Contents

Kinh Nghiệm về Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm sao 2022 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm sao 2022 được Update vào lúc : 2022-11-29 22:53:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm thế nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-11-29 22:53:13 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Ta hiểu tập hợp thông qua những ví dụ.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây
A. Lý thuyết
1. Tập hợp
2. Cách viết tập hợp
B. Trắc nghiệm & Tự luận
I. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Các viết tập hợp nào sau này đúng?
Câu 2: Cho B = 2; 3; 4; 5. Chọn đáp án sai trong những đáp án sau?
Câu 3: Viết tập hợp A những số tự nhiên to nhiều hơn nữa 5 và nhỏ hơn 10.
Câu 4: Viết tập hợp P những vần âm rất rất khác nhau trong cụm từ: HOC SINH
Câu 5: Viết tập hợp A = 16; 17; 18; 19 dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng
Câu 6: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập hợp B = 3; 4; 5. Tập hợp C gồm những thành phần thuộc tập A nhương không thuộc tập hợp B là?
Câu 7: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập hợp B = 3; 4; 5. Tập hợp C gồm những thành phần thuộc tập A lẫn tập hợp B là?
Câu 8: Cho hình vẽ
Câu 9: Tập hợp A = 22 < x 27 dưới dạng liệt kê những thành phần là?
Câu 10: Tập hợp P gồm những số tự nhiên to nhiều hơn nữa 50 và không to nhiều hơn nữa 57. Kết luận nào sau này sai?
Câu 11: Cho hình vẽ sau
Câu 12: Cho hình vẽ sau:
II. Bài tập tự luận
Câu 1: Cho tập hợp A là những vần âm trong cụm từ: Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 2: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 và B = 1; 3; 5; 7; 9

Ví dụ:

+ Tập hợp những dụng cụ (sách, bút) đặt trên bàn.

+ Tập hợp học viên lớp 6A.

+ Tập hợp những số tự nhiên to nhiều hơn nữa 7.

+ Tập hợp những vần âm trong khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống vần âm Việt Nam.

2. Cách viết tập hợp

+ Tên tập hợp được viết bằng vần âm in hoa như: A, B, C,

+ Để viết tập hợp thường có hai cách viết:

Liệt kê những thành phần của tập hợp

Ví dụ: A = 1; 2; 3; 4; 5

Theo tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp đó.

Ví dụ: A = x < 5

+ Kí hiệu:

2 A đọc là 2 thuộc hoặc là 2 thuộc thành phần của A.

6 A đọc là 6 không thuộc A hoặc là 6 không là thành phần của A.

Chú ý:

Các thành phần của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn , ngăn cách nhau bởi dấu ; (nếu có thành phần số) hoặc dấu , nếu không hề thành phần số.

Mỗi thành phần được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

Ngoài ra ta còn minh họa tập hợp bằng một vòng tròn kín, mỗi thành phần của tập hợp được màn màn biểu diễn bằng 1 dấu chấm bên trong vòng tròn kín đó.

Ví dụ: Tập hợp B trong hình vẽ là B = 0; 2; 4; 6; 8

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Các viết tập hợp nào sau này đúng?

A. A = [1; 2; 3; 4] B. A = (1; 2; 3; 4)

C. A = 1; 2; 3; 4 D. A = 1; 2; 3; 4

Lời giải

Các viết tập hợp được viết Theo phong thái liệt kê những thành phần của tập hợp

Nên cách viết đúng là A = 1; 2; 3; 4

Chọn đáp án D.

Câu 2: Cho B = 2; 3; 4; 5. Chọn đáp án sai trong những đáp án sau?

A. 2 B B. 5 B C. 1 B D. 6 B

Lời giải

Áp dụng cách sử dụng kí hiệu :

+ 2 A đọc là 2 thuộc A hoặc là 2 thuộc thành phần của A.

+ 6 A đọc là 6 không thuộc A hoặc là 6 không là thành phần của A.

Ta thấy 6 không là thành phần của tập hợp B nên 6 B

Chọn đáp án D.

Câu 3: Viết tập hợp A những số tự nhiên to nhiều hơn nữa 5 và nhỏ hơn 10.

A. A = 6; 7; 8; 9 B. A = 5; 6; 7; 8; 9

C. A = 6; 7; 8; 9; 10 D. A = 6; 7; 8

Lời giải

Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê những phân tử

Tập hợp A gồm những thành phần to nhiều hơn nữa 5 và nhỏ hơn 10 nên A = 6; 7; 8; 9

Chọn đáp án A.

Câu 4: Viết tập hợp P những vần âm rất rất khác nhau trong cụm từ: HOC SINH

A. P = H; O; C; S; I; N; H B. P = H; O; C; S; I; N

C. P = H; C; S; I; N D. P = H; O; C; H; I; N

Lời giải

Các vần âm rất rất khác nhau trong cụm từ HOC SINH là: H; O; C; S; I; N.

Nên P = H; O; C; S; I; N

Chọn đáp án B.

Câu 5: Viết tập hợp A = 16; 17; 18; 19 dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng

A. A = x B. A = x

C. A = 16 < x < 20 D. A = 15 < x 20

Lời giải

Nhận thấy những số tự nhiên 16; 17; 18; 19 là những số tự nhiên to nhiều hơn nữa 15 và nhỏ hơn 20.

