Mẹo Hướng dẫn Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a được Update vào lúc : 2022-04-22 22:29:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’ ) có đáy (ABC ) là tam giác vuông, (AB = BC = a. ) Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng ((ACC’) ) và ((AB’C’) ) bằng ((60^0) ) (tìm hiểu thêm hình vẽ bên). Thể tích của khối chóp (B’.ACC’A’ ) bằng

Nội dung chính

  Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’ ) có đáy (ABC ) là tam giác vuông, (AB = BC = a. ) Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng ((ACC’) ) và ((AB’C’) ) bằng ((60^0) ) (tìm hiểu thêm hình vẽ bên). Thể tích của khối chóp (B’.ACC’A’ ) bằng Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên A’B tạo với đáy một góc 45. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:
  Bài tập trắc nghiệm 60 phút Thể tích khối lăng trụ. – Khối đa diện và thể tích – Toán Học 12 – Đề số 9Video liên quan

Câu 33733 Vận dụng cao

Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy (ABC) là tam giác vuông, (AB = BC = a.) Biết rằng góc giữa hai mặt phẳng ((ACC’)) và ((AB’C’)) bằng (60^0) (tìm hiểu thêm hình vẽ bên). Thể tích của khối chóp (B’.ACC’A’) bằng

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

$V_B’.ACC’A’ = V – V_B’.BAC = dfrac23V$, với V là thể tích khối lăng trụ.

Tính thể tích khối lăng trụ.

Phương pháp giải:

Thể tích khối lăng trụ: (V = Sh).

Lời giải rõ ràng:

Gọi I là trung điểm cua BC, kẻ (AH bot A’I).

(Delta ABC) đều cạnh a  ( Rightarrow AI = dfracasqrt 3 2;,,S_ABC = dfraca^2sqrt 3 4)

Ta có: (left{ beginarraylAI cap left( A’BC right) = left I right\AI = 3.OIendarray right. Rightarrow dleft( O;left( A’BC right) right) = dfrac13dleft( A;left( A’BC right) right))

Ta có: (left{ beginarraylBC bot AI\BC bot AA’endarray right. Rightarrow BC bot left( AA’I right) Rightarrow BC bot AH)

Mà (AH bot A’I Rightarrow AH bot left( A’BC right) Rightarrow dleft( A;left( A’BC right) right) = AH)

( Rightarrow dleft( O;left( A’BC right) right) = dfrac13AH = dfraca6 Rightarrow AH = dfraca2)

 

(Delta AA’I) vuông tại A, (AH bot A’I)

( Rightarrow dfrac1AH^2 = dfrac1AI^2 + dfrac1AA’^2 Leftrightarrow dfrac1left( dfraca2 right)^2 = dfrac1left( dfracasqrt 3 2 right)^2 + dfrac1AA’^2)

( Leftrightarrow dfrac4a^2 = dfrac43a^2 + dfrac1AA’^2)( Leftrightarrow AA’ = dfracasqrt 6 4)

Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: (V = S_ABC.AA’ = dfraca^2sqrt 3 4.dfracasqrt 6 4 = dfrac3a^3sqrt 2 16).

Chọn: A

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên A’B tạo với đáy một góc 45. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Tam giác ABC đều:

Góc giữa vuông cân tại A

(đvtt).

Vậy đáp án đúng là: D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Thể tích khối lăng trụ. – Khối đa diện và thể tích – Toán Học 12 – Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Khối lăng trụ ABC.A’B’C’ hoàn toàn có thể tích bằng , đáy là tam giác đều cạnh bằng 2a. Tính khoảng chừng cách giữa AB và B’C’.

  Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh . Đường thẳng phù thích hợp với đáy một góc . Tính thể tích của khối lăng trụ .

  Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh . Mặt phẳng tạo với mặt đáy góc . Tính theo thể tích khối lăng trụ .

