Mẹo về Cho neo-pentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 1 thu được tối đa bao nhiêu thành phầm Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho neo-pentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 1 thu được tối đa bao nhiêu thành phầm được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-25 10:20:22 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho neo-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số thành phầm monoclo tối đa thu được là :

A.

2

Nội dung chính

  Cho neo-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số thành phầm monoclo tối đa thu được là :
  Trắc nghiệm 50 phút Hóa lớp 11 – Hiđrocacbon no – Đề số 11Video liên quan

B.

3

C.

5

D.

1

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Trắc nghiệm 50 phút Hóa lớp 11 – Hiđrocacbon no – Đề số 11

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Đốt 5 cm3 một hiđrocacbon no X bằng 40 cm3 O2 (lấy dư). Sản phẩm thu đượcsau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 32,5 cm3 trong số đó có 12,5 cm3 là oxi (những thể tích đo ở cùng Đk). X là công thức phân tử nào sau này?

  Ankan A có tỉ khối hơi riêng với hiđro bằng 29 và mạch cacbon phân nhánh. Tên của A là:

  Hợp chất hữu cơ X mang tên thường gọi là: 2-clo-3-metylpentan. Công thức cấu trúc của X là:

  Brom hóa một ankan được một dẫn xuất chứa brom có tỉ khối hơi so với không khí là 5,207. Ankan này là:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 6,16 lít O2 và thu được 3,36 lít CO2. Giá trị của m là :

  Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol 2 ankan X, Y thu được 9 (g) H2O. Cho hỗn hợp thành phầm sau phản ứng vào dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu (trong những số cho dưới đây)?

  Có bao nhiêu đồng phân cấu trúc có công thức phân tử làC6H14

  Phản ứng clo hóa metan dưới ánh sáng theo cơ chế nào?

  CH4+ Cl2

  CH3Cl + HCl

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hiđrocacbon A và B là đồng đẳng tiếp theo đó cần dùng 85,12 lít O2 (đktc), thu được 96,8 gam CO2 và m gam H2O. Công thức phân tử của A và B là :

  Hợp chất 2-amino-3-clo-butan-1-ol có công thức cấu trúc thu gọn là:

  Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT :

  là :

  Các đơn chất P và Q2 phản ứng tạo hợp chất R theo phương trình sau:4P + 3Q2

  2R. Có đủcả P lẫn Q. để phản ứng hoàn toàn, nên:

  Hợp chất hữu cơ (CH3)2CHCBr(C2H5)CH2CH2CH3 mang tên là:

  Đimetyl xiclopropan có bao nhiêu đồng phân mạch vòng?

  Đốt cháy hoàn toàn 10 cm3 một hiđrocacbon X bằng 80 cm3 oxi (lấy dư). Sản phẩm thu được sau khi cho hơi nước ngưng tụ còn 65 cm3trong đó có 25 cm3 là oxi (những thể tích đoở cùng Đk). X là công thức nào sau này?

  Đốt cháy hết hỗn hợp X gồm 2 monoxicloankan thì nên a lít O2 và thu được 3,36 lít CO2. Các thể tích khí đều đo ở đktc. Giá trị của a là :

  Metylxiclopropan phản ứng với dung dịch Br2 tạo ra hai thành phầm, công thức của hai thành phầm đó là :

  Cho neo-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số thành phầm monoclo tối đa thu được là :

  Đốt cháy hoàn toàn 8,8 (g) hỗn hợp 2 ankan X, Y ở thể khí cho 13,44 lít CO2 (đktc), biết thểtích 2 ankan trong hỗn hợp bằng nhau. X và Y có công thức phân tử là:

  Khi thực thi phản ứng đề hiđro hóa hợp chất X có CTPT C5H12 thu được hỗn hợp 3 anken đồng phân cấu trúc của nhau. Vậy tên của X là :

  Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là

  Ankan hòa tan tốt trong dung môi nào sau này ?

  Đốt cháy hoàn toàn một thể tích V lít hiđroracbon Y cần 8,96 lít khí O2 (đktc). Cho thành phầm cháy qua nước vôi trong dư thu được 25 gam kết tủa. Y là công thức nào sau này?

  Hợp chất X có công thức cấu trúc thu gọn nhất là :

  Hãy cho biết thêm thêm trong phân tử X những nguyên tử C dùng bao nhiêu electron hoá trị để tạo link C–H.

