Kinh Nghiệm về Cho hình lăng trụ tam giác ABC a phẩy B phẩy C phẩy xác lập nào sau này đúng Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình lăng trụ tam giác ABC a phẩy B phẩy C phẩy xác lập nào sau này đúng được Update vào lúc : 2022-05-02 06:48:31 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ta có:

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀC. b→+d→-c→=0→
    Chọn đáp án: C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

(beginarrayloverrightarrow AM = dfrac12left( overrightarrow AB’ + overrightarrow AB right)\,,,,,,,,,, = dfrac12left( overrightarrow AA’ + overrightarrow A’C’ + overrightarrow C’B’ + overrightarrow AC + overrightarrow CB right)\,,,,,,,,,, = dfrac12left( overrightarrow c – overrightarrow a + overrightarrow b – overrightarrow a + overrightarrow b right)\,,,,,,,,,, = dfrac12left( – 2overrightarrow a + 2overrightarrow b + overrightarrow c right)\,,,,,,,,,, = – overrightarrow a + overrightarrow b + dfrac12overrightarrow c endarray)

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, gọi M là trung điểm cạnh bên BB’. Đặt C A → = a → ,   C B → = b → ,   C C ‘ → = c → . Khẳng định nào sau này là đúng ?

A.  A M → = − a → + b → + 1 2 c →

B.  A M → = a → − 1 2 b → + c →

C.  A M → = − 1 2 a → + b → + c →

D.  A M → = a → + 1 2 b → − c →  

Các vướng mắc tương tự

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, M là trung điểm của BB’. Đặt  C A → = a → ,   C B → = b → ,   A A ‘ → = c →  . Khẳng định nào sau này đúng?

A.  A M → = b → + c → – 1 2 a →  

B.  A M → = a → – c → + 1 2 b →  

C.  A M → = a → + c → – 1 2 b →  

D.  A M → = b → – a → + 1 2 c →  

Phần I: Trắc nghiệm

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, M là trung điểm của BB’. Đặt C A → = a → ,   C B → = b → ,   A ‘ A → = c →  . Khẳng định nào sau này đúng?

A.  A M → = b → + c → – 1 2 a →  

B.  A M → = a → – c → + 1 2 b →  

C.  A M → = a → + c → – 1 2 b →  

D.  A M → = b → – a → + 1 2 c →  

Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi M, N, P, Q. lần lượt là trung điểm những cạnh AC, AA’, A’ C’, BC. Khẳng định nào dưới đấy là xác lập đúng?

Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a và điểm A’ cách đều ba điểm A, B, C. Cạnh bên AA’ tạo với mặt phẳng đáy một góc 60 0 . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’

A .   a 3 3 10

B .   a 3 3 12

C .   a 3 3 4

D .   a 3 3 8

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′ có toàn bộ những cạnh bằng a. Gọi M,N lần lượt là trung điểm những cạnh AB,B′C′ (tìm hiểu thêm hình vẽ bên). Côsin góc giữa hai tuyến phố thẳng MN và AC bằng

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, đỉnh A’ cách đều ba đỉnh A, B, C. Cạnh bên AA’ tạo với đáy một góc 45 0 . Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng bao nhiêu?  

A .   a 3 3 10

B .   a 3 3 12

C .   a 3 4

D .   a 3 8

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’, M là trung điểm của BB’. Đặt  C A → = a → ,   C B → = b → ,   A A ‘ → = c →  . Biểu diễn  A M →  theo những vecto  a → ,   b → ,   c →  .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Hãy kể tên những vecto có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của hình hộp và bằng vecto AB→

Xem đáp án » 08/04/2022 12,693

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Hãy thực thi những phép toán sau này (h.3.2):

a)AB→ + CD→ + EF→ + GH→

b) BE→ – CH→

Xem đáp án » 08/04/2022 9,445

Cho tứ diện ABCD. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. chứng tỏ rằng DA→ + DB→ + DC→ = 3DG→

Xem đáp án » 08/04/2022 8,781

Cho hình tứ diện ABCD. Hãy chỉ ra những vecto có điểm đầu là A và điểm cuối là những điểm còn sót lại của hình tứ diện. Các vecto đó có cùng nằm trong một mặt phẳng không?

Xem đáp án » 08/04/2022 6,184

Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của những cạnh AB và BC. Chứng minh rằng những đường thẳng IK và ED tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (AFC). Từ đó suy ra ba vecto AF→, IK→ , ED→ đồng phẳng.

Xem đáp án » 08/04/2022 5,481

Gọi M và N lần lượt là trung điểm của những cạnh AC và BD của tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm của đoạn MN và P là một điểm bất kỳ trong không khí. Chứng minh rằng :

Xem đáp án » 09/04/2022 4,899

22/12/2022 1,731

C. b→+d→-c→=0→

Đáp án đúng chuẩn

Chọn đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ với tâm O. Đẳng thức nào sau này là Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 5,466

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 1,977

Khẳng định nào sau này là Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 758

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khẳng định nào sau này Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 542

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 456

Khẳng định nào sau này là Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 455

Cho những mệnh đề sau với (α) và (β) là hai mặt phẳng vuông góc với nhau với giao tuyến m = (α) ∩ (β) và a, b, c, d là những đường thẳng. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 436

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 432

Cho tứ diện đều ABCD. Khoảng cách từ điểm D tới mặt phẳng (ABC) KHÔNG BẰNG độ dài đoạn thẳng nào dưới đây?

Xem đáp án » 22/12/2022 271

Cho a, b, c là những đường thẳng. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 161

Cho hai điểm phân biệt A, B và một điểm O bất kì. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 153

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Khẳng định nào sau này là Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 143

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có ba kích thước AB = a, AD = b, AA’ = c. Khẳng định nào sau này là SAI?

Xem đáp án » 22/12/2022 139

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 120

Với a, b, c là những đường thẳng, xác lập nào sau này là Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 110

Reply
3
0
Chia sẻ

4617

Review Cho hình lăng trụ tam giác ABC a phẩy B phẩy C phẩy xác lập nào sau này đúng ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình lăng trụ tam giác ABC a phẩy B phẩy C phẩy xác lập nào sau này đúng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho hình lăng trụ tam giác ABC a phẩy B phẩy C phẩy xác lập nào sau này đúng miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Cho hình lăng trụ tam giác ABC a phẩy B phẩy C phẩy xác lập nào sau này đúng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình lăng trụ tam giác ABC a phẩy B phẩy C phẩy xác lập nào sau này đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình lăng trụ tam giác ABC a phẩy B phẩy C phẩy xác lập nào sau này đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #lăng #trụ #tam #giác #ABC #phẩy #phẩy #phẩy #khẳng #định #nào #sau #đây #đúng