  Cho lăng trụđứng có đáy là tam giác đều cạnh bằng . Cạnh bên . Thểtích khối lăng trụlà

  Cho một tấm nhôm hình chữ nhật có , . Ta gập tấm nhôm theo hai cạnh và vào phía trong cho tới lúc và trùng nhau như hình vẽ bên để dược một hình lăng trụ khuyết hai đáy. Khi đó hoàn toàn có thể tạo nên khối lăng trụ với thể tích lớn số 1 bằng:

  Lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân tại A, , cạnh bên và có hai đáy là hai tam giác nội tiếp. hai đường tròn đáy của hình trụ . Tính thể tích khối trụ .

  Lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân AB = AC = a, A’C = 2a. Thể tích khối trụ là

  Cho khối lăng trụ đứng tam giác có đáy là một tam giác vuông cân tại , , góc giữa và mặt phẳng bằng . Thể tích khối lăng trụ là

  Một hình hộp chữ nhật có kích thước a (cm) x b (cm) x c (cm) , trong số đó a, b , c là những số nguyên và 1≤a≤b≤c . Gọi V (cm3) và S (cm2) lần lượt là thể tích và diện tích s quy hoạnh toàn phần của hình hộp. Biết V=S , tìm số những bộ ba số (a,b,c) ?

  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’, có cạnh bằng 3, và hình nón có đỉnh O, đường tròn đáy có bán kính là O’A’ (như hình vẽ bên). Tính tỉ số , biết rằng V1 là thể tích của hình lập phương và V2 là thể tích của hình nón.

  Các đường chéo của những mặt một hình hộp chữ nhật bằng Tính thể tích của khối hộp chữ nhật đó.

  Cho hìnhhộpđứngcóđáylàhìnhvuông, cạnhbênbằngvàđườngchéo. Thểtíchcủakhốihộpbằngbaonhiêu?

  Tính thể tích của khối hộp chữ nhật , biết

  Lăng trụ đứng ABCA’B’C’ có đáy là tam giác vuông cân AB = AC = a, A’C = 2a. Thể tích khối trụ là ?

  Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được xếp theo chiều dọc, những quả bóng bàn có kích thước như nhau. Phần không khí còn trống trong hộp chiếm

  Cho khối lăng trụ (T) có độ cao bằng a và thể tích bằng Tính diện tích s quy hoạnh đáy S của (T).

  Lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên độ dài . Thể tích khối trụ là ?

  Cho lăng trụ tam giác đều có toàn bộ những cạnh đều bằng . Tính thể tích của khối lặng trụ.

  Cho hình lập phương cạnh a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn trụ nội tiếp hai mặt trái chiều của hình lập phương. Gọi là diện tích s quy hoạnh của sáu mặt của hình lập phương, là diện tích s quy hoạnh xung quanh của hình trụ. Tỉ số bằng ?

  Cho lăng trụ xiên tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu của A’ xuống (ABC) là tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết AA’ phù thích hợp với đáy ABC một góc 60 . Tính thể tích khối lăng trụ.

  Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại ; ; . Biết cạnh bên của lăng trụ bằng . Thể tích khối lăng trụ là:

  Cho hình lăng trụđứng cóđáy là hình vuông vắn cạnh bằng 3, đường chéo của mặt bên cóđộ dài bằng 5. Tính thể tích V của khối lăng trụ

  Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a, gọi I là trung điểm BC, góc giữa A’I và mặt phẳng (ABC) bằng . Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với hai cạnh đáy là AD và BC trong số đó , AC cắt BD tại O, thể tích khối chóp S.OCD là , khi đó thể tích khối chóp S.ABCD là:

  Diện tích toàn phần của một hình lập phương bằng .Thể tích khối lập phương đó :

  Cho khốilăngtrụđứngcóđáylàtam giácđều. Mặtphẳngtạovớiđáygócvàtam giáccódiệntíchbằng8.TínhthểtíchVcủakhốilăngtrụđãcho.

  Cho hình lăng trụ đứng có đáy ABC là tam giác vuông tại A, . Đuòng chéo B’C của mặt bên (BB’C’C) tạo với mặt phẳng (AA’C’C) một góc 30. Tính thể tích của khối lăng trụ theo a.