  Cho hỗn hợp iso-hexan và Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 để ngoài ánh sáng thì thu được thành phầm chính monoclo có công thức cấu trúc là :

  Tỉ khối của hỗn hợp khí C3H8 và C4H10 riêng với hiđro là 25,5.Thành phần % thể tích hỗn hợp đó là:

  Crackinh một đồng phân của pentan chỉ thu được metan và 2-metyl propen. Xác định tên đúng của đồng phân đã dùng, giả thiết rằng sự cắt mạch trình làng tùy ý và không còn sự đồng phân hóa.

  Đốt cháy 16,4 (g) hỗn hợp 2 hiđrocacbon tiếp theo đó trong dãy đồng đẳng thu được 48,4 (g) CO2và 28,8 (g) H2O. Hai hiđrocacbon có công thức phân tử là:

  Đốt cháy 1,12 lít khí vạn vật thiên nhiên chứa CH4, N2, CO2 cần 2,128 lít khí oxi. Các thể tích khí đo ở cùng Đk t và p.. Phần trăm thể tích của CH4 trong khí vạn vật thiên nhiên là bao nhiêu (trong những số cho dưới đây)?

  Tỉ lệ thể tích của hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng metan và thể tíchoxi thiết yếu để đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon đó là một trong : 6,5.Hiđrocacbon đó là:

  Một ankan mang tên đọc sai là 2,3,4-trietyl pentan. Tên đọc đúng theo danh pháp IUPAC là:

  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon A. Sản phẩm thu được hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch CaOH2 0,2M thấy thu được 3 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa cân lại phần dung dịch thấy khối lượng tăng thêm so với ban đầu là 0,28 gam. Hiđrocacbon trên có CTPT là :

  Clo hóa một ankan được một monoclo trong số đó clo chiếm 55% về khốilượng. Ankan đó có công thức phân tử là:

  Công thức đơn thuần và giản dị nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào ?

  Đốt cháy hết x lít metan (đktc) rồi cho thành phầm cháy hấp thụ hết vào 200 (ml) dung dịch Ca(OH)2 1M, thu được 10 (g) kết tủa. Thể tích x lít khí CH4 đem đốt hoàn toàn có thể là:

  Một hỗn hợp 2 ankan liên tục trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với H2 là 24,8. Công thức phân tử của 2 ankan là :

  Đốt cháy 0,01 mol một ankan X thu được 3,28 (g) hỗn hợp CO2 và H2O. X có công thức phân tử là:

  Phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử ankanthay đổi thế nào theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong dãyđồng đẳng?

  X là hỗn hợp. 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp. thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa.Công thức phân tử của A và B là :

  Ankan

  mang tên là :

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Tìm nghiệm của phương trình

  thỏa mãn nhu cầu Đk

  Tìm số nguyên dương

  thỏa mãn nhu cầu .

  Jean is the material which was_______ after sailors from Genoa in Italy.

  We got ______ the train which headed to Nha Trang.

  Để oxi hóa hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm Fe và Cr cần dùng vưa đủ V lít O2 (đkc). Giá trị của V là ?

  Cho phương trình

  . Gọi đoạn là tập hợp toàn bộ những giá trị của để phương trình có nghiệm. Tính .

  Từ những chữ số

  , , , , , hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có chữ số rất khác nhau và trong mọi số đó tổng của ba chữ số đầu to nhiều hơn tổng của ba chữ số cuối một cty

  Elvis Presley was a _______ pop singer.

  Our vacation always depends______ my mother.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho neo-pentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 1 thu được tối đa bao nhiêu thành phầm

4148

Review Cho neo-pentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 1 thu được tối đa bao nhiêu thành phầm ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho neo-pentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 1 thu được tối đa bao nhiêu thành phầm tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho neo-pentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 1 thu được tối đa bao nhiêu thành phầm miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Cho neo-pentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 1 thu được tối đa bao nhiêu thành phầm miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho neo-pentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 1 thu được tối đa bao nhiêu thành phầm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho neo-pentan tác dụng với clo theo tỉ lệ mol 1 1 thu được tối đa bao nhiêu thành phầm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #neopentan #tác #dụng #với #clo #theo #tỉ #lệ #mol #thu #được #tối #đa #bao #nhiêu #sản #phẩm