4 3; 1 , 0;3 , 8 3;3 − ) ( ) ( ) a. Tính những cạnh và những góc của ABC b. Tính chu vi và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh ABC

Tam giác ABC có BC = 10 và góc A = 300. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

Tam giác ABC có  AB = 5; AC =8 và B A C ^ = 60 0 . Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác đã cho.

A. r = 1

B. r =2

C.  r = 3

D.  r = 2 3

Tam giác ABC có AB = 3; AC = 6 và góc A = 600. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Cho tam giác ABC, biết góc góc A bằng 600, AC = 8cm, AB = 5cm.  Tính bán kính R đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. 4,4

B. 4,04

C. 3,84

D. 5,02

Cho tam giác ABC có a = 12, b = 16, c = 20. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S của tam giác, độ cao ha, bán kính R, r của những đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác và đường trung tuyến ma của tam giác

    a) Theo công thức Hê – rông với p.. = (12 + 16 + 20)/2 = 24
    Ta có: 
 
 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. Chứng minh rằng: b2 – c2 = a(b.cosC – c.cosB)

Xem đáp án » 15/12/2022 4,193

Tam giác ABC vuông và cân tại A có AB = a. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC có bán kính r bằng:

Xem đáp án » 15/12/2022 3,310

Tam giác ABC có AB = 8cm, BC = 10cm, CA = 6cm. Đường trung tuyến AM của tam giác có độ dài bằng:

Xem đáp án » 15/12/2022 2,968

Tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính R = 4cm có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là:

Xem đáp án » 15/12/2022 2,775

Cho tam giác ABC góc BAC = 60ο, AB = 4 và AC = 6.

    a) Tính tích vô hướng AB→.AC→, AB→.BC→ , độ dài cạnh BC và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC;

    b) Lấy những điểm M, N định bởi:

2AM→ +3MC→=0→ và NB→+xNC→ = 0→ (x≠-1)

    Định x để AN vuông góc với BM.

Xem đáp án » 15/12/2022 2,460

 Tam giác ABC có AB = 2cm, AC = 1 cm, góc A = 60ο. Độ dài cạnh là BC là:

Xem đáp án » 15/12/2022 2,415

Tam giác ABC có góc A = 60ο, những cạnh b = 20, c = 35.

    a) Tính độ cao ha;

    b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác;

    c) Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.

Xem đáp án » 15/12/2022 2,293

Cho tam giác ABC có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh S. Nếu tăng độ dài mỗi cạnh BC và AC lên hai lần đồng thời không thay đổi độ lớn của góc C thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của tam giác mới được tạo ra là:

Xem đáp án » 15/12/2022 2,279

Tam giác ABC có những cạnh a, b, c thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk:

(a + b + c)(a + b – c) = 3ab. Khi đó số đo của góc C là:

Xem đáp án » 15/12/2022 2,065

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(2; 4); B(3; 1); C(-1; 1).

    a) Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H, tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC;

    b) Chứng minh H, G, I thẳng hàng.

Xem đáp án » 15/12/2022 1,836

Tam giác ABC có BC = 12, CA = 13, trung tuyến AM = 8

    a) Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác ABC;

    b) Tính góc B.

Xem đáp án » 15/12/2022 1,799

Tam giác đều cạnh a nội tiếp trong đường tròn bán kính R. Bán kính R bằng:

Xem đáp án » 15/12/2022 1,683

Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, BC = 10cm. Đường tròn nội tiếp tam giác đó có bán kính r bằng:

Xem đáp án » 15/12/2022 1,647

Tam giác ABC có góc B = 60ο, góc C = 45ο, BC = a. Tính độ dài hai cạnh AB và AC.

Xem đáp án » 15/12/2022 1,597

Giải những tam giác ABC biết: góc A = 60ο; góc B = 40ο; cạnh c = 14

Xem đáp án » 15/12/2022 1,513

Reply
4
0
Chia sẻ

Share Link Tải Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #abc #có #b10 #tính #bán #kính #đường #tròn #ngoại #tiếp #tam #giác #abc

4545

Clip Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tam giác abc có a=8, b=10, c =13 tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác abc Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tam #giác #abc #có #b10 #tính #bán #kính #đường #tròn #ngoại #tiếp #tam #giác #abc #Mới #nhất