Thủ Thuật về Cho ab=6cm m nằm trên trung trực của ab ma=5cm i là trung điểm ab. kết quả nào sau này là sai Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho ab=6cm m nằm trên trung trực của ab ma=5cm i là trung điểm ab. kết quả nào sau này là sai được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-29 09:10:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Với giải Bài 44 trang 76 sgk Toán 7 Tập 2 được biên soạn lời giải rõ ràng sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp làm bài tập môn Toán 7. Mời những bạn đón xem:

Giải Toán 7 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Video giải Bài 44 trang 76 Toán lớp 7 Tập 2

Bài 44 trang 76 Toán lớp 7 Tập 2: Gọi M là yếu tố nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cho đoạn thẳng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Vì điểm M thuộc đường trung trực của AB nên MA = MB (định lí thuận).

Vì MA = 5cm nên MB = 5cm.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 7 hay, rõ ràng khác:

Câu hỏi 1 trang 75 Toán 7 Tập 2: Hãy viết giả thiết, kết luận của định lí…

Bài 45 trang 76 Toán 7 Tập 2: Chứng minh đường thẳng PQ được vẽ như trong hình 43 đúng là đường trung trực của đoạn thẳng MN…

Bài 46 trang 76 Toán 7 Tập 2: Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng…

Haylamdo xin trình làng bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 6 Cánh diều có đáp án rõ ràng giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp học viên ôn trắc nghiệm môn Toán 6 đạt kết quả cao.

Bài tập Trắc nghiệm Toán 6 Bài tập cuối chương 6

Câu 1. Có bao nhiêu đường thẳng trải qua hai điểm phân biệt A và B?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Vô số

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Có 1 và chỉ 1 đường thẳng trải qua 2 điểm phân biệt cho trước. Vậy có duy nhất 1 đường thẳng trải qua hai điểm A và B.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2. Cho hình vẽ. Em hãy lựa chọn đáp án đúng.

A. A nằm trong tâm hai điểm B và C

B. B nằm trong tâm hai điểm A và C

C. C nằm trong tâm hai điểm A và B

D. Không có điểm nào nằm trong tâm hai điểm còn sót lại

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Quan sát hình vẽ ta thấy điểm B nằm trong tâm hai điểm A và C.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3. Cho điểm M nằm trong tâm điểm N và P như hình vẽ. Kết luận nào sau này là đúng ?

A. Tia NM trùng với tia MP

B. Tia MP trùng với tia NP

C. Tia PM trùng với tia PN

D. Tia MN trùng với tia MP.

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Nhận xét:

+ Đáp án A: Hai tia NM và MP là hai tia không chung gốc nên loại đáp án A.

+ Đáp án B: Hai tia MP và NP là hai tia không chung gốc nên loại đáp án B.

+ Đáp án C: thấy hai tia PN và PM là hai tia cùng chung gốc P và tạo thành nửa đường thẳng nên hai tia PN và PM là hai tia trùng nhau, do đó chọn đáp án C.

+ Đáp án D: Hai tia MN và MP là hai tia chung gốc nhưng tạo thành một đường thẳng nên hai tia MN và MP là hai tia đối nhau, do đó loại đáp án D.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có bao nhiêu tia chung gốc B:

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Hình vẽ trên có những tia chung gốc B là: BA, Bx, By, BC và BD. Vậy có toàn bộ 5 tia chung gốc B.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5. Cho hình vẽ sau. Chọn câu đúng.

A. Điểm M thuộc đường thẳng xy nhưng không thuộc đường thẳng ab

B. Hai đường thẳng xy và ab không còn điểm chung

C. Đường thẳng xy cắt đường thẳng ab tại M

D. Đường thẳng xy và ab có hai điểm chung

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Ta thấy hai tuyến phố thẳng xy và ab cắt nhau tại M nên đáp án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6. Cho hình vẽ sau. Chọn câu đúng.

A. P∈a; P∈c

B. Q.∈b; Q.∈c

C. Đường thẳng a cắt đường thẳng c tại điểm P

D. Không có hai tuyến phố thẳng nào cắt nhau trên hình vẽ

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ ta thấy P∈a;P∈c nên đáp án A sai; Q.∈b;Q.∈c nên đáp án B đúng.

Hai đường thẳng a và c cắt nhau tại điểm C nên đáp án C sai.

Đáp án D sai vì ta thấy có ba cặp đường thẳng cắt nhau trên hình vẽ là a và c, a và b, b và c.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7. Vẽ ba đường thẳng phân biệt bất kì, số giao điểm của ba đường thẳng đó không thể là:

A. 0

B. 1 hoặc 2

C. 4

D. 3

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Với 3 đường thẳng phân biệt ta có những trường hợp sau:

+ Không có đường thẳng nào cắt nhau nên không còn điểm chung.

+ Hai đường thẳng cắt nhau, đường thẳng còn sót lại không cắt hai tuyến phố thẳng đó, khi đó có một điểm chung.

