Thủ Thuật về Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào được Update vào lúc : 2022-04-07 07:06:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào Chi Tiết
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào được Update vào lúc : 2022-04-07 07:05:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng trải qua trung điểm M của cạnh AB, tuy nhiên tuy nhiên với BD và SA. Câu 28 trang 60 SGK Hình học 11 Nâng cao – Bài 3: Đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng

Nội dung chính

    B. MH trong số đó H là giao điểm của SD và PEC. MK trong số đó K là giao điểm của SB và PF
    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng trải qua trung điểm M của cạnh AB, tuy nhiên tuy nhiên với BD và SA

Gọi (β) là mặt phẳng qua M và tuy nhiên tuy nhiên với BD, SA.

BD // (β) nên (β) cắt mp(ABCD) theo giao tuyến MN // BD (N (in) AD).

SA // (β) nên (β) cắt mp(SAB) theo giao tuyến MP // SA (P (in) SB).

Quảng cáo

(β) cắt mp(SAD) theo giao tuyến NQ // SA (Q.. (in) SD ).

Gọi I = MN ∩ AC.

(β) cắt mp(SAC) theo giao tuyến IK // SA (K (in) SC)

Thiết diện cần tìm là ngũ giác MNQKP.

Giải rõ ràng:

+ Trong mặt phẳng (left( SBC right))kẻ (MF//SBleft( F in BC right))

+ Trong mặt phẳng (left( ABCD right))kẻ (FN//BAleft( N in AD right))

Từ đó ta có (left( MNF right)//left( SAB right))

Trong (left( SCD right)) kẻ (ME//CDleft( E in SD right) Rightarrow ME//CD//FN//AB) hay (left( MNF right) equiv left( MFNE right))

Suy ra (left( alpha  right) equiv left( MFNE right))

Ta có (left{ beginarraylleft( alpha  right) cap left( SBC right) = MFleft( alpha  right) cap left( SDC right) = MEleft( alpha  right) cap left( SAD right) = NEleft( alpha  right) cap left( ABCD right) = NFendarray right.)  nên thiết diện cắt bởi (left( alpha  right)) là tứ giác (MENF)

Mà (ME//FN Rightarrow MENF) là hình thang.

Chọn B

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Trong mặt phẳng đáy vẽ đường thẳng d trải qua A và không tuy nhiên tuy nhiên với những cạnh hình bình hành, d cắt đoạn BC tại E. Gọi C’ là một điểm nằm trên cạnh SC.

a) Tìm giao điểm M của CD và mặt phẳng (C’AE)

b) Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (C’AE)

Các vướng mắc tương tự

19/06/2022 537

B. MH trong số đó H là giao điểm của SD và PE C. MK trong số đó K là giao điểm của SB và PF

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD ; gọi G là trọng tâm tam giác BCD và M là trung điểm CD; I là yếu tố ở trên đoạn thẳng AG; BI cắt (ACD) tại J. Chọn xác lập sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 10,755

Cho tứ diện ABCD. Gọi M; N lần lượt  là  trung điểm của AC và  BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP= 2 PD. Giao điểm của CD và mp (MNP) là giao điểm của:

Xem đáp án » 19/06/2022 9,150

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I; J lần lượt là trung điểm của SA; SB. Hỏi xác lập nào sau này là sai.

Xem đáp án » 19/06/2022 6,024

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC; I là giao điểm của Am và ( SBD). Mệnh đề nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 3,616

Cho tứ diện S. ABC. Lấy điểm E; F lần lượt trên đoạn SA; SB và điểm G trọng tâm giác ABC. Gọi H là giao điểm của EF và AB; J là giao điểm của HG và BC. Tìm giao tuyến của (EFG) và  (SGC).

Xem đáp án » 19/06/2022 2,331

Cho tứ diện ABCD có E và F lần lượt là trung điểm của AB và CD; G là trọng tâm tam giác BCD. Giao điểm của đường thẳng EG và mp (ACD) là

Xem đáp án » 19/06/2022 2,125

Cho tứ diện ABCD và điểm M thuộc AB và N thuộc CD; điểm G nằm trong tam giác BCD. Tìm giao tuyến của (GMN) và (ACD)

Xem đáp án » 19/06/2022 2,001

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mặt phẳng (GCD) cắt tứ diện theo 1 thiết diện có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,791

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang (AB// CD). Tìm xác lập sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,759

Cho tứ giác ABCD có AC và BD căt nhau tại O. Một điểm S không thuộc mp (ABCD). Trên đoạn SC lấy 1 điểm M không trùng với S và C. Giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM) là

Xem đáp án » 19/06/2022 997

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Mặt phẳng α qua MN cắt AD; BC lần lượt  tại P và Q… Biết MP cắt NQ tại I. Ba điểm nào sau này thẳng hàng?

Xem đáp án » 19/06/2022 950

Cho tứ diện ABCD. Gọi E; F; G là yếu tố lần lượt thuộc những cạnh AB; AC; BD sao cho  EF cắt BC tại I; EG cắt AD tại H . Ba đường nào sau này đồng quy?

Xem đáp án » 19/06/2022 913

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang AB// CD. Gọi I là giao điểm của AC và BD. Trên cạnh  SB lấy điểm M . Tìm giao tuyến của  mặt phẳng (ADM) và (SAC)?

Xem đáp án » 19/06/2022 877

Cho tứ diện S.ABCD . Gọi L; M; N lần lượt là những điểm trên những cạnh SA; SB và AC sao cho LM không tuy nhiên tuy nhiên với AB ; LN không tuy nhiên tuy nhiên với SC. Mặt phẳng (LMN) cắt những cạnh AB; BC; SC lần lượt tại K; I; J. Ba điểm nào sau này thẳng hàng

Xem đáp án » 19/06/2022 790

Cho tứ diện S. ABC. Lấy M thuộc SB; N thuộc AC và I thuộc SC sao cho MI không tuy nhiên tuy nhiên với BC; NI không tuy nhiên tuy nhiên với SA. Gọi K là giao điểm của MI và BC. Tìm giao tuyến của (MNI) với (SAB).

Xem đáp án » 19/06/2022 541

Share Link Cập nhật Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #sabcd #có #đáy #ABCD #là #hình #bình #hành #đường #thẳng #tuy nhiên #tuy nhiên #với #mặt #phẳng #nào

4483

Clip Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chóp sabcd có đáy ABCD là hình bình hành đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #sabcd #có #đáy #ABCD #là #hình #bình #hành #đường #thẳng #tuy nhiên #tuy nhiên #với #mặt #phẳng #nào