Mẹo Hướng dẫn Cho 8 8g hai sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 8 8g hai sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA được Update vào lúc : 2022-08-02 06:55:16 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 14: Luyện tập chương 2 – Bài 9 trang 61 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho 8,8g một hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại nằm ở vị trí hai chu kì liên tục nhau và thuộc nhóm IIIA, tác dụng với HCl dư thì thu được 6,72 lít khí hiđro ở Đk tiêu chuẩn. Dựa vào bảng tuần hoàn hãy cho biết thêm thêm tên của hai sắt kẽm kim loại đó.

Cho 8,8g một hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại nằm ở vị trí hai chu kì liên tục nhau và thuộc nhóm IIIA, tác dụng với HCl dư thì thu được 6,72 lít khí hiđro ở Đk tiêu chuẩn. Dựa vào bảng tuần hoàn hãy cho biết thêm thêm tên của hai sắt kẽm kim loại đó.

Đặt kí hiệu sắt kẽm kim loại thứ nhất là A, khối lượng mol là A (x mol); Kim loại thứ hai là B, khối lượng mol là B (y mol).

( Rightarrow ) Kí hiệu chung là M, khối lượng mol nguyên tử trung bình là M (a mol).

(eqalign & ,,2M + 6HCl to 2MCl_3 + 3H_2 uparrow cr

& ,,,0,2,,,,,,,,,,,,,,,,, leftarrow ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,3 = 6,72 over 22,4 cr )

Quảng cáo

Ta có: (0,2.M = 8,8 Rightarrow M = 44 )

(Rightarrow A = 27,,left( Al right) < M = 44 < B = 70,,left( Ga right).)

Vậy sắt kẽm kim loại cần tìm là Al và Ga.

Cho 8,8 g hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại A, B thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì liên tục tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl dư thu được dung dịch D và V lít H2. Nếu thêm 0,5 mol AgNO3 vào dung dịch D thì chưa kết tủa hết A, B. Nếu thêm 0,7 mol AgNO3 vào dung dịch D thì AgNO3 còn dư. A và B là

A.

B.

C.

D.

    lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Cho 8,8 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại nhóm IIA ở cả 2 chu kì liên tục nhau vào dung dịch HCl dư thì sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 8,2 gam

xác lập tên kim mỗi loại

tính % khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp

Các vướng mắc tương tự

Kim loại nào sau này không phản ứng được với HCl trong dung dịch?

Cho 8,8 gam hai sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì liên tục tác dụng với HCl dư, thu được 6,72 lít H2 (đktc). Hai ?

Cho 8,8 gam hai sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì liên tục tác dụng với HCl dư, thu được 6,72 lít H2 (đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là:

A. Be và Mg

B. Mg và Ca

C. Mg và Zn

D. Ca và Ba

Reply
8
0
Chia sẻ

4226

Video Cho 8 8g hai sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 8 8g hai sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho 8 8g hai sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho 8 8g hai sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 8 8g hai sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 8 8g hai sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hai #kim #loại #thuộc #nhóm #IIA