Kinh Nghiệm về Cho hình hộp ABCD efgh đẳng thức nào sau này đúng Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình hộp ABCD efgh đẳng thức nào sau này đúng được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-24 15:35:17 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

14/03/2022 47

Nội dung chính

  Đáp án: A
  Giải thích:
  Hướng dẫn giải: + Gọi O là tâm của hình hộp ABCD.A1B1C1D1.
  + Vận dụng công thức trung điểm để kiểm tra. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀBài tập trắc nghiệm 15 phút Vectơ trong không khí: Đẳng thức vectơ. – Toán Học 11 – Đề số 2Video liên quanC. AB→+AA’→=AD→+DD’→D. AB→+BC→+CC’→=AD’→+D’O→+OC’→
  Chọn đáp án: C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án: A
Giải thích:
Hướng dẫn giải: + Gọi O là tâm của hình hộp ABCD.A1B1C1D1.
+ Vận dụng công thức trung điểm để kiểm tra.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Trong những xác lập sau, xác lập nào sai?

Xem đáp án » 14/03/2022 171

Cho ba vectơ a→,  b→,  c→. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 14/03/2022 116

Hãy chọn mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau này:

Xem đáp án » 14/03/2022 72

Cho tứ diện ABCD và điểm G thỏa mãn nhu cầu GA→+GB→+GC→+GD→=0→ [G là trọng tâm của tứ diện]. Gọi G0 là giao điểm của GA và mp[BCD]. Trong những xác lập sau, xác lập nào đúng?

Xem đáp án » 14/03/2022 56

Cho tứ diện ABCD. Đặt AB→=a→,AC→=b→,AD→=c→, gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Trong những đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

Xem đáp án » 14/03/2022 48

Trong những mệnh đề sau này, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 14/03/2022 42

Cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1. Gọi M là trung điểm AD. Chọn đẳng thức đúng.

Xem đáp án » 14/03/2022 40

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Đặt SA→=a→,SB→=b→,SC→=c→, SD→=d→. Khẳng định nào sau này đúng.

Xem đáp án » 14/03/2022 34

Cho tứ diện ABCD có những cạnh đều bằng a. Hãy chỉ ra mệnh đề sai trong những mệnh đề sau này:

Xem đáp án » 14/03/2022 33

Cho tứ diện ABCD. Người ta định nghĩa “ G là trọng tâm tứ diện ABCD khi GA→+GB→+GC→+GD→=0→”. Khẳng định nào sau này sai ?

Xem đáp án » 14/03/2022 33

Cho tứ diện ABCD và I là trọng tâm tam giác ABC. Đẳng thức đúng là.

Xem đáp án » 14/03/2022 26

Gọi M,N lần lượt là trung điểm của những cạnh AC và BD của tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm đoạn MN và P là một trong điểm bất kỳ trong không khí. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: IA→+[2k−1]IB→+kIC→+ID→=0→

Xem đáp án » 14/03/2022 19

Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh bằng a. Ta có AB→.EG→ bằng?

Xem đáp án » 14/03/2022 16

Cho hình lăng trụ ABCA’B’C’, M là trung điểm của. Đặt CA→=a→, CB→=b→,AA’→=c→. Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 14/03/2022 13

 Cho tứ diện ABCD. Trên những cạnh AD và BC lần lượt lấy M,N sao cho AM=3MD, BN=3NC. Gọi P,Q. lần lượt là trung điểm của AD và BC. Trong những xác lập sau, xác lập nào sai?

Xem đáp án » 14/03/2022 13

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Vectơ trong không khí: Đẳng thức vectơ. – Toán Học 11 – Đề số 2

Làm bài

  Cho tứ diện ABCD. Gọi P, Q. là trung điểm của AB và CD. Chọn xác lập đúng?

  Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm tam giác BCD. Đặt x→=AB→; y→=AC→; z→=AD→. Khẳng định nào sau này đúng?

  Trong không khí cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:

  Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN. Trong những xác lập sau, xác lập nào sai?

