Thủ Thuật Hướng dẫn Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab Chi tiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-26 00:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab được Update vào lúc : 2022-05-25 23:45:03 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho đường tròn (O), điểm A nằm cạnh bên phía ngoài đường tròn. Kẻ những tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là những tiếp điểm).. Bài 26 trang 115 sgk Toán 9 – tập 1 – Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Cho đường tròn (O), điểm A nằm cạnh bên phía ngoài đường tròn. Kẻ những tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là những tiếp điểm).

a) Chứng minh rằng OA vuông góc với BC.

b) Vẽ đường kính CD. Chứng minh rằng BD tuy nhiên tuy nhiên với AO.

c) Tính độ dài những cạnh của tam giác ABC; biết (OB=2cm, OA=4cm).

a) Vì AB, AC là những tiếp tuyến nên (AB=AC) và (widehatA_1=widehatA_2).

Suy ra (OAperp BC) (tính chất của tam giác cân).

b) Điểm B nằm trên đường tròn đường kính CD nên (widehatCBD=90^circ).

Quảng cáo

Suy ra BD//AO (vì cùng vuông góc với BC).

c) Nối OB thì (OBperp AB.)

Xét tam giác AOB vuông tại B có: (sin widehat A_1 = OB over OA=frac24=frac12)

(Rightarrow widehatA_1=30^circRightarrow widehatBAC=60^circ.)

Tam giác ABC cân, có một góc (60^circ) nên là tam giác đều.

Ta có (AB^2=OA^2-OB^2=4^2-2^2=12Rightarrow AB=2sqrt3.)

Vậy (AB=AC=BC=2sqrt3cm).

Nhận xét. Qua câu c) ta thấy: Góc tạo bởi hai tiếp tuyến của một đường tròn vẽ từ một điểm cách tâm một khoảng chừng chừng bằng đường kính đúng bằng (60^circ).

nhìn nhận 5 sao và tặng thêm xu cho a nha ^^

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

cho đường tròn (O) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ những tiếp tuyến AB, AC(B, C là tiếp điểm). Qua B kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với AC cắt (O) tại E. AE cắt (O) tại D, BD cắt AC tại M. CHứng minh M là trung điểm của AC

Các vướng mắc tương tự

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho đường tròn ( O; R ) . Từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến Ab , AC với đường tròn ( B , C là hai tiếp điểm ) . Từ B kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với AC cắt (O) tại D ( D khác B ) , đường thảng AD cắt (O ) tại E ( E khác D )

a ) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp

b ) Chứng minh (AE.AD=AB^2)

c ) Chứng minh (widehatCEA=widehatBEC)

d ) Gỉa sử (OA=3R) . Tính khoảng chừng chừng cách giũa hai tuyến phố thẳng AC và BD theo R

Các vướng mắc tương tự

Giải thích tiến trình giải:

a.Ta có $H$ là trung điểm $DEto OHperp DE$

            $AB$ là tiếp tuyến của $(O)to ABperp OB$

$to widehatABO=widehatAHO=90^o$

$to ABOH$ nội tiếp đường tròn đường kính $AO$

b.Vì $AB$ là tiếp tuyến của $(O)$

$towidehatABD=widehatAEB$

Mà $widehatBAD=widehatBAE$

$toDelta ABDsimDelta AEB(g.g)$

$to dfracABAE=dfracBDEB$

$to AB.BE=AE.BD$

c.Ta có $KE//AO, AHOB$ nội tiếp

$towidehatKEH=widehatHAO=widehatHBO=widehatHBK$

$to BHKE$ nội tiếp

$towidehatKHE=widehatKBE=widehatCBE=widehatCDE$

$to HK//CD$

d.Ta có: $widehatPOC=widehatBKE=widehatBHE$ vì $EK//AO, BHKE$ nội tiếp

             $widehatBEH=widehatOCP$ (góc nội tiếp chắn cung $BD$)

$toDelta POCsimDelta BHE(g.g)$

$to dfracPCBE=dfracOCHE=dfracBCDE$ vì $O,H$ là trung điểm $BC, DE$

Lại có $widehatBED=widehatBCD=widehatBCP$

$toDelta BEDsimDelta BCP(c.g.c)$

$to widehatBDE=widehatBPC$

Mà $widehatEBC=widehatEDC$

$towidehatEBP=widehatEBC+widehatCBP=widehatEDC+widehatBDE=widehatBDC=90^o$

$to PBperp BE$

Lại có $BC$ là đường kính của $(O)to BEperp CE$

$to BP//CE$

$to dfracOFOE=dfracOBOC=1$

$to OF=OE$

$to Fin (O)$

$to EFcap BC=O$ là trung điểm mỗi đường và $EF=BC=2R$

$to BECF$ là hình chữ nhật

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #đường #tròn #và #một #điểm #nằm #ngoài #đường #tròn #kẻ #tiếp #tuyến

4102

Review Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho đường tròn (o) và một điểm a nằm ngoài đường tròn kẻ tiếp tuyến ab Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #đường #tròn #và #một #điểm #nằm #ngoài #đường #tròn #kẻ #tiếp #tuyến #Chi #tiết