Mẹo Hướng dẫn Cho hình vuông vắn ABCD tâm O gọi mn Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình vuông vắn ABCD tâm O gọi mn được Update vào lúc : 2022-04-29 03:17:56 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

02/08/2022 809

Nội dung chính

  MA→.MB→+MC→.MD→=MO→+OA→MO→+OB→+MO→+OC→MO→+OD→
  =2MO2+OA→.OB→+OC→.OD→+MO→OA→+OB→+OC→+OD→
  Có OA→+OC→=0→;OB→+OD→=0→⇒OA→+OB→+OC→+OD→=0→ 
  OA→⊥OB→⇒OA→.OB→=0, OC→⊥OD→⇒OC→.OD→=0
  Đường tròn nội tiếp hình vuông vắn cạnh a có bán kính a2⇒MO=a2⇒MO2=a24 
  Vậy =MA→.MB→+MC→.MD→=2.a24=a22  
  Đáp án cần chọn là: A CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

MA→.MB→+MC→.MD→=MO→+OA→MO→+OB→+MO→+OC→MO→+OD→
=2MO2+OA→.OB→+OC→.OD→+MO→OA→+OB→+OC→+OD→
Có OA→+OC→=0→;OB→+OD→=0→⇒OA→+OB→+OC→+OD→=0→ 
OA→⊥OB→⇒OA→.OB→=0, OC→⊥OD→⇒OC→.OD→=0
Đường tròn nội tiếp hình vuông vắn cạnh a có bán kính a2⇒MO=a2⇒MO2=a24 
Vậy =MA→.MB→+MC→.MD→=2.a24=a22  
Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho ba vec tơ a→,b→,c→ thỏa mãn nhu cầu:a→=4;b→=1;c→=5 và 5b→−a→+3c→=0→. Khi đó biểu thức M=a→.b→+b→.c→+c→.a→ có mức giá trị là:

Xem đáp án » 02/08/2022 2,530

Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a. Tập hợp những điểm M thỏa mãn nhu cầu đẳng thức 4MA2+MB2+MC2=5a22 nằm trên một đường tròn  có bán kính R. Tính R?

Xem đáp án » 02/08/2022 1,172

Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A (1; 3), B (−1; −1), 

C (1; 1). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm I (a; b). Giá trị a + b bằng

Xem đáp án » 02/08/2022 1,038

Tam giác ABC vuông cân tại A và nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính R. Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Khi đó tỉ số Rr bằng:

Xem đáp án » 02/08/2022 617

Đoạn thẳng AB có độ dài 2a, I là trung điểm AB. Khi MA→.MB→=3a2. Độ dài MI là:

Xem đáp án » 02/08/2022 605

Cho u→=a→+3b→  vuông góc với v→=7a→−5b→và x→=a→−4b→vuông góc với y→=7a→−2b→. Khi đó góc giữa hai vec tơ a→  và b→  bằng:

Xem đáp án » 02/08/2022 542

Cho tam giác ABC vuông tại A,BC=a3 , M là trung điểm của BC và có AM→.BC→=a22. Tính cạnh AB, AC

Xem đáp án » 02/08/2022 501

Từ một miếng tôn có hình dạng là nửa đường tròn bán kính 1m, người ta cắt ra một hình chữ nhật. Hỏi hoàn toàn có thể cắt được miếng tôn có diện tích s quy hoạnh lớn số 1 là bao nhiêu?

Xem đáp án » 02/08/2022 498

Cho tam giác ABC có a = 5 cm, c = 9 cm, cosC=−110. Tính độ dài đường cao ha hạ từ A của tam giác ABC

Xem đáp án » 02/08/2022 351

Trên nóc một tòa nhà có cột ăng-ten cao 5m. Từ vị trí quan sát A cao 7m so với mặt đất, hoàn toàn có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc  500  và  400 so với phương nằm ngang (như hình vẽ bên). Chiều cao của tòa nhà (được làm tròn đến hàng phần mười) là:

Xem đáp án » 02/08/2022 319

Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB, đáy lớn CD. Biết AB = AD và tanBDC^=34. Tính cosBAD^  

Xem đáp án » 02/08/2022 247

Biết sinα=2022+12018, 900<α<1800. Tính giá trị của biểu thức M=cotα+sinα1+cosα  

Xem đáp án » 02/08/2022 176

Cho đường tròn tâm O bán kính R và điểm M thỏa mãn nhu cầu MO = 3R. Một

đường kính AB thay đổi trên đường tròn. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

 S = MA + MB.

