Contents

Kinh Nghiệm về Cho bảng số liệu sản lượng thuỷ sản ở việt nam trong quy trình 2000 đến 2015 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho bảng số liệu sản lượng thuỷ sản ở việt nam trong quy trình 2000 đến 2015 được Update vào lúc : 2022-04-30 08:44:23 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án: C

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Dựa vào bảng số liệu đã cho, vận dụng công thức tính vận tốc tăng trưởng (cty: lần) = giá trị năm tiếp theo / giá trị năm gốc, nhận xét thấy quy trình 2005 – 2014

    Tổng sản lượng tăng ( 6333,2 / 3466,8 =) 1,83 lần
    Sản lượng khai thác tăng (2920,4/1987,9=) 1,47 lần
    Sản lượng nuôi trồng tăng (3412,8 / 1478,9= ) 2,31 lần => A, B, D đúng
    Nhận xét không đúng là Sản lượng thủy sản nuôi trồng quy trình 2005 – 2014 luôn to nhiều hơn sản lượng thủy sản khai thác va gấp gần 1,17 lần vao năm 2014. Vì năm 2005, sản lượng nuôi trồng thấp hơn sản lượng khai thác => Chọn đáp án C A. Tổng sản lượng thuỷ sản tăng, giảm tạm bợ.B. Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng nhanh hơn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng.C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng có tỉ trọng ngày càng tăng, năm 2022 chiếm 53,0%.D. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 tăng gấp hơn 3,5 lần so với năm 2000. Đáp án CSản lượng thủy sản nuôi trồng có tỉ trọng ngày càng tăng, năm 2022 chiếm 53,0%. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀVideo liên quan

Giải thích: Qua biểu đồ, ta thấy:

Xét lần lượt mối đáp án:

– Nhận xét A: tổng sản lượng thủy sản tăng: 6582.1/ 2250.9 = 2,92 lần ⇒ Đáp án A: tổng sản lượng thủy sản tăng 5,5 lần Sai

– Nhận xét B: Thủy sản khai thác tăng: 3049,9 / 1660,9 = 1,84 lần; Thủy sản nuôi trồng tăng: 3532,2 / 590,0 = 6 lần. Như vậy, nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác (6 > 1,84) ⇒ Nhận xét B: Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng nhanh hơn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng Sai.

– Nhận xét D: Sản lượng thuỷ sản khai thác luôn chiếm ưu thế trong cơ cấu tổ chức triển khai tổng sản lượng thuỷ sản của việt nam là Sai.

– Đáp án C: Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh và vượt sản lượng thuỷ sản khai thác trong quy trình 2010 – 2015 là Đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng một số trong những cây thường niên ở việt nam quy trình 2010 -2022

(Đơn vị: nghìn ha)

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng một số trong những cây thường niên ở việt nam quy trình 2010 -2022

(Đơn vị: nghìn ha)

(Nguồn: Niên giám thống kê 2022, Nhà xuất bản Thống kê, 2022)

Nhận xét nào sau này đúng về diện tích s quy hoạnh gieo trồng một số trong những cấy thường niên ở việt nam quy trình

Page 2

Dựa vào bảng số liệu đã cho, vận dụng công thức tính vận tốc tăng trưởng (cty: lần) = giá trị năm tiếp theo / giá trị năm gốc, nhận xét thấy quy trình 2005 – 2014

Tổng sản lượng tăng ( 6333,2 / 3466,8 =) 1,83 lần
Sản lượng khai thác tăng (2920,4/1987,9=) 1,47 lần
Sản lượng nuôi trồng tăng (3412,8 / 1478,9= ) 2,31 lần => A, B, D đúng
Nhận xét không đúng là Sản lượng thủy sản nuôi trồng quy trình 2005 – 2014 luôn to nhiều hơn sản lượng thủy sản khai thác va gấp gần 1,17 lần vao năm 2014. Vì năm 2005, sản lượng nuôi trồng thấp hơn sản lượng khai thác => Chọn đáp án C

18/06/2022 2,666

A. Tổng sản lượng thuỷ sản tăng, giảm tạm bợ.

B. Sản lượng thuỷ sản khai thác tăng nhanh hơn sản lượng thuỷ sản nuôi trồng.

C. Sản lượng thủy sản nuôi trồng có tỉ trọng ngày càng tăng, năm 2022 chiếm 53,0%.

Đáp án đúng chuẩn

D. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 tăng gấp hơn 3,5 lần so với năm 2000.

