Kinh Nghiệm về Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-20 20:01:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a được Update vào lúc : 2022-04-20 19:59:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính


    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Gắn hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ với (A in Ox;B in Oy;C in Oz) và (OA = OB = OC = a.) 

Khi đó (Aleft( a;0;0 right),Bleft( 0;a;0 right),Cleft( 0;0;a right) Rightarrow Mleft( fraca2;fraca2;0 right)) 

Ta có (overrightarrow OM  = left( fraca2;fraca2;0 right) Rightarrow left| overrightarrow OM right| = sqrt fraca^24 + fraca^24 + 0  = fracasqrt 2 2) và (overrightarrow BC  = left( 0; – a;a right) Rightarrow left| overrightarrow BC right| = sqrt a^2 + a^2  = asqrt 2 ) 

Từ đó (cos left( overrightarrow BC ;overrightarrow OM right) = fracoverrightarrow BC .overrightarrow OM = fracfraca2.0 + fraca2.( – a) + 0.aasqrt 2 .fracasqrt 2 2 = frac – fraca^22a^2 =  – frac12.)

Nên góc giữa hai véc tơ (overrightarrow BC ;overrightarrow OM ) là (120^0) 

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 50

18/06/2022 143

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD, gọi G1,G2 lần lượt là trọng tâm những tam giác BCD và ACD . Mệnh đề nào sau này SAI? 

Xem đáp án » 18/06/2022 1,039

Cho hàm số y=x4-2×2+m-2 có đồ thị C. Gọi S là tập những giá trị của m sao cho đồ thị C có đúng một tiếp tuyến tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox. Tổng toàn bộ những thành phần của S là  

Xem đáp án » 18/06/2022 856

Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục ta được thiết diện là hình chữ nhật ABCD có AB và CD thuộc hai đáy của hình trụ, AB = 4a, AC = 5a. Thể tích khối trụ là

Xem đáp án » 18/06/2022 701

Cho tứ diện SABC và G là trọng tâm của tứ diện, mặt phẳng xoay quanh AG và cắt những cạnh SB, SC tương ứng tại M, N. Giá trị nhỏ nhất của tỉ số VS.AMNVS.ABC là

Xem đáp án » 18/06/2022 646

Cho phương trình mln2x+1-x+2-mlnx+1-x-2=01. Tập toàn bộ giá trị của tham số m để phương trình 1 có những nghiệm, trong số đó có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn nhu cầu nhu yếu 0

Xem đáp án » 18/06/2022 333

Cho a>0,b>0 thỏa mãn nhu cầu nhu yếu a2+4b2=5ab. Khẳng định nào sau này đúng?


Xem đáp án » 18/06/2022 321

Thiết diện của hình trụ và mặt phẳng chứa trục của hình trụ là hình chữ nhật có chu vi là 12cm. Giá trị lớn số 1 của thể tích khối trụ là 

Xem đáp án » 18/06/2022 321

Cho hình chóp S.ABC có AB=AC=4,BC=2,SA=43,SAB=SAC=30°. Tính thể tích khối chóp S.ABC

Xem đáp án » 18/06/2022 293

Cho k,nk

Xem đáp án » 18/06/2022 268

Có bao nhiêu giá trị của tham số m để giá trị lớn số 1 của hàm số y=x-mét vuông-2x-m trên đoạn [0;4] bằng -1

Xem đáp án » 18/06/2022 264

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ hoàn toàn hoàn toàn có thể tích bằng V . Gọi M là trung điểm cạnh BB’, điểm N thuộc cạnh CC’ sao cho CN=2C’N. Tính thể tích khối chóp A,BCNM theo V

Xem đáp án » 18/06/2022 255

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và ABC=60°. Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Gọi φ là goc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SCD), tính sinφ biết rằng SB = a.

Xem đáp án » 18/06/2022 235


Cho hàm số y=x-3×3-3mx2+2m2+1x-m. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc đoạn [-6;6] của tham số m để đồ thị hàm số có bốn đường quán cận?

Xem đáp án » 18/06/2022 230

Cho a, b, c dương và khác 1. Các hàm số y=logax,y=logbx,y=logcx có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 209

Tập nghiệm của bất phương trình log13x-1+log311-2x≥0 là

Xem đáp án » 18/06/2022 206

Đáp án D

Từ giả thiết ta thấy   OBC  tam giác vuông nên thể tích cần tìm là:

VO.ABC = 13OA.SOBC = 16OA.OB.OC = abc6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chia Sẻ Link Tải Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a miễn phí


Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a miễn phí.


Giải đáp vướng mắc về Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #oabc #có #đôi #một #vuông #góc #và #oaoboca

4268

Review Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chóp oabc có oa ob oc đôi một vuông góc và oa=ob=oc=a Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #oabc #có #đôi #một #vuông #góc #và #oaoboca #Mới #nhất