Thủ Thuật Hướng dẫn Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng bằng x Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng bằng x được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-14 16:39:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng chừng bằng x Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng chừng bằng x được Update vào lúc : 2022-02-14 16:39:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho mặt cầu S(O;r) mặt phẳng (P) cách tâm O một khoảng chừng chừng bằng r2 cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn. Hãy tính theo r chu vi của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S)

A.πr

Nội dung chính

  Cho mặt cầu S(O;r) mặt phẳng (P) cách tâm O một khoảng chừng chừng bằng r2 cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn. Hãy tính theo r chu vi của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S)
  Cho mặt cầu tâm $O$ bán kính $R$ và mặt phẳng $left( P right)$ cách tâm $left( O right)$ một khoảng chừng chừng bằng $fracR2$. Tìm bán kính $r$ của đường
  Cho mặt cầu tâm (O ) bán kính (R ). Xét mặt phẳng (( P ) ) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (( C ) ). Hình nón (N ) có đỉnh (S ) nằm trên mặt cầu, có đáy là đường tròn (( C ) ) và có độ cao (h( (h > R) ) ). Tìm (h ) để thể tích khối nón được tạo ra là (( N ) ) có mức giá trị lớn số 1.

  B.πr34

  C.πr3

  Đáp án đúng chuẩn

  D.πr32

  Xem lời giải

  Cho mặt cầu tâm $O$ bán kính $R$ và mặt phẳng $left( P right)$ cách tâm $left( O right)$ một khoảng chừng chừng bằng $fracR2$. Tìm bán kính $r$ của đường

  Cho mặt cầu tâm (O) bán kính (R) và mặt phẳng (left( P right)) cách tâm (left( O right)) một khoảng chừng chừng bằng (dfracR2). Tìm bán kính (r) của đường tròn giao tuyến giữa mặt phẳng (left( P right)) và mặt cầu đã cho.

  A. (r = dfracRsqrt 3 2.)

  B. (r = dfracRsqrt 3 4.)

  C. (r = dfracRsqrt 2 2.)

  D. (r = dfracRsqrt 2 4.)

  Cho mặt cầu tâm (O ) bán kính (R ). Xét mặt phẳng (( P ) ) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (( C ) ). Hình nón (N ) có đỉnh (S ) nằm trên mặt cầu, có đáy là đường tròn (( C ) ) và có độ cao (h( (h > R) ) ). Tìm (h ) để thể tích khối nón được tạo ra là (( N ) ) có mức giá trị lớn số 1.

  Câu 2966 Vận dụng

  Cho mặt cầu tâm (O) bán kính (R). Xét mặt phẳng (left( P right)) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (left( C right)). Hình nón (N) có đỉnh (S) nằm trên mặt cầu, có đáy là đường tròn (left( C right)) và có độ cao (hleft( h > R right)). Tìm (h) để thể tích khối nón được tạo ra là (left( N right)) có mức giá trị lớn số 1.

  Đáp án đúng: c

  Phương pháp giải

  $S$ là đỉnh của hình nón thì $S,O$ và tâm đường tròn là giao tuyến của $left( P right)$ và mặt cầu phải thẳng hàng.

  Diện tích hình nón, thể tích khối nón (Đọc thêm) — Xem rõ ràng…

  Reply

  6

  0

  Chia sẻ

  Share Link Cập nhật Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng chừng bằng x miễn phí

  Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng chừng bằng x tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng chừng bằng x Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng chừng bằng x

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng chừng bằng x vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Cho #mặt #cầu #tâm #bán #kính #mặt #phẳng #cách #một #khoảng chừng chừng #bằng

4137

Video Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng bằng x ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng bằng x tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng bằng x miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng bằng x miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng bằng x

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho mặt cầu tâm O bán kính R 12 mặt phẳng (P) cách O một khoảng chừng bằng x vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #mặt #cầu #tâm #bán #kính #mặt #phẳng #cách #một #khoảng chừng #bằng