Đáp án CSản lượng thủy sản nuôi trồng có tỉ trọng ngày càng tăng, năm 2022 chiếm 53,0%.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, những TT công nghiệp có quy mô từ 9 đến 40 nghìn tỷ VNĐ (trong năm 2007) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,840

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, vườn vương quốc thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,137

Việc mở rộng sự tham gia của những thành phần kinh tế tài chính vào hoạt động và sinh hoạt giải trí công nghiệp ở việt nam nhằm mục đích

Xem đáp án » 18/06/2022 1,012

Căn cứ vào map Thuỷ sản (trong năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, những tỉnh có sản lượng thuỷ sản nuôi trồng cao triệu tập hầu hết ở hai vùng

Xem đáp án » 18/06/2022 966

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, mỏ tài nguyên không phải mỏ sắt là

Xem đáp án » 18/06/2022 832

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, TT kinh tế tài chính nào sau này có tỉ trọng ngành nông, lâm, thuỷ sản cao nhất (trong năm 2007)?

Xem đáp án » 18/06/2022 827

Căn cứ vào map Cây công nghiệp (trong năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, những tỉnh có tỉ lệ diện tích s quy hoạnh gieo trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích s quy hoạnh gieo trồng đạt trên 50% triệu tập hầu hết tại vùng

Xem đáp án » 18/06/2022 763

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, nhận xét nào sau này không đúng về vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem đáp án » 18/06/2022 669

Cho biểu đồ:

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này đúng về tỉ suất sinh, tử và ngày càng tăng dân số tự nhiên của việt nam, quy trình 1979 – 2022.

Xem đáp án » 18/06/2022 591

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, phần lớn diện tích s quy hoạnh đất của vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án » 18/06/2022 560

Cho biểu đồ:

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này là đúng về cơ cấu tổ chức triển khai và sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc, quy trình 2010-2022.

Xem đáp án » 18/06/2022 404

Năm 2005, thành phần kinh tế tài chính chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu tổ chức triển khai giá trị sản xuất công nghiệp ở việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2022 325

Do việt nam nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới gió mùa bán cầu Bắc nên khí hậu có

Xem đáp án » 18/06/2022 311

Căn cứ vào map Chăn nuôi (trong năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, tỉnh có số lượng gia cầm to nhiều hơn hết là

Xem đáp án » 18/06/2022 297

Căn cứ vào map Lúa (trong năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, tỉnh có tỉ lệ diện tích s quy hoạnh trồng lúa so với diện tích s quy hoạnh trồng cây lương thực thấp nhất vùng Đồng bằng sông Hồng là

Xem đáp án » 18/06/2022 278

4424

Review Cho bảng số liệu sản lượng thuỷ sản ở việt nam trong quy trình 2000 đến 2015 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho bảng số liệu sản lượng thuỷ sản ở việt nam trong quy trình 2000 đến 2015 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho bảng số liệu sản lượng thuỷ sản ở việt nam trong quy trình 2000 đến 2015 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho bảng số liệu sản lượng thuỷ sản ở việt nam trong quy trình 2000 đến 2015 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho bảng số liệu sản lượng thuỷ sản ở việt nam trong quy trình 2000 đến 2015

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho bảng số liệu sản lượng thuỷ sản ở việt nam trong quy trình 2000 đến 2015 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #bảng #số #liệu #sản #lượng #thuỷ #sản #ở #nước #trong #giai #đoạn #đến