  Cho tứ diện ABCD. Tìm giá trị của k thích hợp thỏa mãn nhu cầu: AB→. CD→+AC→. DB→+AD→. BC→=k

  Cho tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm CD. Khẳng định nào sau này đúng :

  Cho ba vectơ a→,b→,c→ không đồng phẳng. Xét những vectơ x→=2a→−b→; y→=−4a→+2b→; z→=−3b→−2c→ . Chọn xác lập đúng?

  Cho tam giác ABC có diện tích s quy hoạnh S. Tìm giá trị của k thích hợp thỏa mãn nhu cầu: S=12AB→2. AC→2−2kAB→. AC→2.

  Cho hình hộp ABCD. A’B’C’D’ với tâm O. Hãy chỉ ra đẳng thức sai trong những đẳng thức sau này:

  Cho tứ diện ABCD và điểm G thỏa mãn nhu cầu GA→+GB→+GC→+GD→=0→ [G là trọng tâm của tứ diện]. Gọi G0 là giao điểm của GA và mp[BCD]. Trong những xác lập sau, xác lập nào đúng?

  Điền những cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
  Nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới là vì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Tiêm vào máu bệnh nhân 10cm3 dung dịch chứa

  có chu kì bán rã T = 15h với nồng độ 10-3mol/lít. Sau 6h lấy 10cm3 máu tìm thấy 1,5.10-8 mol Na24. Coi Na24 phân loại đều. Thể tích máu của người được tiêm khoảng chừng:

  Cho những chất sau: NaHCO3 [1]; CH3COONa [2]; H2C2O4 [3]; CaC2 [4]; Al4C3 [5]; C2H5OH [6]; C2H5Cl [7]. Những chất hữu cơ là:

  Cho dãy số

  , biết . Số hạng bằng:

  Vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp vào thời điểm cuối thế kỉ XVIII là

  Các phường hội nêu lên phường quy nhằm mục đích nhiều mục tiêu, ngoại trừ việc

  The mixture looks rather dry. Maybe you should add________ water.

  Hành vi nào sau này không phù phù thích hợp với chuẩn mực của xã hội?

  Đối với giáo dục và đào tạo và giảng dạy thì việc xã hội hoá giáo dục: phong phú hoá nhiều chủng quy mô nhà trường, những hình thức giáo dục, xây dựng xã hội học tập là

  I couldn’t see what she was doing. It was so dark down there.

22/12/2022 7,158

C. AB→+AA’→=AD→+DD’→

Đáp án đúng chuẩn

D. AB→+BC→+CC’→=AD’→+D’O→+OC’→

Chọn đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 2,576

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, Đặt AA’→= a→, AB→= b→, AC→= c→, BC→ = d→. Đẳng thức nào sau này đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 2,376

Khẳng định nào sau này là Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 1,374

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 796

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Khẳng định nào sau này Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 736

Cho những mệnh đề sau với (α) và (β) là hai mặt phẳng vuông góc với nhau với giao tuyến m = (α) ∩ (β) và a, b, c, d là những đường thẳng. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 690

Cho tứ diện đều ABCD. Khoảng cách từ điểm D tới mặt phẳng (ABC) KHÔNG BẰNG độ dài đoạn thẳng nào dưới đây?

Xem đáp án » 22/12/2022 672

Khẳng định nào sau này là Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 627

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 617

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có ba kích thước AB = a, AD = b, AA’ = c. Khẳng định nào sau này là SAI?

Xem đáp án » 22/12/2022 318

Cho a, b, c là những đường thẳng. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 276

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 232

Với a, b, c là những đường thẳng, xác lập nào sau này là Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 221

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Khẳng định nào sau này là Sai?

Xem đáp án » 22/12/2022 217

Cho hai điểm phân biệt A, B và một điểm O bất kì. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 22/12/2022 216

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho hình hộp ABCD efgh đẳng thức nào sau này đúng

4368

Review Cho hình hộp ABCD efgh đẳng thức nào sau này đúng ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình hộp ABCD efgh đẳng thức nào sau này đúng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho hình hộp ABCD efgh đẳng thức nào sau này đúng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho hình hộp ABCD efgh đẳng thức nào sau này đúng Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình hộp ABCD efgh đẳng thức nào sau này đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình hộp ABCD efgh đẳng thức nào sau này đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #hộp #ABCD #efgh #đẳng #thức #nào #sau #đây #đúng