Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx Mới nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx Mới nhất được Update vào lúc : 2022-06-24 00:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-23 23:45:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

    Biết f(x)là hàm liên tục trên ℝvà∫09f(x)dx=9. Khi đó giá trị của∫14f(3x-3)dx làCho f(x) là hàm số liên tục trên Rvà thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk ∫01f(x)dx=4;∫03f(x)dx=6TínhI=∫-11f(2x+1)dx

Hay nhất

Chọn D

f(x) là hàm số chẵn và liên tục trên (rm R) nên

(int _-1^1f(x)dx=2int _0^1f(x)dx ).

Mà (int _-1^1f(x)dx=2 .) nên (int _0^1f(x)dx =1).

Chú ý :

Có thể biến hóa (int _-1^1f(x)dx=int _-1^0f(x)dx+int _0^1f(x)dx .)

Xét( I=int _-1^0f(x)dx)

Đặt (x=-tRightarrow dx=-dt ).

Đổi cận:

x
-1
0
t
1
0

Vì f(x) là hàm chẵn nên f(-t)= f(t).

( I=-int _-1^0f(-t)dt=int _0^1f(t)dt=int _0^1f(x)dx ).

Vậy (int _-1^1f(x)dx=2int _0^1f(x)dx .)

Biết f(x)là hàm liên tục trên ℝvà∫09f(x)dx=9. Khi đó giá trị của∫14f(3x-3)dx là

A. 27

B. 3

Đáp án đúng chuẩn

C. 24

D. 0

Xem lời giải

Cho f(x) là hàm số liên tục trên Rvà thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk ∫01f(x)dx=4;∫03f(x)dx=6TínhI=∫-11f(2x+1)dx

A. I = 6

B. I = 3

C. I = 4

D. I = 5

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

Reply
4
0
Chia sẻ

Share Link Download Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #là #hàm #số #liên #tục #trên #và #và #tính #giá #trị #của #ifx

4544

Video Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho fx là hàm số liên tục trên R và 2 0 fx dx − 5 ∫ và 3 1 fx dx 2 10 ∫ tính giá trị của 2 0 ifx Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #là #hàm #số #liên #tục #trên #và #và #tính #giá #trị #của #ifx #Mới #nhất