Xem đáp án » 02/08/2022 125

Cho tam giác đều ABC cạnh 18cm. Tập hợp những điểm M thỏa mãn nhu cầu đẳng thức 2MA→+3MB→+4MC→=MA→−MB→ là:

Xem đáp án » 02/08/2022 113

Các vướng mắc tương tự

Bài 1 : Cho hình vuông vắn ABCD có cạnh bằng 3 cm . Chứng minh rằng : 4 đỉnh của hình vuông vắn ABCD cùng nằm trên 1 đường tròn . Hãy tính bán kính đường tròn đó 

Bài 2 : Cho tam giác nhọn ABC . Vẽ đường tròn tâm O , bán kính BC , nó cắt những cạnh AB, AC theo thứ tự ở D và E 

a)CMR: CD vuông góc với AB , BE vuông góc với AC 

b) gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh AK vuông góc BC

Bài 3:Cho hình thang ABCD , AB//CD, AB<CD , có góc C=góc D=60 độ , CD=2AD . Chứng minh 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc 1 đường tròn. Tính diện tích s quy hoạnh đường tròn đó biết CD=4cm 

Bài 4:Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên AB, AC lần lượt lấy những điểm D, E . Gọi M, N, P, Q. lần lượt là trung điểm của DE , EB, BC, CD. Chứng minh 4 điểm M, N, P, Q. cùng thuộc 1 đường tròn 

1 , Cho hình vuông vắn ABCD có  góc A = góc D = 90 độ và cạnh AB = (frac12)CD . H là hình chiếu vuông góc của D lên canh AC . Điểm M , N là trung điểm của HC và HD

a , Chứng minh rằng ABMN là hình bình hành .

b , Chứng minh rằng N là trực tâm của tam giác AMD

c , Chứng minh rằng góc BMD = 90 độ

d , Biết CD = 16 cm , AD = 6 cm . Tính diện tích s quy hoạnh hình thang ABCD .

2 , Cho hình bình hành ABCD có góc A < 90 độ . Hai đường chéo AC , BD cắt nhau tại O . Vẽ DE , DF lần lượt vuông góc với AB và BC . Chứng minh rằng tam giác EOF cân.

3 , Cho hình thang ABCD có góc A = 60 độ . Trên tia AD lấy M , trên tia Bc lấy N sao cho AM = DN

a , Chứng minh rằng tam giác ADM = tam giác DBN

b , Chứng minh rằng góc MBN = 60 độ

c , Chứng minh rằng tam giác BNM đều .

4 , Cho hình vuông vắn ABCD , vẽ góc xAy = 90 độ . Ax cắt BC ở M , Ay cắt CD ở N

a , Chứng minh rằng tam giác MAN vuông cân

b , Vẽ hình bình hành AMFN có O là giao điểm 2 đường chéo . Chứng minh rằng OA = OC = (frac12) AF và tam giác ACF vuông tại C .

5 , Cho hình vuông vắn ABCD . Trên BC lấy điểm E . Từ A kẻ vuông góc với AE cắtt CD tạ F . Gọi I là trung điểm của EF . M là giao điểm của AI và CD . Qua E kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với CD cắt AI tại N .

a , Chứng minh rằng MENF là hình thang

b , Chứng minh rằng chu vi tam giác CME không đổi khi E hoạt động và sinh hoạt giải trí trên BC .

Reply
6
0
Chia sẻ

4617

Video Cho hình vuông vắn ABCD tâm O gọi mn ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình vuông vắn ABCD tâm O gọi mn tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho hình vuông vắn ABCD tâm O gọi mn miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho hình vuông vắn ABCD tâm O gọi mn Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình vuông vắn ABCD tâm O gọi mn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình vuông vắn ABCD tâm O gọi mn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #vuông #ABCD #tâm #gọi