  Cho lăng trụ có đáy là hình thoi cạnh , biết là hình chóp đều và phù thích hợp với mặt đáy một góc . Thể tích khối lăng trụ là:

  Cho hình lăng trụ có đáy là hình thoi cạnh a, . Chân đường cao hạ từ B’ trùng với tâm O của đáy ; góc giữa mặt phẳng với đáy bằng 60. Thể tích lăng trụ bằng:

  Cho hình hộp đứng có đáy là hình vuông vắn, cạnh bên bằng và đường chéo . Tính thể tích khối hộp này.

  Cho một hình hộp chữ nhật. Nếu ta tăng độ cao của hình hộp lên 6 lần và giảm những kích thước đáy 3 lần thì thể tích khối hộp thay đổi ra làm sao?

  Cho một khối trụ có bán kính đáy bằng a, thiết diện của hình trụ qua trục là hình vuông vắn cóchu vi là 8. Thể tích khối trụ có mức giá trị bằng:

  Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên A’B tạo với đáy một góc 45. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:

  Tính thể tích V của khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh mặt đáy bằng và độ cao bằng

  Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , . Mặt phẳng tạo với đáy một góc . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

  Đáy của lăng trụ đứng tam giác là tam giác đều cạnh . Mặt tạo với đáy một góc 30 và diện tích s quy hoạnh tam giác bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ.

  Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’. Gọi M là trung điểm cạnh AA’. Mặt phẳng (MBC) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tỉ số thể tích cua hai phần đó bằng:

  Cho lăng trụđứng ABC.A’B’C’ cóđáy ABC là tam giác vuông cân tại B. Biết . Thể tích khối lăng trụđã cho là

  Cho hình lăng trụ tam giác đều có , . Tính thể tích khối lăng trụ .

  Cho hình lăng trụ . Gọi , , lần lượt là những điểm thuộc những cạnh , , sao cho , , . Gọi , lần lượt là thể tích của hai khối đa diện và . Tính tỉ số .

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Cho hình hộp chữ nhật có . Gọi M, N, P lần luợt là trung điểm những cạnh và (tìm hiểu thêm hình vẽ bên). Côsin góc giữa hai mặt phẳng và bằng:

  Cho một lượng rất nhỏ bột sắt vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch (A) và khí (B). Sau đó cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch (A) thì thu được dung dịch (D) và chất rắn (E). Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số chất trong dung dịch (D) (không tính nước) và chất rắn (E) lần lượt là ?

  Cho vậtđượcđỡbởihaithanhnhưhìnhvẽ. Biếtgiatốctrọngtrườngg = 10 m/s2vàcácphảnlựcdo thanhtácdụnglênvậthướngdọctheothanh. Lựcdo thanh(1) tácdụnglênvậtlà50 N. Khốilượngcủavậtlà:

  Trong hệ trục tọa độcho hai điểm và đường thẳng .Tìm điểm trên đường thẳng sao cho tam giác nhỏ nhất .

  Giá trị lớn số 1 của hàm số đạt được khi:

  Cho một tấm tôn hình chữ nhật ABCD có . Ta gập. tấm tôn theo 2 cạnh MN và QP vào phía trong sao cho BA trùng với CD để được lăng trụ đứng khuyết hai đáy. Khối lăng trụ có thể tích lớn nhất khi bằng bao nhiêu?

  Hàm số đồng biến trên:

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có phương trình:

  Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
  – Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;
  – Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
  – Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3;
  – Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
  Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là

  Đung nóng 100 gam dung dịch Glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

://.youtube/watch?v=QIPIjfe5lq0

4169

Review Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình lăng trụ đứng ABC A phẩy B phẩy C phẩy có đáy ABC là tam giác đều cạnh a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #lăng #trụ #đứng #ABC #phẩy #phẩy #phẩy #có #đáy #ABC #là #tam #giác #đều #cạnh