Mẹo Hướng dẫn Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC -Thủ Thuật Mới Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC -Thủ Thuật Mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-18 13:30:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC Mới Nhất
Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-18 13:15:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hình chóp tứ giác đều (S.ABCD) có cạnh đáy bằng (a), cạnh bên bằng (sqrt 2 a). Độ lớn của góc giữa đường thẳng (SA) và mặt phẳng đáy bằng:

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.

B.

C.

D.

Cho hình chóp tứ giác đều (S.ABCD) có cạnh đáy bằng (2a), góc giữa cạnh bên với mặt đáy bằng (45^0). Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh xung quanh của khối nón đỉnh (S), đáy là đường tròn ngoại tiếp (ABCD).

A.

B.

C.

(dfracsqrt 2 pi a^22)

D.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a. Mặt bên của hình chóp tạo với mặt đáy một góc 60o. Mặt phẳng (P) chứa AB và trải qua trọng tâm G của tam giác SAC cắt SC, SD lần lượt tại M và N. Thể tích khối chóp S.ABMN là

18/06/2022 561

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong những đường tròn sau này, đường tròn nào tiếp xúc với trục Ox?

Xem đáp án » 18/06/2022 532

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R, đồ thị của đạo hàm f'(x) như hình vẽ bên.

Trong những mệnh đều sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 409

Cho ba số x ; 5; 2y theo thứ tự lập thành cấp số cộng và ba số x ; 4; 2y theo thứ tự lập thành cấp số nhân thì |x-2y| bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 317

Cho hàm số y=f(x) xác lập và liên tục trên khoảng chừng chừng (-∞;12) và 12;+∞. Đồ thị hàm số y=f(x) là đường cong trong hình vẽ bên.

Tìm mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau

Xem đáp án » 18/06/2022 273

Cho khối chóp S.ABCD hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng 1 và đáy ABCD là hình bình hành. Trên cạnh SC lấy điểm E sao cho SE = 2EC. Tính thể tích V của khối tứ diện SEBD

Xem đáp án » 18/06/2022 239

Một đội gồm 5 nam và 8 nữ. lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Tính xác suất để bốn người được chọn có tối thiểu 3 nữ

Xem đáp án » 18/06/2022 212

Có 9 tấm thẻ đánh số từ là một trong đến 9. Chọn ngẫu nhiên ra hai tấm thẻ. Tính xác suất để tích của hai số trên hai tấm thẻ là một số trong những trong những chẵn

Xem đáp án » 18/06/2022 207

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi K là trung điểm của DD’ Tính khoảng chừng chừng cách giữa hai tuyến phố thẳng CK, A’D

Xem đáp án » 18/06/2022 197

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = BC = a,BB’=a3.  Tính góc giữa đường thẳng A’B và mặt phẳng (BCC’B’).

Xem đáp án » 18/06/2022 184

Tính cosin góc giữa 2 đường thẳng d1:x+2y-7=0,d2:2x-4y+9=0.

Xem đáp án » 18/06/2022 177

Cho tam giác ABC với A(1;1), B(0;-2), C(4;2). Phương trình tổng quát của đường trung tuyến trải qua điểm B của tam giác ABC là

Xem đáp án » 18/06/2022 163

Cho 2 tập hợp M=2;11 và N=2;11. Khi đó   là

Xem đáp án » 18/06/2022 153

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, Mặt bên (SAB) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Thể tích V của khối chóp S.ABC là

Xem đáp án » 18/06/2022 146

Đường cong trong hình sau là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phưng án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Xem đáp án » 18/06/2022 142

Cho hàm số bậc ba f(x) và gx=fmx2+nx+pm,n,p..∈ có đồ thị như hình dưới (Đường nét liền là đồ thị hàm số f(x) , nét đứt là đồ thị của hàm g(x) đường thẳng x=-12 là trục đối xứng của đồ thị hàm số g(x) 

Giá trị của biểu thức P=n+mm+pp+2n bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 128

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #tứ #giác #đều #sabcd #có #cạnh #đáy #bằng #góc #giữa #đường #thẳng

4148

Video Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC -Thủ Thuật Mới ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC -Thủ Thuật Mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC -Thủ Thuật Mới miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC -Thủ Thuật Mới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC -Thủ Thuật Mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chóp tứ giác đều sabcd có cạnh đáy bằng 2a góc giữa đường thẳng AC -Thủ Thuật Mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #tứ #giác #đều #sabcd #có #cạnh #đáy #bằng #góc #giữa #đường #thẳng #Thủ #Thuật #Mới