Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho m gam al phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng thu được 0,896 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho m gam al phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng thu được 0,896 được Update vào lúc : 2022-04-10 00:34:25 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 2,327

D. 5,40.

Nội dung chính

    Al + 4HNO3 loãng → Al(NO3)3 + NO + 2H2O
    ⇒ nAl = nNO = 0,2 mol ⇒ mAl = 27.0,2 = 5,4g ⇒ Chọn D. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Đáp án đúng chuẩn

Al + 4HNO3 loãng → Al(NO3)3 + NO + 2H2O
⇒ nAl = nNO = 0,2 mol ⇒ mAl = 27.0,2 = 5,4g ⇒ Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chất nào sau này được sử dụng trong y học, bó bột khi xương bị gãy?

Xem đáp án » 18/06/2022 13,555

Vai trò nào sau này không phải của criolit (Na3AlF6) trong sản xuất nhôm?

Xem đáp án » 18/06/2022 8,288

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch BA(OH)2 0,2M, thu được m gAm kết tủA. Giá trị củA m là

Xem đáp án » 18/06/2022 7,495

M là sắt kẽm kim loại nhóm IA; X là clo hoặc brom. Nguyên liệu để điều chế sắt kẽm kim loại nhóm IA là:

Xem đáp án » 18/06/2022 5,162

Hòa tan 3,66g hỗn hợp Na, Ba vào nước dư thu được 800 ml dung dịch A và 0,896 lít H2 (đktc). Giá trị pH của dung dịch A bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 4,047

Cho những phát biểu sau:
(1) Na, Mg, Al đều khử thuận tiện và đơn thuần và giản dị ion H+ trong dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng thành H2.(2) Al tác dụng với dung dịch axit, tác dụng với dung dịch kiềm nên Al là sắt kẽm kim loại lưỡng tính.(3) Tất cả những sắt kẽm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường.

(4) NaHCO3 và Na2CO3 đều bị nhiệt phân hủy khi đun nóng ở nhiệt độ cao.

(5) Tính khử của sắt kẽm kim loại kiềm thổ yếu hơn sắt kẽm kim loại kiềm cùng chu kì.

(6) Thành phần chính của thạch cao sống, đá vôi, phèn chua có công thức lần lượt là CaSO4, CaCO3, K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Số phát biểu không đúng là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,823

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sắt kẽm kim loại kiềm là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,539

Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 15,15g X vào nước, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 9,45g H2O. Nhỏ từ từ 200 ml dung dịch HCl 2M vào Y, được m gam kết tủA. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,960

Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lit một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,848

Một hỗn hợp gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tục nhau. Cho 12g hỗn hợp này tác dụng với nước dư thu được 4,48 lít khí H2 ở đktC. Hai sắt kẽm kim loại đó là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,836

Cho 26g hỗn hợp chất rắn A gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A trong số đó có 23,4g NaCl. Giá trị của V là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,756

Phản ứng giữa sắt kẽm kim loại magie với axit nitric đặc giả thiết chỉ tạo ra đinitơ oxit. Tổng những thông số trong phương trình hóa học bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,623

Hợp chất nào sau này là thành phần chính của thạch cao?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,418

Lấy hỗn hợp gồm Al, Al2O3 và Fe2O3 ngâm trong dung dịch NaOH dư. Phản ứng xong, chất bị hoà tan là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,398

Tìm phát biểu sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,226

Đáp án:

 15,3 g

Giải thích tiến trình giải:

(beginarraylhh:,NO(a,mol),N_2O(b,mol)\n_hh = dfrac8,9622,4 = 0,4,mol\left{ beginarrayla + b = 0,4\30a + 44b = 13,4endarray right.\ Rightarrow a = 0,3;b = 0,1\Al to Al^ + 3 + 3e\N^ + 5 + 3e to N^ + 2\2N^ + 5 + 8e to N_2O\BT,e:\3n_Al = 3n_NO + 8n_N_2O Leftrightarrow 3n_Al = 3 times 0,3 + 0,1 times 8\ Leftrightarrow n_Al = dfrac1,73 = dfrac1730,mol\m = dfrac1730 times 27 = 15,3g

endarray)

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 thì thu được 8,96 lít ( ở đktc) hỗn hợp khí A ( gồm NO và N2O) có tỉ khối dA/H2 = 16,75 . Tính m ?

HELP ME !!!

Các vướng mắc tương tự

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa những muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với cùng 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Mặt khác, cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 166,595 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là

Cho mình hỏi CTHH của Axit clođidric (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Ch3cooh tác dụng br2 ko? (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Độ rượu thu được là (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Có ba muối A, B, C kém bền với nhiệt, biết rằng (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Cho 9,2 gam natri vào 100 gam nước (dư ) (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Viết phương trình hoá học xẩy ra (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Phản ứng sau thuộc loại phản ứng hóa học nào? (Hóa học – Lớp 8)

3 vấn đáp

4081

Video Cho m gam al phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng thu được 0,896 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho m gam al phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng thu được 0,896 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho m gam al phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng thu được 0,896 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho m gam al phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng thu được 0,896 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho m gam al phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng thu được 0,896

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho m gam al phản ứng hết với dung dịch hno3 loãng thu được 0,896 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #phản #ứng #hết #với #dung #dịch #hno3 #loãng #thu #được