Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hỗn hợp gồm k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hỗn hợp gồm k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1 được Update vào lúc : 2022-03-20 16:25:16 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang xem: Cho Hỗn Hợp K2Co3 Và Nahco3 Tỉ Lệ Mol 1 1 Tại lize

://.youtube/watch?v=ApmwJMlah3M

Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến lúc không hề khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là

Phương pháp giải

$2H^ + + CO_3^2 – xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

$H^ + + HCO_3^ – xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

+) từ số mol HCl => PT (1)

$HCO_3^ – + OH^ – o CO_3^2 – + H_2O$

+) Từ số mol NaOH => PT (2)

$K_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2 o BaCO_3 downarrow + 2KHCO_3$

Lời giải của GV lize

$n_K_2CO_3 = n_NaHCO_3 = a,mol;,n_Ba(HCO_3)_2 = b,mol o left{ egingatheredn_CO_3^2 – = a,mol hfill n_HCO_3^ – = (a + 2b),mol hfill endgathered
ight.$

$2H^ + + CO_3^2 – xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

$H^ + + HCO_3^ – xrightarrowCO_2 uparrow + H_2O$

$n_HCl = 0,5.0,56 = 0,28,mol o 2a + (a + 2b) = 0,28,,,(1)$

$HCO_3^ – + OH^ – xrightarrowCO_3^2 – + H_2O$

$,n_NaOH = 0,2.1 = 0,2,mol o a + 2b = 0,2,,,(2)$

$ (1),(2) o a = 0,04;,,b = 0,08$

$K_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2xrightarrowBaCO_3 downarrow + 2KHCO_3$

0,04 0,08 → 0,04

$m_BaCO_3 = 0,04.197 = 7,88,g$

Đáp án cần chọn là: b

Đang xem: Cho hỗn hợp k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1

Câu hỏi liên quan

Công thức chung của oxit sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IA là

Phát biểu nào sau này là sai?

Phát biểu nào sau này là đúng?

Kim loại nào sau này tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng?

Từ hai muối X và Y thực thi những phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối X, Y tương ứng là

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

Xem thêm: Hoá Học 11 Bài 9: Axit Nitric Và Muối Nitrat, Axit Nitric Và Muối Nitrat

(IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Xem thêm: Bút Dạ Tô Màu ” Giá Tốt Tháng 7, 2022, Bộ Bút Dạ Màu Giá Tốt Tháng 7, 2022

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:

Một cốc nước có chứa những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho tới lúc những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì nước còn sót lại trong cốc

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được một,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong số đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là

Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho tới hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là

Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến lúc không hề khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là

Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Y chứa những chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là

Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một sắt kẽm kim loại kiềm X và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là

X là sắt kẽm kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, khi cho một,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa tới 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là:

Hỗn hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong số đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi khởi đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Nung 12,95 gam muối M(HCO3)2 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, rồi cho toàn bộ khí CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 10 gam kết tủa. M là:

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ tiên tiến và phát triển giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q..Cầu Giấy – Tp Hà Nội Thủ Đô

Giấy phép phục vụ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.

Xem thêm nội dung bài viết thuộc phân mục: Hóa học

Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 ( tỉ lệ mol 1: 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến lúc không hề khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là:

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Lời giải của GV Vungoi

$n_K_2CO_3 = n_NaHCO_3 = a,mol;,n_Ba(HCO_3)_2 = b,mol to left{ begingatheredn_CO_3^2 – = a,mol hfill \n_HCO_3^ – = (a + 2b),mol hfill \ endgathered  right.$

$2H^ + + CO_3^2 – xrightarrowCO_2 uparrow  + H_2O$

$H^ + + HCO_3^ – xrightarrowCO_2 uparrow  + H_2O$

$n_HCl = 0,5.0,56 = 0,28,mol to 2a + (a + 2b) = 0,28,,,(1)$

$HCO_3^ –  + OH^ – xrightarrowCO_3^2 – + H_2O$

$,n_NaOH = 0,2.1 = 0,2,mol to a + 2b = 0,2,,,(2)$

$ (1),(2) to a = 0,04;,,b = 0,08$

$K_2CO_3 + Ba(HCO_3)_2xrightarrowBaCO_3 downarrow  + 2KHCO_3$

0,04               0,08      →              0,04

$m_BaCO_3 = 0,04.197 = 7,88,g$          

4333

Clip Cho hỗn hợp gồm k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hỗn hợp gồm k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho hỗn hợp gồm k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho hỗn hợp gồm k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hỗn hợp gồm k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hỗn hợp gồm k2co3 và nahco3 tỉ lệ mol 1 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hỗn #hợp #gồm #k2co3 #và #nahco3 #tỉ #lệ #mol