Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 12:27:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a 2022
Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a được Update vào lúc : 2022-05-14 12:26:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho khối chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Gọi M là trung điểm SB, N là trung điểm SC sao cho (NS = 2NC ). Thể tích của khối chóp A.BCNM bằng:

A.

(fraca^3sqrt 11 18)

B.

(fraca^3sqrt 11 24)

C.

(fraca^3sqrt 11 36)

D.

(fraca^3sqrt 11 16)

Cho hình chóp đều (S.ABC) có cạnh đáy bằng (a), cạnh bên bằng (2a). Gọi (M) là trung điểm của (SA). Thể tích của khối chóp (M.ABC) bằng:

A.

(dfracsqrt 13 a^312) .

B.

(dfracsqrt 11 a^348)

C.

(dfracsqrt 11 a^38).

D.

(dfracsqrt 11 a^324)

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #đều #SABC #có #cạnh #bên #bằng

4073

Video Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chóp đều SABC có cạnh bên bằng 2a Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #đều #SABC #có #cạnh #bên #bằng #Chi #tiết