Mẹo Hướng dẫn Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là Đầy đủ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-05-24 22:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là được Update vào lúc : 2022-05-24 22:15:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Đề bài:

A. 1/64

B. 1/2

C. 3/8

D. 27/64

Hướng dẫn: 

Với mỗi cặp gen khi cho tự thụ phấn: Aa x Aa => 1AA : 2Aa : 1aa. 

=> Tỷ lệ cặp gen dị hợp = đồng hợp = 1/2.

Khi cho AaBbDd tự thụ phấn: tỷ suất có một cặp gen dị hợp là: 1/2 x 1/2  x 1/2  x 3C1 = 3/8

– Đáp án C.

Câu hỏi tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất

Xem thêm »

    Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do một cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép :6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn: 25,5% cây hoa trắng, cánh kép: 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xẩy ra đột biến nhưng xẩy ra hoán vị gen trong cả quy trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

    I. Kiểu gen (P) hoàn toàn hoàn toàn có thể là AABdBd×aabDbD

    II. Đã xẩy ra hoán vị gen ở (P) với tần số 40%. 

    III. F2 có tối đa 10 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, cánh kép.

    IV. Ở F2, số cây có kiểu gen đồng hợp lặn cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 4%.   

Xem thêm »

1.AabbDD ra 2 loại giao tử là AbD và abD 

2. a)AabbDD tự thụ thì tổng hợp giao tử là 2^2=4

b) Theo qui tắc phân li độc lập thì Aa x Aa -> AA:2Aa:aa / bb x bb -> bb/ DD x DD -> DD

ra 3 kiểu gen là AAbbDD/ AabbDD/ aabbDD 

c) Nếu  KH trội là trội hoàn toàn nên AaxAa ra 2 KH ( 3A-: aa)  -> có 2 loại KH của F1

d) tỉ lệ phân li là một trong:2:1 

e) tỉ lệ phân li kiểu hình là 3T: 1L 

Reply
9
0
Chia sẻ

Share Link Down Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #cá #thể #mang #kiểu #gen #AaBbDd #tự #thụ #phấn #thì #số #loại #kiểu #gen #của #là

4063

Video Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là Đầy đủ miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho thành viên mang kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn thì số loại kiểu gen của F1 là Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #cá #thể #mang #kiểu #gen #AaBbDd #tự #thụ #phấn #thì #số #loại #kiểu #gen #của #là #Đầy #đủ