+ Ba đường thẳng đó có đôi một cắt nhau thì có ba điểm chung.

Vậy không thể có trường hợp ba đường thẳng phân biệt bất kì mà có 4 điểm chung.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8. Cho hình vẽ. Em hãy lựa chọn xác lập sai:

A. NM và NI là hai tia đối nhau

B. IN và IM là hai tia trùng nhau

C. MN và MI là hai tia trùng nhau

D. MN và NI là hai tia trùng nhau

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ hình vẽ ta thấy những điểm M, N, I cùng thuộc một đường thẳng.

+) Hai tia NM và NI đối nhau vì chúng chung gốc N và tạo thành một đường thẳng, từ đó loại đáp án A.

+) Hai tia IN và IM trùng nhau vì chúng chung gốc I và có thêm điểm chung là N, từ đó loại đáp án B.

+) Hai tia MN và MI trùng nhau vì chúng chung gốc M và có thêm điểm chung là N, từ đó loại đáp án C.

+) Hai tia MN và NI không trùng nhau vì chúng không chung gốc.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9. Cho L là yếu tố nằm trong tâm hai điểm I và K. Biết IL = 2cm, LK = 5cm. Độ dài của đoạn thẳng IK là:

A. 3cm

B. 2cm

C. 5cm

D. 7cm

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Vì L nằm trong tâm I và K nên ta có:IL + LK = IK ⇒ IK = 2 + 5 = 7cm

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10. Cho đoạn thẳng BC = 32cm. Gọi G là trung điểm của đoạn thẳng BC, H là trung điểm của đoạn thẳng GC. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng BH là

A. 8cm

B. 16cm

C. 24cm

D. 28cm

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Vì G là trung điểm của đoạn thẳng BC nên

BG=GC=12BC=12.32=16cm

Vì H là trung điểm của đoạn thẳng GC nên

GH=HC=12GC=12.16=8cm

Ta có G thuộc đoạn thẳng BC nên GB và GC là hai tia đối nhau. (1)

Vì H là trung điểm của GC nên H thuộc GC (2)

Từ (1) và (2) suy ra G là yếu tố nằm trong tâm hai điểm B và H.

⇒ BG + GH = BH

⇒16 + 8 = BH

⇒BH = 24cm

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11. Biết IL = 4cm; LK = 5cm Đk để điểm I nằm trong tâm hai điểm L và K là:

A. IK = 1cm

B. IK = 9cm

C. IK = 2cm

D. IK = 3cm

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Điều kiện để điểm I nằm trong tâm hai điểm L và K là:
IL + IK = LK nên 4 + IK = 5 ⇒ IK = 5 – 4 = 1cm

Vậy Đk để điểm I nằm trong tâm hai điểm L và K là IK = 1cm

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12. Cho điểm I thuộc đoạn thẳng AB. Biết AI = 5cm, AB = 8cm. Tính độ dài BI.

A. 4cm

B. 5cm

C. 2cm

D. 3cm

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Vì điểm Ihuộc đoạn thẳng AB;

AI = 5cm, AB = 8cm mà 5cm < 8cm nên AI < AB

Suy ra điểm I nằm trong tâm hai điểm A và B
⇒ AI + IB = AB

⇒ 4cm + IB = 7cm

⇒ IB = 7cm − 4cm = 3cm

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13. Lấy bốn điểm M, N, P, Q., K trong số đó không còn ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Số đường thẳng hoàn toàn có thể vẽ được là:

A. 3

B. 10

C. 12

D. 4

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Từ 5 điểm M, N, P, Q., K trong số đó không còn ba điểm nào thẳng hàng ta hoàn toàn có thể vẽ được những đường thẳng trải qua hai điểm bất kì như sau:

+ Với điểm M ta hoàn toàn có thể nối với những điểm: N, P, Q., K để tạo thành 4 đường thẳng phân biệt.

+ Với điểm N ta hoàn toàn có thể nối với những điểm: P, Q., K để tạo thành 3 đường thẳng phân biệt.

+ Với điểm P ta hoàn toàn có thể nối với những điểm: Q., K để tạo thành 2 đường thẳng phân biệt.

+ Với điểm Q. ta hoàn toàn có thể nối với điểm K để tạo thành 1 đường thẳng .

Vậy từ 5 điểm M, N, P, Q., K trong số đó không còn ba điểm nào thẳng hàng ta hoàn toàn có thể vẽ được toàn bộ:

4 + 3 + 2 + 1 = 10 đường thẳng phân biệt.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14. Cho trước 6 điểm trong số đó có 4 điểm thẳng hàng. Vẽ những đoạn thẳng trải qua những cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 15

B. 16

C. 14

D. 13

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Vì qua 2 điểm luôn vẽ được một đoạn thẳng Nên qua 6 điểm vẽ được số đoạn thẳng là:

66−12=15 (đoạn thẳng)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 15. Cho 24 điểm trong số đó có 6 điểm thẳng hàng. Qua 2 điểm ta kẻ được một đường thẳng. Hỏi kẻ được toàn bộ bao nhiêu đường thẳng?

