Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho những sắt kẽm kim loại zn ag ca ba cu. số sắt kẽm kim loại tác dụng được dung dịch h2so4 loãng là Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho những sắt kẽm kim loại zn ag ca ba cu. số sắt kẽm kim loại tác dụng được dung dịch h2so4 loãng là được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-07 06:16:24 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho những sắt kẽm kim loại: Cu, Zn, Ag, Na, Al. Số sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Cho những sắt kẽm kim loại sau: Cu, Zn, Ag, Al và Fe. Số sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịchH2SO4 loãng là

A.4

B.3

C.2

D.5

Cho những phát biểu sau:

(1) Thứ tự dẫn điện của những sắt kẽm kim loại: Ag > Au > Cu > Al > Fe

(2) Tính chất vật lý chung của sắt kẽm kim loại gây ra bởi những electron tự do trong tinh thể sắt kẽm kim loại.

(3) Fe (dư) tác dụng với khí Clo (đốt nóng) sẽ thu được muối FeCl2.

(4) Các sắt kẽm kim loại khi tác dụng với S đều nên phải đun nóng.

(5) HNO3, H2SO4 (đặc, nguội) làm thụ động hóa Al, Fe, Cr.

(6) Vàng tây là sắt kẽm kim loại tổng hợp của Au, Ag và Cu.

(7) AgNO3 dư phản ứng với dung dịch Fe(NO3)2 thu được kết tủa.

(8) Cho Si vào dung dịch NaOH loãng có khí thoát ra.

Số phát biểu đúng là:

A. 2 

B.3 

C.5 

D.4

Trang chủ / Hóa học / Dãy gồm những sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Câu hỏi: Dãy gồm những sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Fe, Cu, Mg

B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al

D. Fe, Zn, Ag

Đáp án C.

Dãy gồm những sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là Fe, Zn, Ag.

Lưu ý: Cu, Ag không tác dụng với axit H2SO4 loãng.

Có thể bạn quan tâm

Câu hỏi: Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn rất khác nhau ở đoạn …

Dãy những ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là

Cho phản ứng hóa học : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xẩy ra

Trong pin điện hóa Cu-Ag tại điện cực đồng xẩy ra quy trình:

Trong cầu muối của pin điện hóa Zn-Cu có sự di tán của:

Phản ứng nào dưới đây không xẩy ra :

Phản ứng Một trong những cặp chất nào sau này không tạo ra sắt kẽm kim loại?

Phản ứng giữa hai chất nào sau này hoàn toàn có thể xẩy ra trong dung dịch?

Cho sơ đồ thí nghiệm sau:

Cặp sắt kẽm kim loại nào sau này làm bóng đèn sáng nhất?

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

://.youtube/watch?v=1PxRHNudmBo

4357

Clip Cho những sắt kẽm kim loại zn ag ca ba cu. số sắt kẽm kim loại tác dụng được dung dịch h2so4 loãng là ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho những sắt kẽm kim loại zn ag ca ba cu. số sắt kẽm kim loại tác dụng được dung dịch h2so4 loãng là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho những sắt kẽm kim loại zn ag ca ba cu. số sắt kẽm kim loại tác dụng được dung dịch h2so4 loãng là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho những sắt kẽm kim loại zn ag ca ba cu. số sắt kẽm kim loại tác dụng được dung dịch h2so4 loãng là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho những sắt kẽm kim loại zn ag ca ba cu. số sắt kẽm kim loại tác dụng được dung dịch h2so4 loãng là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho những sắt kẽm kim loại zn ag ca ba cu. số sắt kẽm kim loại tác dụng được dung dịch h2so4 loãng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #kim #loại #số #kim #loại #tác #dụng #được #dung #dịch #h2so4 #loãng #là