Nên A = 15 < x < 20

Chọn đáp án B.

Câu 6: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập hợp B = 3; 4; 5. Tập hợp C gồm những thành phần thuộc tập A nhương không thuộc tập hợp B là?

A. C = 5 B. C = 1; 2; 5 C. C = 1; 2 D. C = 2; 4

Lời giải

Các thành phần thuộc tập hơp A mà không thuộc tập hợp B là một trong; 2

Nên tập hợp cần tìm là C = 1; 2

Chọn đáp án C.

Câu 7: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập hợp B = 3; 4; 5. Tập hợp C gồm những thành phần thuộc tập A lẫn tập hợp B là?

A. C = 3; 4; 5 B. C = 3 C. C = 4 D. C = 3; 4

Lời giải

Các thành phần thuộc tập hợp A lẫn tập hợp B là 3;4.

Nên tập hợp cần tìm là C = 3; 4

Chọn đáp án D.

Câu 8: Cho hình vẽ

Tập hợp D là?

A. D = 8; 9; 10; 12 B. D = 1; 9; 10 C. D = 9; 10; 12 D. D = 1; 9; 10; 12

Lời giải

Câu 9: Tập hợp A = x dưới dạng liệt kê những thành phần là?

A. A = 22; 23; 24; 25; 26 B. A = 22; 23; 24; 25; 26; 27

C. A = 23; 24; 25; 26; 27 D. A = 23; 24; 25; 26

Lời giải

Các số to nhiều hơn nữa 22 và nhỏ hơn bằng 27 là 23; 24; 25; 26; 27

Nên tập hợp cần tìm là A = 23; 24; 25; 26; 27

Chọn đáp án C.

Câu 10: Tập hợp P gồm những số tự nhiên to nhiều hơn nữa 50 và không to nhiều hơn nữa 57. Kết luận nào sau này sai?

A. 55 P B. 57 P C. 50 P D. 58 P

Lời giải

Tập hợp P gồm những số tự nhien to nhiều hơn nữa 50 và không to nhiều hơn nữa 57 là 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57

Nên tập hợp đó là P = 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57

Có 58 P

Chọn đáp án D.

Câu 11: Cho hình vẽ sau

Tập hợp P và tập hợp Q.. gồm?

A. P = Huế; Thu; Nương ; Q.. = Đào; Mai

B. P = Huế; Thu; Nương; Đào; Q.. = Đào; Mai

C. P = Huế; Thu; Nương; Đào; Q.. = Mai

D. P = Huế; Thu; Đào; Q.. = Đào; Mai

Lời giải

Tập hợp P gồm những bạn tên Đào; Huế; Nương; Thu

Tập hợp Q.. gồm những bạn tên Mai; Đào

Nên ta có: P = Huế; Thu; Nương; Đào; Q.. = Đào; Mai

Chọn đáp án B.

Câu 12: Cho hình vẽ sau:

Tập hợp C và tập hợp D gồm?

A. C = 102; 106 và D = 20; 101; 102; 106

B. C = 102; 106 và D = 3; 20; 102; 106

C. C = 102; 106 và D = 3; 20; 101

D. C = 102; 106 và D = 3; 20; 101; 102; 106

Lời giải

Ta có: C = 102; 106 và D = 3; 20; 101; 102; 106

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Cho tập hợp A là những vần âm trong cụm từ: Thành phố Hồ Chí Minh.

a) Hãy liệt kê những thành phần trong tập hợp A.

b) Trong những kết luận sau, kết luận là đúng?

+ b thuộc tập hợp A

+ t thuộc tập hợp A

+ m thuộc tập hợp A.

Lời giải

a) Các thành phần trong tập hợp A là A = t; h; a; n; o; i; p..; m

b) Trong những kết luận, những kết luận đúng là

+ t thuộc tập hợp A

+ m thuộc tập hợp A.

Câu 2: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 và B = 1; 3; 5; 7; 9

a) Viết tập hợp C gồm những thành phần thuộc A nhưng không thuộc B

b) Viết tập hợp D gồm những thành phần thuộc A vừa thuộc B.

c) Viết tập hợp E gồm những thành phần thuộc B nhưng không thuộc A.

Lời giải

a) Các phân tử thuộc A không thuộc B là 2; 4; 6

Nên tập hợp C là C = 2; 4; 6

b) Các thành phần vừa thuộc A vừa thuộc B là một trong; 3; 5

Nên tập hợp D là D = 1; 3; 5

c) Các thành phần thuộc B nhưng không thuộc A là 7; 9

Nên tập hợp E là E = 7; 9

Reply

7

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm thế nào miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm thế nào tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm thế nào miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm thế nào

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm thế nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #gồm #những #số #tự #nhiên #nhỏ #hơn #tập #được #viết #như #thế #nào

4299

Review Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm sao 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm sao 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm sao 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm sao 2022 Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm sao 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho A gồm những số tự nhiên nhỏ hơn 5 tập a được viết ra làm sao 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gồm #những #số #tự #nhiên #nhỏ #hơn #tập #được #viết #như #thế #nào