A. 276

B. 290

C. 262

D. 226

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Giả sử trong 24 điểm không còn 3 điểm nào thẳng hàng toàn bộ vẽ được:

2424−12=276 (đường thẳng)
Qua 6 điểm thẳng hàng vẽ được số đường thẳng là:

66−12=15 (đường thẳng) Nhưng qua 6 điểm thẳng hàng chỉ vẽ được một đường thẳng Nên qua 24 điểm trong số đó có 6 điểm thẳng hàng vẽ được:

276 – 15 + 1 = 262 (đường thẳng)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16. Cho M thuộc đoạn thẳng AB, AM = 4cm, AB = 6cm. Gọi O là trung điểm của đoạn AB. hiểu

Tính MO.

A. MO = 4cm

B. MO =3cm

C. MO = 1cm

D. MO = 2cm

Hiển thị đáp án

Trả lời:

+) Vì MAB nên M nằm trong tâm A và B

⇒ AM + MB = AB

⇒ BM = AB – MB = 6 – 4 = 2cm.

+) Vì O là trung điểm của AB nên:

AO=OB=AB2=62=3cm

Vì OAB, MAB và AO < AM (3cm < 4cm) nên O nằm trong tâm A và M suy ra:

AO + OM = AM

⇒ OM = AM – AO = 4 – 3 = 1cm

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17. Cho M thuộc đoạn thẳng AB, AM = 4cm, AB =6cm.. Gọi O là trung điểm của đoạn AB

Trên AB lấy điểm I sao cho AI = 3,5cm. Lấy điểm P là trung điểm của AO. Chọn câu đúng.

A. Điểm I là trung điểm của OM

B. Điểm O nằm trong tâm I và P

C. IP = 2cm

D. Cả A, B, C đều đúng.

Hiển thị đáp án

Trả lời:

+ ) Vì OAB, IAB và AO < AI (3cm < 3,5cm) nên O nằm trong tâm A và I suy ra:

AO + OI = AI ⇒ OI = AI – AO = 3,5 – 3 = 0,5cm (1)

Vì IAB, MAB và AI < AM (3,5cm < 4cm) nên I nằm trong tâm A và M suy ra:

AI + IM = AM ⇒ IM = AM – AI = 4 − 3,5 = 0,5cm(2)

Từ (1) và (2) suy ra OI = IM . (3)

Vì O nằm trong tâm A và I nên A và O nằm cùng phía riêng với I . Mà I nằm trong tâm A và M nên A và M nằm khác phía riêng với I ⇒ O và M nằm khác phía riêng với I suy ra I nằm trong tâm M và O (4)

Từ (3) và (4) suy ra I là trung điểm của OM.

+) Vì P là trung điểm của AO nên:

OP=AP=AO2=32=1,5cm

Vì O,M∈ABAO<AM3cm<4cm

Suy ra O nằm trong tâm A và M

Suy ra A và M nằm khác phía riêng với O

Vì P là trung điểm của AO nên A, P cùng phía riêng với O.

Vì I là trung điểm của OM nên I, M cùng phía riêng với O.

Từ đó suy ra I nằm trong tâm O và P

⇒ OP + IO = IP

⇒ IP = 1,5 + 0,5 = 2cm

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18. Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Tia Ox nằm trong tâm hai tia OA, OB khi và chỉ khi tia Ox cắt

A. Đoạn thẳng AB

B. Đường thẳng AB

C. Tia AB

D. Tia BA

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Tia Ox nằm trong tâm hai tia OA và OB khi tia Ox cắt đoạn thẳng AB

Đáp án cần chọn là: A

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cho ab=6cm m nằm trên trung trực của ab ma=5cm i là trung điểm ab. kết quả nào sau này là sai

Reply
2
0
Chia sẻ

4615

Clip Cho ab=6cm m nằm trên trung trực của ab ma=5cm i là trung điểm ab. kết quả nào sau này là sai ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho ab=6cm m nằm trên trung trực của ab ma=5cm i là trung điểm ab. kết quả nào sau này là sai tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho ab=6cm m nằm trên trung trực của ab ma=5cm i là trung điểm ab. kết quả nào sau này là sai miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cho ab=6cm m nằm trên trung trực của ab ma=5cm i là trung điểm ab. kết quả nào sau này là sai miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho ab=6cm m nằm trên trung trực của ab ma=5cm i là trung điểm ab. kết quả nào sau này là sai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho ab=6cm m nằm trên trung trực của ab ma=5cm i là trung điểm ab. kết quả nào sau này là sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #ab6cm #nằm #trên #trung #trực #của #ma5cm #là #trung #điểm #kết #quả #nào #sau #đây #là #sai