Thủ Thuật Hướng dẫn Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là Chi tiết được Update vào lúc : 2022-05-28 04:30:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là Mới Nhất
You đang tìm kiếm từ khóa Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là được Update vào lúc : 2022-05-28 04:15:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

$1.B$

Nội dung chính

    Cho những dung dịch loãng sau: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3 , (4) FeCl3, (5) hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu làCho những dung dịch FeCl3, HCl, HNO3 loãng, AgNO3, ZnCl2 và dung dịch chứa (KNO3; H2SO4 loãng). Số dung dịch tác dụng được với sắt kẽm sắt kẽm kim loại Cu ở nhiệt độ thường là:

$H_2SO_4,SO_2, CO_2,FeCl_2$

$2.C$

$Cu, Zn, Al, Mg, K$

$3. C$

$Mg(OH)_2,CaO, K_2SO_4,NaCl$

$4. B$

$Au, Ag(Vàng, bạc)$

$5. D$

$CO(NH_2)_2$

$6. C$

$Cu$

$7. C$

$Zn, Fe, Mg $

$8. B$

$MgO, FeO, Na_2O$

$9. B$

$Dung$ $dịch$ $HNO_3 $

$10. A$

$Fe(OH)_2,Mg(OH)_2 $

$11. A$

$ NaCl, Fe(NO_3)_3, ZnSO_4$

$12. A$

$AgCl, CaCO_3, BaSO_4 $

$13. D$

$Dung$ $dịch$ $BaCl_2$

$14. B$

$NaCl, KNO_3$

Nhớ cho mik ctlhn nhé!!

Cho những dung dịch loãng sau: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3 , (4) FeCl3, (5) hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu là

A. 5

B. 4

Đáp án đúng chuẩn

C. 3

D. 2

Xem lời giải

Cho những dung dịch FeCl3, HCl, HNO3 loãng, AgNO3, ZnCl2 và dung dịch chứa (KNO3; H2SO4 loãng). Số dung dịch tác dụng được với sắt kẽm sắt kẽm kim loại Cu ở nhiệt độ thường là:

A.2.

B.5.

C.3.

D.4.

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Reply
2
0
Chia sẻ

Share Link Down Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #dung #dịch #HCl #HNO3 #FeCl3 #AgNO3 #naoh #NO3 #NO3 #số #dung #dịch #Hóa #tan #được #động #là

4410

Video Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho những dung dịch HCl HNO3 FeCl3 AgNO3 naoh ni NO3 2 hg NO3 2 số dung dịch Hóa tan được động là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #dung #dịch #HCl #HNO3 #FeCl3 #AgNO3 #naoh #NO3 #NO3 #số #dung #dịch #Hóa #tan #được #động #là #Chi #tiết